Skabes narcissister?

Tanker om narcissister, køn og strukturer … problem-with-gender

Jesper Bergstrøm har lavet en god video omkring nogle tendenser vedr. en meget problematisk adfærd, som han har fået øje på igennem sit arbejde som netop adfærds-ekspert, dette har BT så skrevet en artikel om, som jeg linker til her:

”Her er de 10 mest skræmmende tegn på, at du skal væk fra en mand i en fart”.

Jesper har rent faktisk fået øje på, at der findes en del narcissister iblandt os. Det kan være mænd som kvinder, men her er det mændene han har fået øje på. Der er to ting i dette, som jeg gerne vil tage hul på, det første kommer her og det andet vil jeg afslutte indlægget med.

For det første, så er de ti iagttagelser som Jesper kommer med, ganske gode og nogle som flere af os kan genkende hos en nuværende eller tidligere partner i større og mindre grad.

Disse tager udgangspunkt i, at man som relation til en person med sådan en ageren, kan genkende en eller flere og måske endda alle punkter i denne. Der står i artiklen, at punkterne henvender sig til den person, der har denne ageren, men sådan oplever jeg det ikke, derfor vil jeg gerne se om jeg – ud fra Jespers punkter – kan henvende mig direkte til disse personer.

Det er dog sådan, at hvis man er full-blown narcissist eller hverdagspsykopat som denne ageren også kan kaldes for, så vil man aldrig læse sådan et indlæg, hverken mit her eller det som Jesper Bergstrøm har lavet, fordi man ikke evner og ikke ønsker at se på sig selv som en del af problemet, eller måske endda som værende problemet.

Men der er så også de der ikke er full-blown, de der er det i mindre grad, de der gør disse ting af helt andre årsager end en decideret brist i sindet, hjernen what so ever, som jeg ikke skal kloge mig på, det kan måske være en oplevet berettigelse, dårlige vaner, opdragelse etc. Disse mennesker er mit ”for det andet” som jeg vil gøre mig tanker om afslutningsvist.

Jespers punkter herunder tager udgangspunkt i at personen der har den narcisistiske som hverdagspsykopatiske ageren er en mand, derfor gør jeg det samme. Men som jeg nævnte tidligere, så kan kvinder også have disse træk.

1, Han vil ikke have kvinden tæt på

For at kunne have den nærhed og fortrolighed som er vigtigt i et godt forhold, så kræver det tillid fra begge, ikke blot at man viser hinanden tillid, men også at man er tilliden værd.

 • Gør du ting som bevirker at din partner har svært ved at have tillid til dig?
 • Viser du selv fortrolighed og betror du din partner din sårbarhed, dine tvivl, din usikkerhed?
 • Lytter du når din partner viser dig fortrolighed og spørger du ind uden at dømme og bestemme hvad vedkommende skal og ikke skal gøre?
 • Giver du plads til at din partner har anden viden, interesser, holdninger, erfaringer end dig og anerkender du disse?

2. Han er manipulerende og kontrollerende

Man kan manipulere og kontrollere på mange måder, det kan være igennem det man siger og det man gør. Det kan være ved at blive aggressiv eller nedladende når man ikke får det som man vil have det. Det kan også være ved på beregnende vis, at give nærhed som kærtegn, for at belønne en adfærd eller undlade at give dette for at straffe for ikke at have fået sin vilje eller andet. Dette er en del af psykisk terror eller psykisk vold.

 • Hvor vigtigt er det for dig at det bliver på din måde?
 • Giver du plads til at andre måder også kan være ok?
 • Bruger du straf og/eller ros for at styre din partner?
 • Er du bevidst om du bidrager til eller endda er ansvarlig for ”den dårlige stemning”?

3. Han vil ikke indrømme fejl
4. Han bliver hurtigt aggressiv
5. Han benægter alt

Der kan være mange grunde til dette. Nogle kan være, at man har et selvbillede og/eller har sat sig selv op på en piedestal, der ikke harmonerer med at kunne lave fejl, at gøre andre ondt, at være usikker, sårbar etc. og derfor benægter man hellere selv de mindste ting, end man vil tage ansvar for dem. Det kan også gøre, at man hellere vil skjule det man foretager sig, som ikke er i tråd med det menneske man giver udtryk for at være, end man vil ændre på sin adfærd, sådan at man ikke har noget at skjule eller lyve omkring.

