Psykisk vold i parforholdet

Den usynlige vold 

Igennem det sidste års tid har begrebet Psykisk vold været debatteret en del gange, det har været fremme i medierne on and off og Søren Pape har offentligt udtrykt ønske om at dette bliver kriminaliseret.

Flere kvinde-krisecentre har udtalt, at det er langt mere udbredt end vi tror, der kommer bl.a. en hel del kvinder til dem for at få støtte og rådgivning som er udsat for dette og som ikke kommer på krisecenter og derfor ikke registreres.

Psykisk vold er i langt de fleste tilfælde en langvarig forløber til fysisk vold. Flere forhold bliver dog ved den psykiske vold, som måske endda er værre eller i hvert fald lige så slem og har store konsekvenser som den fysiske vold.

Jeg ved ikke hvordan den der udsættes for den psykiske vold skal kunne løfte bevisbyrden fordi denne vold ofte kommer drypvist via fx manipulationer, nedgørelser og løgne og hvis det er holdt indenfor hjemmets fire vægge, så vil det sikkert være ord mod ord.

Kriminalisering er vigtigt, men det kan ikke stå alene, det skal suppleres med bl.a. oplysning sådan at alle ved hvad psykisk vold er, sådan at man bedre kan gennemskue og genkende når det er dette der sker og dermed støtte op om ofrene og måske endda selv undgå at blive et offer for dette. Det skal også suppleres med mulighed for hurtigere og bedre hjælp til at komme ud af og videre fra et forhold med psykisk vold og her nytter det ikke noget at der er alt for få krisecentre som desværre alt for ofte må sige nej, da de ikke har pladser nok.

Hvad er det så der sætter den psykiske vold i gang, er disse udøvere af psykisk vold født sådan, er det fordi de har oplevet svigt i barndommen der kommer til udtryk på denne måde? Der kan sikkert være mange årsager til dette, jeg vil blot insistere på, at det aldrig – som i aldrig nogensinde – er offerets fejl eller skyld at andre behandler en på denne modbydelige måde.

Gitte Lindholdt: Slip fri af psykopatens kløer

Det er et fællestræk for mange af de der udøver psykisk vold mod deres partner, at de har meget svært ved at håndtere følelsesmæssig nærhed hvor de skal være sårbare, og de har ligeledes svært ved noget der bare kan minde om kritik, forventninger eller at tage ansvar for handlinger der har såret andre, dette kan sætte den psykiske vold i gang og få den til at eskalere.

Uddrag fra indlægget ”Er du udsat for psykisk vold i dit parforhold”:

Sensitivitet overfor opfattet kritik
Det, der sætter gang i hans arsenal af psykisk vold, er hans lave tærskel for kritik. Hun må ikke kritisere, påpege, beklage, bebrejde, eller forlange noget af ham, for han tåler ikke at se sig selv som det også dårlige og fejlbehæftede menneske han kan være (som alle vi andre dødelige!). Han ser sig selv som ufejlbarlig i det store hele, og hvis han begår fejl kan hun være forsikret om, at han nok skal forklare det med, at det var hendes skyld.

Hvorfor er han så sensitiv overfor kritik?
Der er mange flere forskellige metoder til rådighed for den psykisk voldelige partner, og han vil bruge alle dem han kan, nogle gange på samme tid, for at bevare sin magt i forholdet. Faktum er nemlig at han er sensitiv overfor kritik, fordi han nyder godt af den særbehandling han får, når hun ikke tør sige ham imod, men derimod makker ret for husfreden. Han er derfor nødt til at ødelægge hendes indre kompas og gøre hende svag så han kan blive ved med at være egoistisk, eller, som en af mine klienter meget præcist sagde: “Stadig opføre sig som om han er single, med alle fordelene ved et fast forhold. ”

Prisen er alt for høj
Det farlige ved den psykiske vold er, at offeret mister sit selvværd og i mange tilfælde begynder at tvivle på sin egen intuition. Mange kvinder udvikler endvidere en dyb skamfuldhed og indre tvivl på deres evne til at indgå i et sundt parforhold. De kan begynde at tvivle på, om de overhovedet kan stole på deres tanker, følelser og oplevelser, fordi han vender verden på hovedet og fortæller hende, at hun er forkert. ”

Med dette indlæg, vil jeg søge, at oplyse om hvad psykisk vold er. Jeg har erfaringer med og viden omkring området, men er ikke ekspert, det vil jeg lade andre om, derfor vil jeg videre i indlægget her, indsætte citater fra bøger, artikler etc. og efterfølgende linke eller henvise til disse. Jeg håber dermed, at sætte en bevægelse i gang, eller i hvert fald bidrage til dette, en bevægelse for at flere tager initiativ til at blive oplyst indenfor dette område.

