Fra sexisme til sexindustrien

Dette emne er meget komplekst, men ret basic, så drejer det sig om menneskesyn og hvilket samfund, som vi ønsker at leve i og efterlade til de næste generationer.

Og når dette emne er så komplekst som det rent faktisk er, så nytter det ikke at se på hverken hverdagssexisme, sexchikane, porno, prostitution, hævnporno, uligeværd, uligestilling etc. som enkeltstående tilfælde. Der skal ses på disse i en sammenhæng – Connecting the dots – da de alle er med til at understøtte og forstærke hinanden.

Jeg håber, at kunne tydeliggøre denne sammenhæng i indlægget herunder.

“Sex trafficking would not exist without the demand for commercial sex flourishing around the world” / ukendt

Jeg går ind for et forbud for køb af seksuelle ydelser, sådan at det er kunderne der bliver kriminaliseret (Den Nordiske Model). Dette kan ikke stå alene, men skal understøttes af en forebyggende indsats på flere plan, herunder oplysning samt solide exit-ordninger.

Jeg ønsker ligeledes, at det offentlige rum ikke er så pornoficeret/seksualiseret som det er i dag, samt at porno ikke er så let tilgængeligt, men i langt højere grad bliver et bevidst tilvalg for den enkelte og absolut ikke tilgængeligt for børn og unge.

Desuden ønsker jeg, at vi bliver mere bevidste om hvordan vi bruger vores sprog, og hvordan vi som køn og mennesker bliver fremstillet på i diverse medier – om det understøtter eller taler imod stereotyper, sexisme og uligeværd.

Jeg ønsker samtidig en langt større ansvarlighed i vores samfund – om det er medier, politikere eller den enkelte borger – mod et ligeværdigt samfund for alle.

Jeg er imod det kvinde- og menneskesyn den mainstream porno samt prostitution og sexindustrien generelt repræsenterer, samt de konsekvenser disse indebærer for den enkelte herunder i vores relationer samt for vores samfund.

Michael, fra MenAgainstPorn, forklarer rigtig godt sammenhængen mellem sexindustrien samt de samfundsmæssige konsekvenser i denne video: Why Im anti-porn, Denne sammen med oplægget her fra Gail Dines omkring bl.a. Porn Culture er værd at lytte til og reflektere over.

“Jeg forstår ikke, hvorfor man skal pådutte de unge en frisindskultur, som mest af alt er konstrueret, og som så få forholder sig kritisk til: “Det er den typiske fortælling om danskhed. Vi hører altid, at der var engang, hvor alting var godt, og ingen var blufærdige. Men jeg kan simpelthen ikke se, hvornår det skulle have været? Der har til alle tider været grupper i det danske samfund, der har været eksperimenterende, men det har aldrig været mainstream” / Michael Nebeling Pedersen

Min forventning er ikke, at du er enig med mig i alt, som jeg skriver her. Det har selv taget mig flere år, at finde mit eget ståsted i alt dette, lære at se bagom, forholde mig kildekritisk og gøre mig alle disse tanker.

Det har krævet, at jeg har læst en masse, har fulgt bl.a. porno- samt prostitutionsdebatten, læst artikler, blogs, bøger, statistikker etc. og reflekteret en hel del. Det har ligeledes krævet, at jeg har taget de ex-prostitueredes samt ex-pornoskuespillere udtalelser alvorligt.

Jeg er blevet bevidst om, at der er en sammenhæng mellem den hverdagssexisme som mange kvinder oplever til den voldtægt, prostitution med mere der er i vores samfund. og jeg oplever sexindustrien som strukturel sexisme i sin ultimative og mest brutale form.

Jeg håber virkelig, at du vil bruge tid på at sætte dig ind i dette, bruge den tid der skal til, at du vil reflektere og oplyse dig selv og så kan vi måske alligevel, til den tid, finde et fælles udgangspunkt.

“Porn is now so deeply embedded in our culture that it has become synonymous with sex to such a point that to criticize porn is to get slapped with the label anti-sex” / Gail Dines

Jeg har oplevet, at når man forholder sig kritisk til sexindustrien, så får man ofte at vide, af de der er pro-sexindustrien, at man er snerpet, hysterisk, kontrollerende, nærtagende eller vil ødelægge det såkaldte Danske frisind.

Jeg har sågar oplevet, at man bliver hængt ud som mandehader, sexforskrækket og sikkert ganske grim, for grunden må da være, at ingen gider have sex med en. Og det er ikke blot ganske trættende men også ganske dumt, fordi det lukker enhver saglig debat ned, men det er måske også formålet, at lukke debatten ned, så man selv slipper for at forholde sig til ens egen ageren i forhold til dette.

For længe siden, var jeg selv lige dér, hvor jeg opfattede sexindustrien som normal – og dermed indforstået så måtte det være ok – og jeg brugte selv argumentet (ikke at det er et argument) ;”sådan har det altid været …”

Jeg var også overbevist om, at de der var i denne industri, de var der helt frivilligt og de konsekvenser der måtte være, havde de jo selv valgt ved at gå ind i branchen. Jeg troede ligeledes, at hvis der ikke fandtes porno og prostitution, så ville der ske flere voldtægter etc. Men efter at jeg satte mig for at ville vide mere omkring dette, så har jeg bestemt ændret holdning.

