Feminisme

Frihed og respekt for det enkelte menneske

Feminisme er rigtig mange ting, dog bunder det i frihed til at være som man har lyst til med respekt for sig selv som for andre og derfor er fokus på at kvinder skal opnå at være ligeværdige med mænd, sådan at der ikke blot er formel ligestilling – på papiret – men også ligestilling i praksis.

Jeg vil anbefale dig at læse: Feminisme 101 af Sanne Søndergaard og mit indlæg Ligeværd.

Feminister er forskellige, vi kommer i alle farver, køn, uddannelsesmæssig baggrund, etnicitet, højde og drøjde og med hver vores erfaringer og baggrund, derfor vil du også opleve, at vi hver især har nogle mærkesager som vi kæmper for.

Vi kan ikke alle kæmpe alle kampe, det giver god mening at nogle kæmper nogle og andre kæmper andre og at vi så også støtter op omkring hinanden, da vi i sidste ende kæmper for det samme.

Jeg har derfor også nogle mærkesager, som betyder ganske meget for mig, og de bunder alle i, at jeg ønsker at få gjort op med den sexisme, som vi har i vores kultur, da den har store konsekvenser, ikke blot for kvinder men også for mænd og vores indbyrdes relationer.

Det er:

Jeg oplever at ovennævnte begrænser os som menneske og har store menneskelige konsekvenser (læs f.eks. This former porn star is exposing porn’s secrets: and it should make you very, very uncomfortable) samt er belastende for vores indbyrdes relationer, i livet som i kærligheden.

“Jeg er ikke modstander af porno i princippet, men jeg er modstander af udnyttelse af andre mennesker og dermed bliver jeg modstander af porno i praksis” / ukendt

Feminisme er grundlagt som en magt- og systemkritik af patriarkatet. Det er en måde at anskue verden på og analysere de den kultur og de strukturer vi lever i som er grundlagt på patriarkatet, hvor manden er normen og den i kraft af sit køn som bliver vurderet og opfattet mere værdifuld end kvinder. Manden er menneske, hvor kvinden først er sit køn før hun er menneske.

Ofte når man er feminist, så har man en stor retfærdighedssans og er derfor imod undertrykkelse helt generelt, og derfor er der mange feminister der også arbejder aktivt mod racisme, xenofobi, homofobi etc., dette er dog ikke en del af den oprindelige feminisme.

Racisme og sexisme minder meget om hinanden, da begge bunder i undertrykkelse henholdsvis på baggrund af køn eller etnicitet. Som feminist er jeg derfor ikke blot anti-sexist men også anti-racist og søger derfor at gøre en forskel for begge, da feminisme er at gå ind for ligeværd, kan man for mig at se ikke komme udenom også at forholde sig til racisme.

Det er så ikke nok blot at være imod disse. Jeg mener også, at vi hver især skal handle efter vores overbevisning igennem vores egen ageren, igennem det vi siger og det vi gør, igennem det vi griner med på og lader være med at grine med på, at vi siger til og fra på egne som på andres vegne, igennem det vi klikker på, liker og deler på de sociale medier og på nettet generelt, samt igennem det vi køber og derigennem støtter.

Feminisme er et udtryk for, at vi alle skal have lov til at leve vores liv som vi hver især ønsker og ikke blive opfattet som af mere eller mindre værd, uanset hvordan vi indretter os og at det i højere grad skal være vores handlinger, der definerer os som menneske.

For mig findes der derfor ikke “rigtige mænd” og “rigtige kvinder”, vi er hver især helt rigtige, som vi nu engang er, blot det er vores eget valg, at vi er det med respekt for os selv og for andre og ikke ud fra hvordan normer og kultur “bestemmer” hvordan vi skal være.

Jeg tænker ikke særligt meget på ligestilling, da jeg oplever at det er vores kultur, vores normer og opdragelse vedr. ligeværd vi skal gøre en indsats for. Det er min overbevisning, at hvis vi blot havde ligeværd, så ville der heller ikke være problemer med ligestilling.

Jeg ønsker ikke at vi alle er ens, tværtimod så ønsker jeg, at der er plads til, at vi alle kan være så forskellige som vi rent faktisk er på tværs af køn.

Respekt

Mit ønske er, at vi hver især med respekt vurderes som subjekter, hele mennesker ud fra vores personlige og faglige kompetencer og dermed ikke som objekter, der vurderes og bedømmes kropsdel for kropsdel og om vi udfylder vores kønsrolle, eller om vores udseende er indenfor en eller anden forud defineret skala for hvad der er rigtig og ikke.

Jeg er FOR mænd og jeg er FOR kvinder. Jeg er faktisk FOR mennesker, det enkelte menneske og tror at vores kultur igennem generationer har fået låst os selv fast i en stereotyp udgave af vores køn for at være “rigtig”, som gør det endnu sværere at være menneske og at have nære relationer.

Jeg oplever desværre, at flere søger at bagatelliserer eller afviser at sexisme eksisterer og det har jeg skrevet et lille indlæg omkring på F-Frekvensen, som hedder Advarsel.

Disse mennesker afviser eller bagatelliserer måske, fordi de ikke selv har haft det tæt på, eller blot endnu ikke har fået sat spørgsmålstegn ved vores kultur som rent faktisk af ganske mange opleves som grænseoverskridende, nedværdigende og respektløs (racistisk og sexistisk) og det er ganske respektløst at underkende andres holdninger, følelser og oplevelser blot fordi man ikke selv oplever f.eks. racisme eller sexisme på egen krop.

Jeg kan jo heller ikke med nogen som helst form for troværdighed, som hvid heteroseksuel kvinde, afvise at homofobi eller racisme findes, jeg kan ikke underkende andres holdninger, oplevelser og følelser omkring racisme og homofobi, fordi det netop ikke er mig der rammes, det er ikke blot utroværdigt det er også respektløst.

Mine tanker omkring dette er, at det rent faktisk også kan opleves ganske skræmmende, at skulle blive bevidst omkring dette, for denne nye selvindsigt indebærer, at man (forhåbentlig) bliver bevidst om, at man også selv skal ændre adfærd.

Vi er alle en del af denne kultur og derfor er det faktisk os alle, der bør ændre adfærd. For at kunne dette, så skal vi først have en selvindsigt samt en viden der gør, at vi selv kan se hvornår vi selv og andre opfører sig f.eks. racistiske som sexistiske.

Du kan ved at klikke på mine mærkesager i punktopstillingen i øverste del af indlægget læse nærmere omkring disse. Der vil du også kunne finde links til forskellige artikler etc. som du kan bruge for videre uddannelse af dig selv indenfor disse områder. (De vil løbende blive udarbejdet, så hæng endelig på)

Jeg håber at du vil tage dig tid til at oplyse dig selv og ikke mindst også gøre en indsats for at ændre på vores kultur, sådan at vi giver den næste generation nogle meget bedre betingelser i livet som i kærligheden.

Tak.

/ Jannie Nielsen Hansen