Hvis du ikke selv lever i eller har levet i et forhold med psykisk vold, så kan det være svært at gennemskue og nemmere at negligere. Hey, selv de der lever i det, kan have meget svært ved at gennemskue og acceptere at dette sker mod dem. Og de der er i nære relationer til begge, vil også sjældent se det, for hvor ubehageligt er det ikke lige, at skulle acceptere og indse, at en man holder af og måske endda elsker opfører sig sådan overfor en anden man holder af og måske endda også elsker, det er ubærligt.

Desværre så sker der alt for ofte det, at ingen gennemskuer det, at andre lukker øjnene og at offeret for den psykiske vold måske endda ikke bliver troet på. Dette kan være fordi det er alt for ubehageligt at forholde sig til, men dette går i langt højere grad ud over offeret og indirekte bliver man dermed medskyldig i den psykiske vold. For ved ikke at støtte op om offeret, så støtter man desværre ubevidst op om den der udøver denne, hvor det derigennem ikke bliver problematiseret, men nærmere normaliseret.

“Jeg tror det aller vigtigste skridt imod bekæmpelse af psykisk vold er viden om hvad det er. Psykisk vold i en kæreste relation er så svær at forklare. Den kommer snigende, den starter med små bitte ændringer i stemning, kommentarer, blikke og eskalerer lige så langsomt. Ens grænser for det acceptable rykkes og når volden er så grel at det ikke længere kan bortforklares, slås hen eller vendes tilbage mod ofret, så er ofret så nedbrudt at det ikke kan kæmpe imod længere.

Det at samle sig selv op efter en relation med psykisk vold er det hårdeste man kan forestille sig. Det tager tid, sindsyge kræfter og professionel hjælp kan være nødvendigt.

Jeg opfatter mig selv som vidende, oplyst og arbejder med mennesker, relationer, psykologi og pædagogik. Alligevel vidste jeg ikke helt hvad det var der ramte mig.

Når jeg forklarede det til mine veninder tæt på, så kendte de heller ikke til psykisk vold i nære relationer. Derfor bliver man også ofte mødt med, er du ikke lidt sart, eller hvorfor går du så ikke bare osv.

Vi skal have oplysning oplysning og oplysning.” / Jannie Rosendal Kristensen

Uddrag og links:

30 tegn på psykisk vold:

 1. Du bliver ydmyget og talt ned til, eller der bliver gjort grin med dig foran andre.
 2. Dine meninger, ideer, forslag eller behov bliver nedgjort, eller du oplever ligegyldighed.
 3. Du bliver mødt med sarkasme eller bliver ”drillet”, for at du skal føle dig dårligt tilpas.
 4. Du bliver beskyldt for at være for følsom, så brodden bliver taget af de nedladende kommentarer.
 5. Du bliver kontrolleret og behandlet som et barn.
 6. Du bliver tugtet for din opførsel.
 7. Du føler, at du skal have tilladelse til at træffe beslutninger eller til at gå ud.
 8. Din økonomi og dit forbrug bliver kontrolleret.
 9. Din person, dine håb, drømme og bedrifter bliver forklejnet og bagataliseret.
 10. Alt bliver fremlagt som om, du altid tager fejl, mens din partner altid har ret.
 11. Du møder misbilligende eller foragtende blikke og kropssprog.
 12. Der bliver jævnligt stillet skarpt på dine fejl og mangler.
 13. Du bliver beskyldt for ting, som du selv ved ikke er sande.
 14. Din partner er ude af stand til at grine af sig selv og tolererer heller ikke, at andre gør det.
 15. Din partner kan ikke acceptere selv det mindste tegn på manglende respekt.
 16. Din partner lyver og prøver at bortforklare sin opførsel, forsøger at give andre skylden og har svært ved at sige undskyld.
 17. Din partner overtræder igen og igen dine personlige grænser og ignorerer dine ønsker.
 18. Du får skylden for din partners problemer, vanskeligheder i livet og tristhed.
 19. Din partner giver dig øgenavne, klistrer ubehagelige labels på dig eller kommer med skarpe bemærkninger.
 20. Din partner virker det meste af tiden følelsesmæssigt fraværende og svær at nå ind til.
 21. Din partner surmuler og trækker sig tilbage for at få opmærksomhed.
 22. Din partner udviser ikke empati eller medfølelse over for dig.
 23. Din partner spiller offer og prøver at give dig skylden i stedet for selv at tage ansvar.
 24. Din partner trækker sig væk fra dig, forsømmer dig eller virker opgivende over for dig for at skræmme dig.
 25. Det virker som om din partner er ligeglad og ikke lægger mærke til dine følelser.
 26. Din partner ser dig i højere grad som en forlængelse af sig selv end som et selvstændigt individ.
 27. Din partner tilbageholder sex som en metode til at manipulere og kontrollere dig på.
 28. Din partner deler personlig information om dig med andre.
 29. Din partner afviser eller benægter den psykisk voldelige adfærd, når du konfronterer ham eller hende med den.
 30. Din partner kommer med underfundige trusler eller negative kommentarer for at skræmme eller kontrollere dig.