En helt anden ting, som jeg også oplevede og stadig oplever, det er at vi i den danske kultur er så bange for at blive kaldt for snerpet, at vi hellere holder bøtte, for hey, vi er jo så frisindet. Men hvad er frisind og er den stereotype pornofiseret fremvisning af kroppe og seksualitet netop ikke begrænsende, kontrollerende og styrende?

“Jeg har det udmærket med at være snerpet, hvis det betyder, at jeg så må være imod at folk kapitaliserer deres sexliv uden hensyn til at de 90% af deres kollegaer enten er tvunget ind i branchen i form af trafficking eller almindelig nød – og sjovt nok, så har min snerpethed aldrig eet sekund forhindret mig i at have al det sex jeg havde lyst til – så længe der var gensidig lyst” / Annette Buur

Frisind er for mig, at vi er åbne og tolerante. Frisind er dog ikke at alt er ok, frisind er også etik og moral samt at evne at tage ansvar og forholde sig til konsekvenserne. Jeg er overbevist om at vi som samfund, er nødsaget til at have nogle etiske som moralske rettesnore, for at alt ikke bliver kaos og udnyttelse.

Uddrag fra bogen “Mænd i lyst og nød” af Kenneth Reinicke; “Med udsendelsen af soldater i krig og som fredsbevarende styrker, er man med til at bekæmpe bander og kriminalitet. Når soldaterne går til prostituerede, er man samtidig med til at opretholde prostitutionen og kriminaliteten. Det burde stå som uforenelige størrelser, når soldaterne er sendt ud for at sikre demokrati og menneskerettigheder, må de ikke krænke de selv samme menneskerettigheder.

Landsorganisationen i Danmark (LO) var en af de første danske organisationer, som gjorde det forbudt for de valgte og ansatte at opsøge prostituerede, når de var ude at rejse. Det står nu skrevet i personalepolitikken. LO ønskede at sende et signal om, at de ikke ville medvirke til at undertrykke kvinder”.

”For mig er frisind at man ikke har en mening om noget som helst og at man accepterer hvad som helst. Jeg vil kalde mig selv afvejet tolerant, men ikke frisindet, for jeg accepterer bestemt ikke hvad som helst. Desuden synes jeg måske heller ikke lige at frisind og samfund er to ting, der passer sammen. Det er lidt som at parre autonom med totalitær.

For at et samfund kan fungere er man nødt til at lægge en vis dæmper på den personlige frihed (tænk på skat, retssystemet osv.). Derfor kan et samfund vel næppe reelt være frisindet i ordets egentlige forstand. Så er frisind i virkeligheden ikke bare et tomt buzzord?” / Anonym fra Jubii-debattråd

Jeg undrer mig over, at frisind altid bliver koblet sammen med seksualisering, og at hvis man ønsker en afpornoficering af vores samfund og synes blufærdighed er ok, så skulle man være snerpet?

Hvorfor mon vi har en lov omkring blufærdighedskrænkelse – mon det kunne være fordi blufærdighed rent faktisk ér ok, og fordi seksualisering rent faktisk ikke er lig med frisind, blot en tanke.

“At bevare frisindet kræver, at den enkelte bliver ved med at følge med i, hvad der sker. Ofte stopper frisindet nemlig lige nøjagtig der, hvor folk får sat sig lidt for godt til rette i sofaen. Jeg kunne godt tænke mig, at der var mere af sådan noget gammeldags noget som pli og disciplin – hvorfor ikke have et åbent og frit sind med pli? ” / I. S. Høeg

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at jeg er på dens side hvis krop er til salg, og derfor ønsker jeg ikke at prostitution, porno, strip etc. bliver gjort ulovligt sådan at det rammer den der sælger. Men jeg ønsker det begrænset og at ramme og nå de der køber samt mellemmændene/-kvinderne som tjener penge på de der lægger krop til, da de påvirker efterspørgslen og udbuddet og dermed er (med-)ansvarlige for de konsekvenser der er for de involverede og for vores samfund. Og ja, så ønsker jeg at ramme de karteller der står bag sexindustrien (det kan du bl.a. læse mere om her: Porno er uncool).

Som jeg nævnte indledningsvis, så hænger det hele sammen – sexisme, strip, porno, prostitution og objektiviseringen af kvinder igennem reklamer, film og vores retorik – det kan ikke adskilles, da den måde særligt kvinder bliver brugt og portrætteret på i det offentlige rum og i sexindustrien generelt, repræsenterer et kvindesyn som er medvirkende til, at vi endnu ikke har opnået ligeværd. Og dette uligeværd kommer bl.a. til udtryk ved den hverdagssexisme som sexchikane som alt for mange kvinder oplever, og som gør bevægelsen #MeToo nødvendig.