 • Kan du sige pyt, og måske grine af dig selv, når du laver mindre fejl?
 • Siger du undskyld når du laver fejl der påvirker andre?
 • Har du nok selvindsigt til at kunne se når du laver disse fejl, som kan være alt fra de helt små til de der sårer andre?
 • Går du til angreb, hvis andre kommenterer kritisk på det du gør eller siger?
 • Benægter du hvis andre – måske særligt din partner – konfronterer dig med de handlinger som du ikke vil stå ved?
 • Vender du ansvaret, sådan at det du gør som f.eks. gør andre ondt, det er andres skyld Hvis du f.eks. har været utro, så var det den andens skyld, fordi vedkommende lokkede dig eller var en skidt person der også var ude efter andre, eller du har måske oprettet en datingprofil og giver den nemme adgang til dette skylden, for du var jo bare nysgerrig osv.? Eller den der har opdaget du har såret, svigtet osv. bærer efter din mening skylden, for personen kunne jo bare have ladet være med at opdage det eller konfrontere dig med det?

6. Han fejlfortolker, når kvinden bliver ked af det

Hvis man ikke kan rumme når ens nære er kede af det, og slet ikke kan rumme hvis det er en selv der har gjort personen ked af det, så har man også problemer med det første punkt, altså problemer med at give og tage imod nærhed som fortrolighed. Dette kan også hænge sammen med punkterne herover, for en af grundene til at man ikke kan eller vil rumme det, det kan også være at man ikke kan eller vil tage ansvar for sin egen andel i dette.

 • Har du egentlig empati og kan sætte dig ind i andres sted ud fra deres side og ikke blot ud fra din egen?
 • Viser du omsorg når din partner er ked af det eller måske bare når vedkommende er syg?
 • Spørger du overhovedet ind til hvordan din partner har det?
 • Negliserer du din partners følelser?

7. Han er seksuelt fraværende

Dette betyder nødvendigvis ikke, at man så slet ikke har sex – det er mere den sex man har med hinanden, hvordan denne er. Dette hænger også sammen med punktet omkring at give og modtage nærhed og fortrolighed, men det hænger også sammen med de andre punkter fordi optakten til sex er lige så vigtig – hvis ikke vigtigere – end sexen alene, for at det er elskov man har sammen og ikke blot scener fra en pornofilm. Det betyder ikke, at man skal være inderlig hver eneste gang og ikke kan afprøve andet, det betyder blot, at hvis man kun kan porno-sex, så distancerer man sig fra hinanden og sex bliver ikke det følelsesmæssige bindemiddel, som det også kan være.

 • Ser du pornofilm og det der ligner og er du bevidst om hvordan det påvirker dig og jeres relation?
 • Kan du give dig hen eller er du nærmere i en rolle?
 • Giver du kærtegn og lign.. i løbet af dagen og ikke kun som optakt til sex?
 • Udforsker du din partner og sørger for nydelse til denne, eller følger du blot det samme manuskript, lidt massage her, et tryk der, lidt gramsen her og en to tre færdig?
 • Lytter du til og søger du at gøre de ting som din partner har fortalt vedkommende sætter pris på, som altså ikke overskrider dine grænser?
 • Kan din partner stole på dig, sådan at vedkommende også har lyst til at give sig hen til dig? Og her er tillid mere end troskab.

8. Han er jaloux

Hvis jalousien ikke er begrundet, så er det problematisk at reagere som om at den var. Hvis din partner ikke lyver, har hemmeligheder, ikke er eller har været utro hverken fysisk eller online, så skal man søge hjælp for denne jalousi. Men bruger man det, at opføre sig som om at man er jaloux, så er det manipulerende og kontrollerende adfærd. Denne adfærd, kan også være et forsøg på at flytte fokus væk fra det, som man selv foretager sig, altså en måde at fralægge sig og flytte ansvaret væk fra sig selv.

 • Er jalousien begrundet eller ej?
 • Forsøger du at flytte fokus fra din egen adfærd?
 • Bruger du anklagerne mod din partner, som et fripas til at du så selv kan gøre hvad du vil?

9. Han er charmerende

Mange af disse mennesker har et stort behov for andres anerkendelse, for at andre synes man er interessant, klog, dygtig og/eller smart som flot eller at man får anerkendelse via sin partner ved at denne f.eks. ser godt ud og man dermed har scoret godt eller har et pænt vedhæng til armen ved selskabelige lejligheder. Disse mennesker er derfor ofte dygtige til at tale med alle eller mange typer af mennesker og forsøger sig ofte med humor og en kvik bemærkning. Hvis man så også har en anden side, som er beskrevet i punkterne herover, som f.eks. nedladende, aggressiv, manipulerende etc. som man kun eller primært viser sine nærmeste, så kan det være at man ikke blot er narcissist men også psykopat, det skal jeg ikke kloge mig på, men det er i hvert fald nogle af kendetegnene for sådan et menneske.