Ifølge Barrie Davenport kan den stress, som du lever med i et psykisk voldeligt parforhold på sigt gøre dig syg. Du kan udvikle både depression, angst eller posttraumatisk stress. Derfor skal det stoppe, også selv om det betyder, at du må ud af forholdet.”

30 tegn på psykisk vold

“I Danmark vurderes det at ca. 29.000 kvinder og 10.000 mænd hvert år udsættes for fysisk vold, og i langt de fleste tilfælde er der tale om en lang forudgående periode med psykisk vold. (Se Danners hjemmeside lige her). Det er svært at vide, hvad tallet er for rent psykisk voldelige parforhold, for de registreres ikke, men det er givetvis langt højere end de tal, der kun taler for de registrerede voldsramte parforhold.

Desuden kan man spekulere på om ikke folk med personlighedsforstyrrelser som borderline og narcissisme har en større tendens til at udøve psykisk vold end resten af befolkningen sammen med psykopater fordi disse mennesker har svært ved empati og sunde relationer.

Psykisk vold har mange ansigter og kan derfor være diffust at forholde sig til, men vold defineres blandt andet af nordmanden Per Isdal (leder af behandlingscenteret “Alternativ til Vold”) som:

”Enhver handling rettet mod en anden person, som, fordi denne handling skader, smerter, skræmmer eller krænker, får denne person til at gøre noget mod sin vilje eller stoppe med at gøre noget, denne vil”

/ Er du udsat for psykisk vold i dit parforhold

Hvad er skadelig psykisk vold?

Psykisk vold bliver først for alvor et problem, som ødelægger et forhold, når den bliver mere permanent. Et menneske, der udøver psykisk vold mod et eller flere andre mennesker, benytter sig bl.a. af:

Uforudsigelighed. Du kan være inde i varmen den ene dag og ude i kulden den næste. Det, du gør, kan blive værdsat den ene dag og straffet den næste.

Personligt sårende kritik. Du bliver fx kaldt en smatso og dine børn møgunger.

Nedgøring og latterliggørelse af din person mens andre er til stede.

Skyldpåføring og kritik. Du får at vide, at det er dig, der er noget i vejen med, hvis noget går galt eller hvis du forsøger at give udtryk for, at du er ked af det eller savner noget.

Trusler om at forlade dig eller umyndiggøre dig økonomisk eller trusler om fysisk vold.

Kulde, afvisning og tavshed. Du bliver straffet i dagevis eller ugevis med manglende kontakt eller vilje til forsoning.

Igen, ovenstående adfærdsformer, i hvert fald de 5 sidste, kan momentvis forekomme i et sundt og normalt forhold. Men hvis de bliver en del af hverdagen, nedbrydes den udsatte part i forholdet mere og mere.”

/ Psykisk vold, Vitha Weitemeyer

“Mange af kvinderne har i årevis levet i en daglig frygt for, at der vil springe en bombe i deres hjem. Ikke en fysisk bombe, men en bombe af trusler, nedgørelse og chikane. Stress-niveauet bliver derfor typisk højt, for med tiden kommer man til at befinde sig i en kronisk alarmtilstand. Hjemmet som et trygt helle bliver ødelagt, og i de fleste tilfælde fører det også til en fysisk og psykisk nedbrydning, siger Carina Krogh, der er cand.scient.soc.”