Fra 8. marts-initiativets hjemmeside:

“Vi ønsker mindre prostitution og kvindehandel i Danmark. Derfor skal det være ulovligt at købe sex.

EU-Parlamentet har i januar 2014 slået fast, at prostitution er et alvorligt ligestilingsproblem, og at prostitution er vold mod kvinder. Vi er helt enige. Prostitution handler om et forældet partriarksk kvindesyn, hvor kvinder skal stå til rådighed for mænds seksuelle behov for penge.

Mange prostituerede får skader af at prostituere sig. Skaderne påføres af sexkøberne. Derfor bør de stå til ansvar for den seksuelle vold, de udsætter andre for ved at købe sex. I Danmark straffer vi mennesker, der begår vold. Dette bør selvfølgelig også gælde de mennesker, der køber kommercielle seksuelle overgreb af prostituerede.

Udviklingen i sexindustrien med den stigende globalisering og deraf følgende kvindehandel kræver, at vi tør tænke nyt ved at fjerne retten til at købe sex. Fordi konsekvenserne af mænds sexkøb er så ødelæggende – på det konkrete plan for de prostituerede, og på det strukturelle plan for samfundets syn på kvinder. Prostitution hindrer kvinders mulighed for at opnå reel ligestilling.”

Jeg mener, at dette ikke kun har store konsekvenser for kvinder, men også for mænd, da drenge vokser op med at skulle udleve deres maskulinitet på en måde der går ud over deres identitetsfølelse, deres sociale kompetencer og ikke mindst de relationer de indgår i.

“De sidste par år har jeg haft en pornofri elsker – nu kæreste.
Der kan siges en del godt om folk, der nægter at bruge en computer, medmindre de er tvunget til det. Det er ret så skræmmende, at det åbenbart er blevet nemmere at rode rundt på nettet efter en anden persons filmatiserede fantasier, end at danne billeder i eget hoved og forholde sig til den man er sammen med.” / Anonym

Jeg ønsker at vi kommer væk fra det, som det har udviklet sig til, hvor vi og vores børn bliver præsenteret for sex som en handelsvare, kvinder som objekter, uanset om de/vi søger en musikvideo på YouTube eller googler efter et par nye strømper.

Der er efterhånden så meget skidt på nettet, som ingen stilles til ansvar overfor. Jeg tror at et forbud her bliver svært at styre, men noget skal ske, for det er løbet helt løbsk. Jeg håber på en holdningsændring i befolkningen, der bevirker at udbuddet ændres fordi efterspørgslen ændres. Måske skulle vi overveje, at for at kunne få adgang til f.eks. porno og anden seksualisering, så skal man logge på f.eks. med Nem-Id/Mit-Id. På den måde vil børn under 15 i det mindste være skånet, og ikke mindst vil de der er over 15 år skulle tænke sig om en ekstra gang, inden de støttede denne industri.

Måske skulle vi også overveje om det ikke er på tide, at afkræve nogle etiske regler overholdt for det der lægges ud på nettet – Og ja, jeg er udmærket klar over, at dette bliver svært, men skal svært holde os tilbage fra at få lavet en handlingsplan, det mener jeg ikke.

Om vi – og vores børn – er på Facebook eller andre steder på nettet eller i gadebilledet, så bliver vi mere ofte end undtagelsen, præsenteret for seksualiserede reklamer, annoncer, klip etc. samt deciderede sexvideoer.

Det er ikke usædvanligt, at se kvinder præsenteret som ting/objekter, hvor bryster skal sælge alt fra sodavand og burgere til biler og beværtninger. Dette er på samme måde med til at påvirke os til at opfatte kvinden som en genstand og løsrevne kropsdele. der skal vurderes og bedømmes som bruges.

Jeg undrer mig i den grad også over, at vi stadig indenfor flere sportsgrene bruger kvinder som blikfang, “noget pænt at se på i pausen”, “den der holder ting for manden der overrækker præmier etc.”. Det gælder bl.a. i speedway, til de store bokse- eller dartstævner samt ved cykelsporten. Kvinder er her reduceret til genstande og ikke med nogen som helst anden værdi end at se ud på den like-able og fuck-able måde.

“Jeg kender til flere mænd, som føler sig ilde tilpas over de der nummerpiger. Det er jo heller ikke det mest flatterende mandesyn der ligger bag ideen om, at mænd kun er interesseret i kvinder som eyecandy og at eyecandy er en nødvendighed overalt, selv hvis man er tilskuer til en sport, som dog må formodes at interessere en, siden man har gidet købe en billet” / anonym

Hvorfor er alt dette vigtigt, kan du måske tænke. Det er vigtig fordi jo oftere vi oplever, at kvinden er en brugsgenstand, jo mere normalt bliver det for os at se dette, og jo sværere bliver det for os at forholde os kritisk til dette.