 • Er du anderledes overfor dine nærmeste end du er over for f.eks. dine kolleger?
 • Iscenesætter du dig selv blandt andre?
 • Har du nok selvindsigt til at kunne se disse ting, hvis de var tilfældet?

10. Du bliver pludseligt smidt ud

Det er ikke kun dette med at blive smidt ud af fælles bolig, det kan ligeledes være sengen eller trusler om dette eller om at afslutte forholdet. Det er ligeledes en manipulerende adfærd og bør derfor ses sammen med flere af de andre punkter.

 • Går du efter at såre mest muligt, når du skal vise din utilfredshed?
 • Tager du ikke din partners følelser alvorligt?

“Feministiske studier kan få mænd til at erkende, at deres “mentale smerte” ofte stammer fra de mandedominerede kulturformer, og at de derfor har noget at vinde ved at ændre sig. De fleste mænd er tvunget eller i hvert filfælde socialiseret til at udleve en form for patriarkalsk eksistens og kan opleve følelsesmæssige smerter som konsekvens af denne rolle” / Kenneth Reinicke

Ovenstående er blot kortfattet og bør uddybes yderligere af fagfolk, hvis man virkelig skulle henvende sig til de der har denne adfærd og som har nok selvindsigt til at kunne og ville læse omkring en problematik, som man selv har et stort ansvar for, men det er også mere for at vise nogle af mine tanker omkring dette.

Nu siger jeg det lige igen – kvinder kan også have sådan en adfærd og det er ikke alle mænd der har denne adfærd – så skulle den forhåbentlig være på plads. Ærgerligt at det er nødvendigt, men det siger min erfaring mig fra diverse debatter at det er. Så en gang til for Prins Knud; indlægget er om mænd med narcissistiske anlæg, så alle de mænd der ikke har dette, det handler ikke om jer, men I bør så være en del af løsningen, sammen med alle de kvinder, som det heller ikke handler om.

Jeg vil her gøre mig tanker om hvordan det kan være, at flere mænd end kvinder har denne adfærd og her tror jeg faktisk at problematikken omkring kønsroller er meget væsentlig.

Vi har i vores samfund nogle forventninger til, hvordan man er og skal være i de forskellige kønsroller og dermed forventninger til det at være maskulin kontra feminin. Mange – overvældende mange – forventer at manden er all maskulin i sin adfærd og kvinden all feminin, som gør at vi en del udfordringer i ganske mange relationer.

Vi glemmer i vores samfund ganske ofte, at alle køn er maskulin OG feminin i varierende grad og det er ikke kønsbestemt ej heller biologisk, men efter min opfattelse ud fra alt det, som jeg har læst og erfaret, noget som vi opdrager hinanden til at være. Det kan du bl.a. læse mere om her: Køn via Gyldendal

Maskulin er blevet synonym med mand (mandig), ligesom feminin er blevet synonym med kvinde (kvindelig), dette er problematisk, fordi vi tillægger disse begreber maskulin som feminin bestemte handlinger som vi ligeledes har værdisat i vores samfund.

“Det er ikke let at få mænd til at tage et opgør med den kultur, der har opdraget dem til at kunne ende i situationer hvor de oplever frygt og smerte, fordi de samtidig er opdraget til ikke at måtte udtrykke netop frygt og smerte. Det er derfor en stor udfordring for pro.feministiske mænd at skulle forklare deres kønsfæller, at feminisme også er godt for mænd” / Kenneth Reinicke

At have maskulin adfærd er ikke forbeholdt manden og omvendt med det feminine. Vi har alle det feminine som det maskuline i os, vi agerer blot efter det som vi får mest anerkendelse for.

Derfor styrer drenge oftest efter den anerkendelse, som de får igennem at udøve det maskuline begreb og væk fra den latterliggørelse de ofte oplever ved at udøve det feminine begreb og det samme gælder omvendt for piger, som dog ikke latterliggøres, men kaldes for drengepiger og lign. og som voksne bliver de ofte opfattet som “for maskuline”, “for meget”, “fylder for meget”, “en bitch” osv.

“Når vi op gennem vores ungdomsår og tidlige voksenår afskrækkes fra at udtrykke følelser, så kommer det til at betyde for mange af os, at vi klippefast afviser at udtrykke nogen som helst form for fortrydelse, når vi ser nogen, der såres af vores handlinger” / Yashar Ali

Hvis og når vi lærer drenge, at de ikke må vise samt tale om følelser, at de bare skal tage sig sammen, få hår på brystet og hvad der ellers siges til drenge, så lærer vi dem ikke at tage ansvar for deres følelsesliv og dermed gør vi det også svært for dem at forholde sig til og rumme andres følelser.