/ Når kærligheden bryder ned

“Det er så vanskeligt at bevise, overbevise og forklare den psykiske vold. Den viser sig ikke som blå mærker, den føles kun som et indre pres og en nervøsitet, som nedbryder kvindens personlighed og selvstændighed. Man kan føle sig meget alene, fordi det er vanskeligt at forklare den psykiske vold til andre, der ikke selv har oplevet det, og fordi manden udadtil kan fremstå som en attraktiv drømmemand.

Kvinder, der er udsat for psykisk vold kan selv være uvidende om at det er det der foregår. Hun kan bevidst eller ubevidst overse faresignalerne for, hvad det er, hun bliver udsat for, fordi hun håber og tror på, at manden inderst inde er et godt menneske, og at han elsker hende.”

/ Psykisk vold, Susanne Møberg

At gå med listesko er skadeligt
Det mest lumske ved at leve med en aggressiv eller psykisk voldelig partner er ikke det, der umiddelbart virker oplagt: Nervøse reaktioner, når din partner råber, kalder dig de værste ting, kritiserer dig eller opfører sig nedladende over for dig. Det mest lumske er, at du forsøger at tilpasse dig din partners luner for at undgå disse ubehageligt episoder. Du går konstant rundt med listesko for husfredens skyld og for at bevare noget, der minder om en tilknytning til din partner.”

/ At gå på listesko skaber angst

Løgnagtighed: Psykopatens løgnagtighed viser sig dels ved direkte at plante løgne og dels ved manipulation i den betydning at fordreje og tilpasse oplysninger, så det tjener psykopatens formål. Han kan også lyve ved at fordreje fakta en lille smule eller ved kun at fremstille dele af en sag.

Manglende empati: Empati er et udtryk for evnen til at sætte sig ind i andre menneskers tankegang, følelser og situation og evnen til at se en situation fra andres synsvinkler. Denne evne er meget svagt udviklet eller mangler helt hos psykopaten. Det virker, som om han mangler evnen til ægte indlevelse. Men han kan iscenesætte sig selv, så han fremstår som medfølende og indlevende. Man kan måske tale om, at psykopater har en anden form for ’empati’, nemlig den, der kommer til udtryk i deres evne til fejlsøgning og manipulation. De har en eminent evne til at fornemme usikkerhed, afhængighed, ømme og svage punkter hos andre. Denne evne bruger de til at stille skarpt på andre fejl og svagheder og til at trykke der, hvor det gør mest ondt.”

/ Pæne psykopater kan gøre stor skade på omgivelserne

“Lisbeth F. Brudal mener, at det næste emne, den næste fase er om psykopater. Om de mennesker, der på grund af mangel på empati og samvittighed mv. er meget utrygge og belastende af leve sammen med, arbejde sammen med, og være i familie med. Ikke blot de hårde kriminelle psykopater, men hverdags-psykopaterne, der ikke nødvendigvis overtræder lovgivningen, og hvor alt ser normalt ud på overfladen.

Alle ved, at en psykopat kan være farlig, men hvordan? Det mangler vi en masse viden om og synliggørelse af i samfundet. Medierne er begyndt at skele til udlandet, og der er så småt flere udsendelser om både de hårde psykopater og hverdags-psykopaterne. Både i erhvervslivet, i politik, blandt topeksperter og i familielivet beskrives hverdagspsykopaternes spil og bedrag, og hvordan det påvirker de personer, der er i nærkontakt med psykopaterne.”

/ Kend din psykopat – Psykopatens kendetegn

“Psykopaten lyver og kommer med bortforklaringer. Vi kan alle sammen komme til at begå fejl. Når psykopaten begår fejl, er han eller hun hurtig til at lyve eller komme med bortforklaringer. Psykopaten er knap så god til at rette op på fejlene. Faktisk matcher psykopatens handlinger kun sjældent de ord, der kommer ud af hans eller hendes mund. Psykopatens dårlige opførsel skuffer dig så hyppigt, at du faktisk føler dig lettet, når han eller hun opfører sig bare nogenlunde ordentligt over for dig. Du har med andre ord lært at være taknemmelig for at blive behandlet middelmådigt.”

/ 6 tegn på at du skændes med en psykopat

En narcissist forandrer sig ikke
Du kan vælge at blive sammen med vedkommende og forsøge at overbevise dig selv om, at han/hun forandrer sig på et eller andet tidspunkt, eller at du kan hjælpe ham/hende med at forandre sig. Men det kommer desværre aldrig til at ske, fordi den personlighedsforstyrrelse din partner har, er fastlåst. Det falske selv som narcissisten har, er skabt allerede tidligt i barndommen og de forsvarsmekanismer han eller hun har udviklet, er uimodtagelige for nogen form for forandring.”