Uddrag fra bogen “Mænd i lyst og nød” af Kenneth Reinicke; ” Jeg mener ikke, at prostitution er et “naturligt” fænomen. Prostitution skal derimod opfattes som et socialt, strukturelt og kulturelt fænomen, der i høj grad har at gøre med mandlige privilegier. Prostitution er undertykkelse af kvinder og bygger på opfattelsen af, at kvindekroppen er en vare der kan købes, bruges og misbruges”.

Nogle argumenter imod dette er, at ens egen krop, er der ikke andre, der skal bestemme over og det giver jeg dem helt ret i. Jeg vil da heller ikke forbyde, hvis nogle har lyst til at have sex med en masse forskellige mennesker, det må de da helt selv om blot det er uden betaling, da penge rykker magtbalancen og jeg er dybt imod en kapitalisering af vores sexliv som reducerer sex til et tryk der skal tages uden tanke for om man gør en indsat for at være en person som andre rent faktisk har lyst til at være sammen med – uden betaling.

“Jeg tillader mig i øvrigt at være fuldstændig kold i røven over den lykkelige luder. Hvis hun altså findes, for så er hun for det første en minoritet i minoriteten, og for det andet er hun mere end almindeligt priviligeret, når hun kan udleve sin seksualitet for penge – for det er jo nærmest dét de hævder at gøre.

Så ikke bare er hun priviligeret, hun udlever også sit privilegium stående på hovedet af alle sine væsentligt mere uheldige søstre, som ødelægges for livet i prostitution. Hun er derfor også en usolidarisk skid og jeg ser ingen grund til, at man i særlig grad skal holde hånden over hende. Ja, hvis man forbyder sexkøb, så kan hun ikke længere få penge for sit sjove sexliv. So what?

Det står hende stadig frit for, at have alt det uforpligtende sex med alle de mennesker hun vil – hun kan bare spørge nogle tilfældige nede i Brugsen eller oprette en kontaktannonce hvor hun tilbyder at have sex med hvem der nu dukker op på adressen mellem fire og halv seks på onsdage og fredage. Hvad er problemet?” / Anonym

Og en anden ting er, at vi allerede har lovgivet omkring nogle ting, der vedrører vores kroppe, som f.eks. at man ikke bare kan blive rugemor, lovgivning omkring stoffer, hvor der må ryges, at man ikke må udøve vold, slå sine børn samt det at kunne (eller ikke kunne) få hjælp til selvmord. Det private er allerede politisk og med rigtig god grund.

Det er ikke nok at indføre Den Nordiske Model og begrænse adgangen til porno, det er væsentligt også at se på de omstændigheder der gør, at mennesker – primært kvinder – er i denne sexindustri ufrivilligt, groomet, presset, af nød etc.

Vi skal også huske, at have fokus på de mennesker der benytter sig af industrien og det menneskesyn der ligger til grund for denne udnyttelse. Ifølge en Rambøll undersøgelse fra 2013 -14, så er det hver 7. mand det drejer sig om. Det er for mig at se ganske skræmmende mange – fire fædre i hver folkeskoleklasse.

Også skræmmende, når vi ser på beretninger fra flere ex-pornoskuespillere samt på at ex-prostituerede har betegnet disse mænds brug af dem som fysisk og psykisk vold. Læs gerne blogindlægget Til dig der køber sex af Tanja Rahm.

“Vi bør begynde at tale om de mænd. Tale om dem, og tale med dem. Vi bør kræve, at familierådgivning og sagsbehandling af børnesager opprioriteres. At vi tager langt mere alvorligt end i dag, hvilke livsødelæggende konsekvenser mænds vold mod kvinder og børn har.

På prostitutionsområdet drejer det sig om ca. 300.000 danske mænd, der ingen problemer har med at købe kvinder til sex – syge, afkræftede, stressede kvinder som Bonnie, udenlandske bange kvinder, der ikke forstår, hvad mændene siger – eller unge piger, der ikke er nået myndighedsalderen, men som skal skaffe til stoffer eller forbrugsgoder.

Du er søster, bror, hustru eller kollega til en af de mænd. Du spiller fodbold med ham, eller han reparerer din bil. Du stemmer på ham ved folketingsvalget, eller han henter dig i sin ambulance, når du er kommet til skade. Han hænger på væggen og er din store sportshelt, eller han underviser din datter i skolen” / 8. marts initiativet

Vi må derfor se på baggrunden for hvorfor disse mænd gør det de gør. Og ja, der er også mandlige prostituerede og kvindelige sexkøbere, det er blot en ganske lille minoritet, derfor giver det god mening, at se på den anden vej rundt i første omgang.

Der er også brug for, at mange flere af de mænd, der ikke kunne finde på at benytte sig af sexindustrien, at de siger det højt, til deres nærmeste, på arbejdet, på de sociale medier og alle andre steder, hvor der også er andre mænd. Der er brug for at mænd ikke griner med på diverse tø-hø-jokes der degraderer kvinder, der omhandler porno, strip og prostitution, der er brug for flere mænd der siger fra. Dette kan du bl.a. hjælpe med via Mænd mod købesex på Facebook.