Hvis og når vi lærer piger, at tage det fulde ansvar for hvordan andre har det, og sørge for den såkaldte gode stemning, ikke vise vrede, ikke være besværlige, vise andre omsorg osv. Så lærer vi piger, at det er vigtigere hvordan andre har det, end hvordan de selv har det, vi har opfostret pleasere.

“Det er ikke så sært, at kvinder ubevidst er passiv-aggressive, når de udtrykker vrede, bedrøvelse eller frustration. I årevis har de været genstand for så meget gaslighting, at de ikke længere kan udtrykke sig på en måde, som føles ægte for dem”  / Yashar Ali

En helt anden ting, som jeg har tænkt på, det er at hvis vi stadig lærer drenge, at de som såkaldte rigtige mænd skal være styrende, handlingsorienterede, beslutningsdygtige, bestemmende og alt hvad vi ellers putter i det at være maskulin, så bliver det en konflikt i vores samfund, hvor vi reelt har lovgivet omkring ligestilling, men desværre ikke og måske derfor ikke efterlever dette.

Dette kan ovenstående være medskyldig i, for der er en konflikt mellem det at være en såkaldt rigtig mand ud fra de maskuline sider, som ikke må indeholde de feminine sider, hvis han samtidig skal give plads til at pigen som kvinden er ligeværdig med ham selv.

Jeg læste en artikel her forleden der netop kom ind på noget af dette, som jeg lige linker til her: ”Hvis en mand vil dominere en frigjort kvinde, er han nødt til at kontrollere hende mentalt”.

Igen – det er ikke alle mænd. Men disse mænd findes og flere end hvad godt er for vores samfund, så jeg vil gerne opfordre til at vi hver især og i fællesskab opsøger viden omkring hvad det er der gør, at vi skaber disse mennesker. Jeg er af den opfattelse at det er noget der er blevet en del af vores kultur, det er i vores sprog, i den måde vi opdrager vores børn på, i de forventninger vi har til hinanden ud fra vores køn, det selvbillede der skabes igennem normer, stereotyper og medier etc.

Det samme gælder i forhold til at vi får skabt kvinder, der kan have svært ved at sige til og fra, kvinder der påtager sig det fulde ansvar for det følelsesmæssige i relationerne og dermed fratager mændene dette ansvar, som disse mænd ved at frasige sig de feminine værdier heller ikke af sig selv påtager sig.

Måske skal vi først og fremmest have gjort op med at maskulin er synonym med at være mandig, ikke at der er noget forkert med det maskuline begreb, jeg indeholder da selv en del fra det maskuline begreb som f.eks. beslutningsdygtig og løsnings- som handlingsorienteret, disse ting har vi absolut brug for. Problemet er blot, at vi ikke hver især får en balance mellem det feminine og det maskuline begreb uanset køn.

Og det er vigtigt, at vi får sat spotlys på dette. Det er strukturerne vi skal have belyst og debatteret og så skal vi have talt løsninger, sådan at vores børn eller deres børn får nogle bedre relationer.

Og nej, jeg er bestemt ikke ude efter at fratage mennesker der opfører sig sådan ansvaret for sig selv, for det er stadig voksne mennesker vi taler om. Men måske er en anddel af de narcissister, som vi har i vores samfund, nogle som vi selv er med til at skabe, og er det dette, så må vi også kunne gøre noget ved dette – i fællesskab.

Jeg vil gerne opfordre dig til at se samt reflektere over disse:

Og derefter disse:

Du kan også læse dette:

Jannie Nielsen Hansen
LoveRoad.dk

Ønsker du at læse mere omkring livet og kærligheden og få indspark til at finde ind til dine egne værdier, etik og moral og er du ikke bange for at blive provokeret og blive prikket til, så vil jeg opfordre dig til at købe e-bogen ”Helt ærligt!” på saxo.com.

Vil du holde øje med indlæg på bloggen eller blot følge lidt med i mine betragtninger om værdier, livet og kærligheden, så er du velkommen til at trykke “synes godt om” på LoveRoad.dk facebookside. Her vil du også få link til andre artikler, samt citater og hvad der lige optager mig.

 

Dette indlæg blev udgivet i Blog og tagget , , , , , , . Bogmærk permalinket.

3 kommentarer til Skabes narcissister?

 1. Pingback: Følelser er hårdt arbejde |

 2. Pingback: Ved du eller tror du blot? |

 3. Pingback: Ansvar i forholdet |

Der er lukket for kommentarer.