/ Inden du forlader en narcissist

Psykisk vold er så overset.
Volden har alvorlige konsekvenser for offeret, og derfor har vi brug for at skabe større opmærksomhed omkring denne form for vold. Volden er usynlig, og derfor oplever jeg tit, at hverken kvinden eller hendes pårørende er opmærksomme på, hvilket inferno hun lever i sammen med sin partner.”

Psykisk vold skaber forvirring
”Er det bare mig? Er jeg bare for følsom? Har jeg misforstået noget?” Det er ifølge Signe Hegestand spørgsmål, som kvinder – og mænd – stiller sig selv, når de lever sammen med en psykisk voldelig partner.

”Nogle mænd krænker deres partner ved at råbe ’luder’ og ’kælling’, mens andre benytter sig at mere subtile metoder. Det kan være kølige blikke, afvisende eller truende kropssprog eller ganske enkelt manglende interesse for partneren”, fortæller Signe Hegestand. Hun gør opmærksom på, at en kvinde kan tilbringe mange år i et psykisk voldeligt forhold uden at gennemskue, hvad det egentlig er, der foregår:

”Det er så svært at begribe, at der er tale om vold, hvis din partner er rigtig dygtig til at manipulere med dig. Samtidig kan det være endnu mere forvirrende, hvis vennekredsen, familien og kollegerne holder meget af ham. Så står du nemlig helt alene med krænkelserne. Ved fysisk vold bliver du konfronteret med blå mærker på din krop – også selv om du undskylder og bortforklarer volden. Når det gælder psykisk vold kan det tage rigtig lang tid at forstå, hvad det egentlig er, du er udsat for.”

/ Det tager tid at finde sig selv igen efter psykisk vold

Du er under anklage
”Din partner kan få dig til at føle, at du er kvinden i hans liv, og det er sådan, han forfører dig i jeres første tid sammen. Men så begynder nedgørelserne og kulden, og han begynder på forskellig vis at straffe dig, når du ikke siger og gør, som det behager ham. Du tror måske, at det er din skyld, men i virkeligheden er du blevet inddraget i en magtkamp, som du ikke ved, at du er en del af”, fastslår Hegestand. Hun gør opmærksom på, at mange kvinder slet ikke ser, hvad der sker for dem, mens parforholdet bliver stadig mere grænseoverskridende:
”Du tror, at du har en ligeværdig relation, og derfor tror du, at I kan snakke sammen om jeres problemer. Sådan er det bare ikke, for en psykisk voldelig partner har ingen interesse i at løse jeres problemer. Han har interesse i at vinde magtkampen over dig. Derfor er du igen og igen under anklage, så du gradvist mister troen på dig selv, dine fremtidsdrømme og din dømmekraft.”

/ Psykisk vold er et magtspil

“Du får mere og mere en underlig fornemmelse i maven af noget, du ikke kan sætte fingeren på, hvad er. Du har overhørt advarselstegnene og slået det hen og tænkt, at du tager fejl. Du kan jo se, at han fungerer godt udadtil. Han er ikke fysisk voldelig. Han taler ikke vulgært til dig, og han har ikke en udpræget asocial og afvigende adfærd.”

I starten har du ikke fantasi til at tro, at den mand, du elsker, har en skjult og egoistisk dagsorden. Derfor tænker du ifølge Susanne Møberg, at det hele nok skal gå. Men som tiden går, bliver det kun værre.

Stjæler din opmærksomhed. Efterhånden kredser hele din opmærksomhed om ham og om forholdet, alt imens du langsomt rykker dine grænser, tilsidesætter dig selv, dine behov og dine værdier, fordi du intuitivt ved, hvad der er tilladt og ikke tilladt – i hans øjne.

”Du bliver i tvivl om alting, og han giver dig skylden for, at jeres forhold ikke fungerer. Du er tilbøjelig til at give ham ret, fordi du i afmagt ofte overreagerer og opfører dig på en måde, du ikke kan genkende i dig selv”, påpeger Susanne Møberg.”