Der skal naturligvis sættes ind flere steder, da det også er en del af vores kultur, det ligger i vores sprog, i vores jokes, i vores kvinde-(menneske)syn, i den måde som kvinder samt mænd bliver brugt og portrætteret på, om det er på film eller i diverse reklamer samt den måde som vores samfund er bygget op på, i forhold til at kunne forsørge sig selv og have andre valgmuligheder – så det er en del af en noget større helhed.

Nu er der så kommet sexdukker på markedet – også børnesexdukker som er blevet forbudt i bl.a. Storbritannien og Norge – og dette er noget vi mangler at få diskutteret her i Danmark og tage en etisk og moralsk stillingtagen til.

Jeg er dybt imod børne-sexdukker og er endnu ikke afklaret mht. kvinde-sexdukker, men kan se nogle bekymringspunkter, som vi bør drøfte i vores samfund, bl.a. om disse meget livagtige dukker er bidragende til at se kvinder som objekter og ikke mindst medvirkende til at flere mænd ikke lærer de sociale kompetencer, der skal til for at indgå i sunde relationer.

I Sverige har man f.eks. kriminaliseret sexkøb og oplever en stor holdningsændring, særligt blandt unge, der nu i overvejende grad ikke støtter køb af seksuel adgang til andre mennesker. Her oplever de prostituerede også en større sikkerhed, ved at de kan anmelde f.eks. voldelige kunder, uden selv at komme i klemme.

I skrivende stund er Skotland godt på vej mod Den Nordiske Model, som er indført i Sverige, Norge, Island, Frankrig, Canada og Irland. Og hvis du tror at det går godt i Tyskland og New Zealand, så vil jeg anbefale dig at læse op på dette og det kan du f.eks. gøre her: IngenKenderSandheden. Behøver jeg at nævne at Danmark er røget fra en 8. og ned på en 19. plads når vi taler ligestilling … Det kan du også læse om i rapporten fra The Global Gender Gap Report 2016 fra World Economic Forum. Det er også værd at bide mærke i rapporten omkring kvindehad, som fortæller at danske mænd er de mest kvindehadske i EU.

Mange – særligt mænd – opponerer mod at de skulle hade kvinder og når der tales misogyni, som betyder kvindehad og/eller fordomme rettet mod det kvindelige køn, så kan disse mænd ikke genkende sig selv, for de elsker jo kvinder, siger de.

Uanset, at had er et voldsomt ord, så betegner dette sammen med fordomme mod kvinder meget godt det som ganske mange kvinder oplever, lige fra ikke at blive lyttet til, at blive bedømt på udseende, at blive lukket ned når vi ytrer os og har en holdning til et emne, at blive usynliggjort og talt ned til (samt mansplainet), psykisk og fysisk vold, voldtægt, begramsninger og andre overgreb, at de mord der bliver begået mod kvinder i overvejende grad er begået af nuværende eller tidligere partnere, kvindejokes, ord der betegner kvinder som mindre værd osv. osv. osv.

Derfor skal det ses i en sammenhæng fordi det hele understøtter og forstærker hinanden og uanset hvad, så er jeg af den overbevisning at kriminalisering af sexkøb, vil være en rigtig god start for at opnå ligeværd i vores samfund, da det påvirker vores menneske-(kvinde-)syn negativt at kvinder kan købes adgang til.

“Legalizing prostitution can increase demand, which is part of the reason why nations like Germany and Denmark have experienced growth in illegal human trafficking. But regardless of whether or not they were trafficked, Moran writes, “every prostitute I’ve ever known wanted to get out of prostitution” / Rachel Moran

Der er ofte en glidende overgang mellem disse erhverv, hvor man måske starter som stripper eller med sugardating, går over i porno og ender i prostitution f.eks. på gaden eller bordel.

Der er flere lighedsfaktorer, lige fra baggrunden for at være i sexindustrien om det er i opvæksten til den såkaldte frivillighed og høje grad af trafficking. Det er den skadelige påvirkning brancherne har for de involverede, herunder fysiske som psykiske skader samt hvor svært det kan være at komme ud og væk fra brancherne.

Flere har en opvækst eller sygdomme som gør, at det at gå ind i sexindustrien har været en naturlig forlængelse af det som disse mennesker har været igennem, så derfor kan man ikke kun se på disse aspekter enkeltvis, men må have en indsigt i samt forståelse for sammenhængen.

Ydermere mener jeg, at det er vigtigt også, at se på hvor høj en grad af disse mennesker, har et lavt selvværd eller en selvopfattelse der gør at de ofte mener, at de enten ikke er mere værd end til at blive brugt af andre eller at de oplever, at det at andre mennesker vil bruge dem, gør dem til noget værd.

”Et liv i prostitution er ofte ledsaget af en mørk fortid med overgreb i barn- og ungdommen” / LiveRehab

Det er ligeledes nedgørelse, overskridelse af grænser (fysiske og psykiske), sygdomme, alkohol, stoffer, medicin, selvmord, vold, voldtægt og sågar mord eller trusler om dette, som er en del af mange af de involveredes hverdag.

Og ja, sugardating ER det samme som prostitution, det er blot en anden betegnelse for at have sex (benytte et andet menneske til at dække egne seksuelle behov eller fantasier) mod betaling, gaver etc. Forskellen er blot, at såkaldte sugarbabes som hovedregel alle er ganske unge kvinder og enkelte mænd.

Det vil sige, at ved sugardating, så køber man en “kæreste” per time, som leverer en illusion om man er kærester, og begge ved, at man faker en illusion. En prostitueret leverer også en illusion, hun leverer det der er betalt for og som sikrer at kunden kommer forbi igen. Det er primært mænd der agerer sugardaddys og køber seksuel adgang til unge mænd som kvinder.

Jeg har læst flere sugarbabes udtale – prostituerede – at de slet ikke ville have haft sex med disse mænd, hvis det ikke havde været for pengene eller gaverne.

Jeg læste om en sugarbabe der skulle i studiet og optage en radioudsendelse med en tidligere prostitueret, hvor sugarbaben i programmet gav udtryk for at det var et frit valg etc., men efter at mikrofonen var slukket, så brød hun sammen. Hun fik svært ved at holde facaden og fortalte at hun rent faktisk havde det ganske skidt med sig selv og den situation hun var i. Men det hørte lytterne aldrig og der blev efter hvad jeg ved af, aldrig fulgt op på dette fra radioen af.

“Der er rigtig, i hvert fald fra min side, rigtigt meget skuespil – og det tror jeg også der er fra mændenes side. Man faker en kemi, for at det skal være en rigtig hyggelig date for begge parter” / Maja – Sugarbabe

Jeg har læst mig til, at mange af disse kvinder starter allerede som 12-14 årige børn – som en tidligere prostitueret udtrykte det; “Jeg kunne jo lige så godt begynde at tage penge for at blive tvunget til oralsex af de voksne mænd, der skulle passe på mig, for undgå det kunne jeg ikke”. Gennemsnitsalderen for at starte i sexindustrien er efter sigende 17 år.

Der findes en høj grad af trafficking også inden for pornoindustrien, og dette var en stor overraskelse for mig, måske fordi vi tror på skuespillet og ikke kan se hvad der sker når kameraet slukkes og der klikkes videre til den næste video (se kampagnen Refuse To Click – video 2. min.)

Spørg mig, hvorfor jeg ikke længere gider have sex med folk som har et regelmæssigt forbrug af såkaldt mainstream porno? Forestil dig titlerne på pornofilm som bogtitler. Og at de bøger stod frit fremme i vedkommendes bogreol. Række på række. Ville du så have lyst at blive i det hjem ret længe?” / Anonym

Jeg har også hørt nogle udtale, at de troede, at alt det der kunne findes på f.eks. YouTube skulle være ok, fordi de havde den opfattelse, at det der lå der skulle være godkendt. Men dette er ikke tilfældet. Det er ikke godkendt, sådan at der rent faktisk er nogen der har tjekket op på indholdet og vurderet hvorvidt det er lovligt, samfundsskadeligt etc. Der er ikke nogen, der har taget et ansvar på nogen måde, dette ansvar ligger ene og alene hos forbrugeren.

Lande som f.eks. Tyskland og Danmark har oplevet en stigende grad af trafficking, bl.a. fordi lovliggørelsen eller at man ikke har villet ulovliggøre har fået efterspørgslen til at stige og dermed har bordelejere, alfonser etc. skulle skaffe flere varer til deres vinduer, apropos Red Light District i Amsterdam.

Det er som en domino effekt. når det ikke er ulovligt, så mener mange desværre, at det dermed er ok, og så stiger efterspørgslen og da udbuddet ikke kan følge med, bliver kvinder groomet, presset og tvunget ind i industrien.

“Feminists are often asked whether pornography causes rape. The fact is that rape and prostitution caused and continue to cause pornography. Politically, culturally, socially, sexually, and economically, rape and prostitution generated pornography; and pornography depends for its continued existence on the rape and prostitution of women” / Andrea Dworkin

De der i diverse debatter, artikler etc. omtaler sig som sexworkere/sexarbejdere er sjældent de prostituerede, de der stripper eller medvirker i porno, det er i langt højere grad de der tjener penge på disse mennesker, og det er derfor personer som alfonser, madams, telefonpersonale, dørmænd/-kvinder, stripklubejere, pornoinstruktører etc. der udtaler sig under betegnelsen sexworker, som en gigantisk sexlobby der er bange for at miste deres indtjening på andre mennesker. Og mange tidligere prostituerede – også pornoskuespillere – der taler imod sexindustrien oplever chikane i en voldsom grad.