/ Narcissisten udsætter dig for psykisk vold

“Vi har en tendens til at tro, at andre mennesker er skruet sammen på samme måde, som vi selv er. Derfor tillægger vi dem vores egen moral, empati og samvittighed. Det gør os sårbare over for manipulation. Mange af os har fra barnsben lært at lade tvivlen komme andre mennesker til gode. Derfor forsøger vi at forklare over for os selv, hvis andre mennesker overskrider vores grænser, og vi fabrikerer undskyldninger for dem. Intelligente menneske vender samtidig blikket indad og kan derfor ende med at påtage sig en del af ansvaret for de overgreb, de bliver udsat for. Vores tendens til at se indad kan blive udnyttet af mennesker, der ønsker at manipulere med os. Samtidig undskylder vi måske deres adfærd med, at de har et lavt selvværd eller har haft en hård barndom. Mens vi har travlt med at undskylde adfærden, har de travlt med at slippe afsted med den. Problemet er, at vi rent faktisk har svært ved at forestille os, at vi har at gøre med et menneske, der hverken har empati eller føler skyld, for det er ikke sådan, vi selv er som mennesker. Det kræver en del at nå til den erkendelse, at der findes mennesker, som ikke vil vores bedste, og som er ligeglade med, om de sårer os – bare de selv får det, som de ønsker.“

/ Derfor falder intelligente kvinder for sociopater, narcissister og psykopater

“Hvis du er udsat for gaslighting i dit parforhold, kan du komme ud for, at din partner afviser dine oplevelser. Det kan være, at du har mistanke om, at han er dig utro. Selvom din iagttagelse er korrekt, benægter din partner utroskaben og fortæller samtidig, at det er dig, der ser syner, er jaloux eller måske ligefrem kontrollerende. På den måde kan du komme i tvivl både om din egen mavefornemmelse og om din tro på dig selv, og det, du gør”, påpeger Signe Hegestand.”

/ Narcissisten udsætter dig for gaslighting i form af manipulation og hjernevask

“Dine nerver sidder uden på tøjet.

Hvis du er udsat for psykisk vold, sidder dine nerver efterhånden uden på tøjet, fordi du går rundt og frygter din partners vrede, kritik, nedgøringer og trusler. Du gør derfor alt, hvad der står i din magt for at bevare husfreden, og det sætter dig i en permanent tilstand af angst og alarmberedskab.

Du går på listefødder for ikke at vække hans vrede og misbilligelse. Det betyder igen, at du ikke tør være dig selv, og derfor risikerer du at miste og udslette dig selv, som tiden går. Som om det ikke er rigeligt, har den psykiske vold ofte også den konsekvens, at du begynder at give dig selv skylden for, at jeres forhold ikke fungerer. Du begynder med andre ord at tro på din partners ord om, at der er alt muligt – og umuligt – galt med dig. Til sidst føler du dig måske helt overbevist om, at det vitterlig er dig, der er problemet.”

/ Derfor bliver du gradvist nedbrudt af psykisk vold

“Hvis du er partner med en narcissist, bliver du efterhånden opmærksom på, at der er noget rivende galt i forholdet:

”På et tidspunkt indser du, at din partner ikke ser dig, som det menneske, du er. Det er hårdt at erkende, at du er blevet narret eller ført bag lyset af et menneske, som du har stolet på og elsket”, skriver Karyl McBride”

/ Tag testen – 50 tegn på at din partner er narcissist

“Psykisk vold manifesterer sig normalt i form af enten intimidering, chikane eller trusler.

Andre eksempler kan være:
Alvorlig kritik eller konstant nedrakken
Ydmygelse eller latterliggørelse
Ekstrem dominans
Skæld ud eller konstant nedrakken
Ligegyldighed eller ignorering
Nedgørelse eller nedladenhed
Falske beskyldninger eller påstande
Krænkelse

Ord, der sårer, er den mest almindelige form for psykisk vold.

Samtidig har mange ”tyraner” eller ”psykiske voldsmænd” en tendens til altid at skyde skyld på deres offer. Også ekstreme vredesudbrud kan skabe utryghed, fordi kvinden i et psykisk voldeligt forhold har det som om, at hun konstant skal passe på, at hun ikke vækker den sovende kæmpe.”

/ Derfor er psykisk voldelig kærlighed så farlig

“Danmark har med Istanbulkonventionen forpligtet sig til at lovgive om psykisk vold, og lande som England, Norge og Sverige har allerede lovgivning på området. Derfor er vi naturligvis positive overfor ministerens udmeldinger. Den nuværende lovgivning om vold, trusler og andre krænkelser, der skal beskytte de der udsættes for vold i nære relationer, herunder psykisk vold, er ikke tilstrækkelig. Loven er indrettet til at fokusere på enkeltstående overtrædelser og tager ikke højde for kompleksiteten af vold i nære relationer. Særligt den psykiske vold, der forstås som et gentagent mønster af grove krænkelser over tid, er ikke tilstrækkeligt dækket ind af den nuværende lovgivning.”