Fra Feminism and Womens rights: “In addition to the barrage of vulgar abuse from men online, I am met with skepticism from women claiming to be on the side of women in prostitution, who advocate full decriminalisation of the sex trade (which includes decriminalising pimps and johns). My comments are routinely deleted, and I am blocked time and again by this demographic all while they repeat the mantra “Listen to sex workers“. They either don’t believe I am who I say I am, even while speaking under my real identity. Or “Listen to sex workers” actually translates to “Only listen to people who agree with blanket decriminalisation of the sex industry – and assume that prostitutes themselves fall into this category despite all evidence to the contrary”

“Flere og flere unge vokser op med porno/puritanisme som samtidige normer. Det har altid undret mig hvordan de samme mænd kan debattere side ni piger eller porno det ene øjeblik og kræve at deres døtre er dydige det andet øjeblik” / anonym

Jeg ønsker, at folk bliver mere oplyste og mere kritiske inden de tager for sig af det store tag-selv-bord som industrien er – om det er den fysiske eller den online version.

Udover at lovgive for at få en holdningsændring, så tror jeg også at oplysning er vejen frem, for jeg kan have ganske svært ved at forestille mig, at så mange vil støtte den industri, hvis de kendte til og erkendte alle de menneskelige konsekvenser der er. Jeg er måske naiv, men jeg har meget svært ved at forestille mig at et ordentlig anstændigt menneske ville støtte op om og endsige benytte sig af sexindustrien hvis vedkommende virkelig vidste hvad der var på spil.

Jeg mener så heller ikke, at det skal være lovligt at tjene penge på annoncer for f.eks. prostitution, som nogle medier gør, det er i tråd med rufferi og det er jeg dybt imod.

Og nej, argumentet med at det skulle være verdens ældste erhverv, den holder ikke, fordi hvis argumentet for at fortsætte med noget skulle være, at det har været sådan længe, så ville vi stadig holde slaver, vi ville synes det er ok at slå vores børn, vi ville stadig køre uden sikkerhedssele – uden sammenligning iøvrigt, og dog.

Men summa-sumarum, så er det et skidt argument, for hvis vi er af den overbevisning, så er der jo ingen grund til at ændre på noget som helst til det bedre, og det giver jo ikke nogen mening, overhovedet.

“De ignorerer det faktum, at mange flere går ind i prostitution, fordi samfundet, medier og reklamebranche har hjernevasket dem til at tro, at de skal fremstå som seksuelle objekter, der skal stå til rådighed for mænd og deres seksuelle behov. Kvinder er tingsliggjort” / Tanja Rahm

Og jeg køber heller ikke argumentet;  “Vi kan jo alligevel ikke gøre noget ved det, det vil jo altid være der…”

Vi har ikke stoppet at nogle stadig slår deres børn og vi har heller ikke forhindret, at der er nogle kører uden sikkerhedssele. Vi har desværre heller ikke forhindret slavelignende forhold og herunder trafficking, men der hersker nu en overvejende holdning til, at disse ting ikke på nogen måde er ok, og denne holdningsændring er ganske væsentlig.

Så længe, at der hverken er lovgivet specifikt i forhold til vores menneskesyn omkring disse ting – hvis vi ser bort fra FNs menneskerettigheder – og så længe, at vi ser mennesker – her primært kvinder – blive brugt og omtalt som seksualiserede brugsgenstande, lige så længe vil det blive opfattet som normalt og derfor implicit som ok.

“Jeg betaler for sex, fordi kvinder tit går mig på nerverne. De brokker sig, når man ikke bruger tid nok på dem. Derfor går jeg her hen, når jeg har lyst til at kneppe. Længere er den ikke. Det at betale for en kvinde gør, at man kan gøre, hvad man vil – det giver også en form for magt” / Christian, 23 år

En helt anden ligeledes vigtig ting, er den måde, som sexindustrien samt objektiviseringen og graden af sexualisering i det offentlige rum påvirker vores hverdag på, om det er vores nære relationer, vores evne for at have god sex med et andet menneske, vores syn på andre mennesker og brugen af dem samt vores relationer helt generelt.

Min oplevelse er, at porno ødelægger rigtig mange forhold og dette er derfor også værd at se nærmere på. Sex bliver mekanisk og reduceret til et tryk der skal lettes og legen samt nysgerrigheden på hinanden forsvinder.

Sex bliver en ydelse, som ikke indebærer at være et menneske, som en anden har lyst til, at have sex med. Og jeg oplever mainstream porno, som meget begrænsende for vores seksualitet, for alle køn, da den tager udgangspunkt i en meget standardiseret og stereotyp opfattelse af heteroseksuelle mænds lyst.

“Mænd der frasiger sig pornografi for at undgå impotens, er ikke mere beundringsværdige end hvide der dropper marchen med Ku Klux Klan fordi de er bange for at forstuve anklen. Vores kamp mod pornografi og det modbydelige system af maskulin magt det repræsenterer, skal stikke dybere end en egennyttig interesse i at beskytte vores seksuelle praksis” / Jonah Mix

Uanset hvordan vi surfer på nettet så gemmes alle oplysninger og bliver brugt til at målrette vores søgninger sådan, at vi via reklamer og andet bliver præsenteret for det som nettet/computeren oplever, at vi har interesse i.