/ Publikation: Viden om psykisk vold, Danner

“Europarådets medlemsstater underskrev den 11. maj 2011 den såkaldte ‘Istanbul-konvention’, som er Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet. Konventionen indeholder blandt andet en artikel om bekæmpelse af psykisk vold.

Ifølge konventionens tekst, er der enighed om, at medlemsstaterne:

fordømmer enhver form for vold mod kvinder og vold i hjemmet.

erkender, at opnåelse af formel og reel ligestilling mellem kvinder og mænd er en af nøgleelementerne i forebyggelsen af vold mod kvinder.

erkender, at vold mod kvinder er et udtryk for en historisk ulighed i magtforholdet mellem kvinder og mænd, som har ført til mænds dominans over og diskriminering af kvinder og har forhindret fremme af kvinder fuldt ud.

erkender, at vold mod kvinder i sin struktur er kønsbetinget, og at vold mod kvinder er en af de væsentligste sociale mekanismer, hvormed kvinder tvinges til at indtage en underordnet position sammenlignet med mænd.

erkender med dyb bekymring, at kvinder og piger ofte udsættes for alvorlige former for vold, såsom vold i hjemmet, seksuel chikane, voldtægt, tvangsægteskab, kriminalitet begået under påberåbelse af såkaldt ære og skamfering af kønsdelene, som udgør en alvorlig overtrædelse af kvinders og pigers menneskerettigheder og er en væsentlig hindring for opnåelse af ligestilling mellem kvinder og mænd.

erkender, at kvinder og piger har en højere risiko for at blive udsat for kønsbetinget vold end mænd.

erkender, at vold i hjemmet rammer kvinder i uforholdsmæssig grad, og at mænd også kan være ofre for vold i hjemmet.

erkender, at børn er ofre for vold i hjemmet, herunder som vidner til vold i familien.

ønsker at skabe et Europa, hvor der ikke begås vold mod kvinder og vold i hjemmet.

Medlemsstaterne forpligter sig ifølge konventionen til at bekæmpe vold – herunder psykisk vold:”

/ Europarådets konvention til forebyggelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet

“Psykisk vold kan have mange former, og Hanne Pedersen har i sit hverv mødt de fleste.

Tavsheden er den værste. Her svarer manden højst med enstavelsesord, og henvender sig måske aldrig til kæresten eller børnene. Jeg har haft eksempler på, at denne tavshed stod på i tre måneder.

Andre former for psykisk vold kan være nedladende og nedgørende bemærkninger eventuelt foran børn, venner og familie.

Bemærkningerne kan eksempelvis handle om at forstørre et fejltrin eller gøre grin med partnerens synspunkter.

En anden effektiv metode kan være at ignorere sin kone eller kæreste totalt til et selskab og kun have øje for andre, flirte og vippe hende lidt aggressivt væk, hvis hun prøver at få kontakt. Kritik af udseende eller skældsord er også hyppigt forekommende. Måske prøver hun at tale om, at hun har det skidt, hvor han typisk vil gå og smække med døren efter at have kaldt hende for konfliktsøgende, dum ko eller andet,” oplyser Hanne Pedersen.”

/ Psykisk vold mod kvinder er overset

“Psykisk vold er et mønster af overgreb

Et bredt flertal i Folketinget ønsker at gøre psykisk vold strafbart. For at det skal lykkes, er det nødvendigt at forstå, at psykisk vold ikke er kendetegnet ved enkelt-episoder, men ved at være et mønster af psykologiske overgreb”.

/ Psykisk vold er et mønster af overgreb

“Det tager tid at komme sig efter at være kommet ud af forholdet til en psykisk voldelig partner.

Nogle kvinder har problemer med angst, depression eller posttraumatisk stress længe efter.

Ifølge Mette Elgaard er det vigtigt, at man søger information om psykisk vold, så man forstår, hvad det handler om. Næste skridt er at få bearbejdet sine oplevelser og arbejdet med sig selv, så det ikke sker igen i et nyt parforhold. I den forbindelse anbefaler Mette Elgaard, at man søger individuel terapi og/eller gruppeterapi.

– Det er vigtigt at få en ny bevidsthed om, hvad din partners behandling gør ved dig, og hvad det er for et parforhold, du har haft.

Der skal også skabes en bevidsthed om, hvad der skal til for at ændre situationen, siger Mette Elgaard og anbefaler, at man får korrigeret sin virkelighedsopfattelse ved at snakke om det, man har været ude for, med venner og familie. Er det svært, så kan man opsøge en psykolog eller en psykoterapeut.”

/ Psykisk vold giver ar på sjælen, Sygesikringen Danmark

“Den voldsudsatte kvinde begynder ofte at vende sin partners kritik mod sig selv: ”Hvis jeg bare gjorde mig lidt mere umage”, ”Jeg er nok slet ikke værd at elske”, ”Jeg er virkelig en skuffelse for alle”, ”Jeg er selv ude om, at min partner behandler mig så dårligt”, ”Jeg fortjener ikke bedre”. Det kan ikke undre nogen, at tanker af den art, som kører i en endeløs spiral, kan føre til alvorlige diagnoser som stress, angst og depression – og i sidste ende måske endda misbrug.

NU TÆNKER du – kære læser – måske, at det må være nogle svage sjæle, der lader sig byde et liv og en hverdag med psykisk vold, og at den voldsudsatte kvinde er et skvat, der bare bør tage sig sammen og forlade partneren.

Så let er det imidlertid ikke. Det overraskende ved den psykiske vold er, at selv ressourcestærke kvinder med en flot villa på Strandvejen bag hjemmets fire vægge kan leve i et inferno af mobning og psykisk vold. Som voldsudsat er man slet ikke opmærksom på, at man i virkeligheden dagligt bliver udsat for ydmygelser af en partner, der måske skummer af indebrændt raseri, giver kolde kys, truer med skilsmisse, bål og brand, drikker sig fuld, ignorerer sin partner og er kritisk og manipulerende.”

/ Psykisk partnervold er overset

“Den psykiske vold dukker op i krisesituationer, når et individ som har perverterede forsvarsmekanismer, ikke kan påtage sig ansvaret for et vanskeligt valg. Den er således indirekte, specielt i manglen på respekt for den anden part.”

Den der udøver den psykiske vold, tager hverken ansvar for forholdet, for sig selv eller for et eventuelt brud og søger oftere hellere at presse partneren til at tage initiativ til et brud end selv at gøre dette, da det er væsentligt overfor andre, at kunne fremstå som det rigtige offer, den det er mest synd for.

“I dette kliniske tilfælde ser man, at Poul ikke føler sig ansvarlig for bruddet. Han sørger for, at Anna tager initiativet, at hun “jager ham ud” og således bliver ansvarlig for samlivets fiasko. I hvert fald er hun skyld i alt. Ved at gøre hende til syndebuk, bliver Poul fri for at betvivle sig selv”

“Magtanvendelsen er som regel ikke synlig for udenforstående iagttagere. Selv over for det, der er tydeligt, er de blinde. De nedgørende antydninger fremstår ikke som sådanne for dem, der ikke kender sammenhængen og det underforståede. Det er i denne fase, at ofret langsomt bliver isoleret. Den forsvarsposition, ofret er i, får det til at opføre sig på en måde, der irriterer omgivelserne. Det bliver arrigt eller klynkende eller virker manisk. I hvert fald mister det sin spontanitet. Omgivelserne forstår det ikke og bliver trukket ind i en negativ bedømmelse af ofret. Til den proces benytter den psykisk voldelige en særlig kommunikationsform, der er skabt af paradoksale holdninger, løgne, sarkasme, latterliggørelse og foragt”

/ Citater og udpluk fra bogen ‘Hverdagens skjulte ondskab” af Marie-France Hirigoyen

Artikelserie fra Information om psykisk vold i parforholdet, kræver desværre abonnement for at kunne læse dem i sin helhed.

Linksoversigt med artikler om psykisk vold fra Powerkvinderne.

Tak for at du har fået læst så langt at du nåede hertil, jeg håber at du vil tage dig tid til at klikke ind på de forskellige artikler og ikke blot læse disse, men også reflektere og opsøge mere viden, sådan at du selv kan være med til at bryde denne spiral som psykisk vold desværre også er.

/ Jannie Nielsen Hansen

Dette indlæg blev udgivet i Blog og tagget , , , , , , , , . Bogmærk permalinket.