Så ser du porno eller anden sexualisering på f.eks. YouTube og låner dit barn din computer, så vil sandsynligheden for at dit barn får foreslået sexvideoer være ret stor.

Som jeg har læst mig til, så er der en stor del af de mennesker der jævnligt eller ofte bruger porno, sexchat etc., mennesker som kan have svært ved at sætte ord på deres tanker og følelser. Disse kan have svært ved at tage ansvar for deres eget følelsesliv, og søger derfor ind i en verden, hvor der ikke er forventninger til dem og hvor de kan have en følelse af kontrol.

“Jeg er ikke modstander af porno i princippet, men jeg er modstander af udnyttelse af andre mennesker og dermed bliver jeg modstander af porno i praksis” / ukendt

Mainstream porno er ensidig og uopfindsom. Det er samme plot, samme synsvinkel og samme mandlige cum-shot der afgør hvornår legen slutter. Læg dertil forholdende i industrien og så har du et ligestillingsproblem af de helt store.

Sådan behøver porno ikke at være, men det er mindst 90% af den porno der bliver produceret i dag og i en udstrækning der definerer porno som genre og industri.

Masser af pornografi promoverer ideen om, at kvinders nej skal overhøres. Hvis der er noget en kvinde ikke vil, så skal man bare “overbevise hende” – med større eller mindre grad af tvang – og så vil hun ELSKE det og tigge om mere. 

Fordi kvinder ved jo ikke, hvad de selv vil fortælles der direkte og indirekte. Denne tilgang er også medvirkende til at der f.eks. sker voldtægter, grænseoverskridelser etc.

“Even non-compulsive use of [pornographic] images can damage a committed relationship. Most porn encourages steps that can lead to betrayal, including the loss of emotional connection, secret keeping, negative comparisons, and dismissing the partner as unattractive and, worse, unworthy” / Dr. Gotmann

Victor Cline, tidligere professor og ph.d. i Psykologi ved Universitet i Utah fortæller at der findes en sammenhæng mellem unges nemme adgang til porno og et usundt forhold til sex. Ifølge Victor Cline begynder børn og unges hjerne nemlig i perioder at programmere sig seksuelt og finde ud af, hvad den finder tiltrækkende og ophidsende. I netop de perioder er det afgørende, hvilke indtryk der kommer udefra. Vi bliver som menneske og i vores identitetsdannelse påvirket af det vi fylder os selv med, det kan du bl.a. læse om her:  Your brain on pornography.

I en debattråd for nogen siden var der en ung mand som spurgte hvad han så skulle gøre, hvis han ikke kunne bruge porno når han onanerede, og det viser for mig hvor normaliseret det er blevet, at det åbenbart skal være så svært at komme på andre alternativer.

Jeg er enig med Sara Skaarup i disse betragtninger; Danskerne er angiveligt det folk, der ser næstmest porno i verden. Men gør det os frie? Jeg tror nærmere, det handler om, at det er helvedes meget nemmere, at være tilskuer end at involvere sig med levende mennesker, der er fulde af krav og følelser.

Desværre kan et (højt)* forbrug af porno være direkte skadeligt for vores evne til at være ordentligt til stede i vores kærlighedsforhold. Var vi virkeligt så seksuelt frigjorte, ville vi være mere optaget af at nyde hinanden og eksperimentere end af at stirre på pornofilm. Vi ville lege mere. Folk ville vove at overføre fysisk læring fra krop til krop, fordi det rent faktisk er meget nemmere at forstå og opleve seksuelle nuancer hands on end ved at læse om det

*Og hvornår er noget et højt forbrug, det kan jeg ikke sige, for jeg tror, at det er ganske individuelt, men uanset hvad, så er jeg af den overbevisning, at vi bliver påvirket af det vi fylder os selv med, om vi vil det eller ej.

“Science and research are showing that pornography can change and rewire how the brain works. For those who watch porn, their perceptions of healthy relationships and sexuality become warped by what they’ve viewed” / #Fight the new drug

Bare det, at der rent faktisk er en minoritet indenfor porno, der hedder feministisk porno, aka ligeværdig sex for begges nydelse, det siger for mig alt om mainstream porno. At der så nu, fra diverse pornoskuespillere, er sat store spørgsmålstegn ved hvor feministisk det egentlig er, er ganske tankevækkende.

Derfor – indtil porno bliver mere ligeværdigt og kun kommer til at bestå af mennesker der er der af ren lyst – så skal der nok også sættes ind flere steder, end ved kun at begrænse adgangen til f.eks. porno, sådan at denne bliver et bevidst tilvalg.

“I dag er det 91 dage siden, jeg sidst har surfet efter porno. Og de positive konsekvenser har ganske enkelt stået i kø: Jeg har ikke før haft så meget følelsesmæssig kontakt til mig selv, mit sexliv har ikke været bedre, angst er der ikke længere noget af, mit energiniveau er højere, og ikke mindst er jeg holdt op med at seksualisere” / Jimmy Hansen

Jeg så for en del tid siden et program, hvori der var hængt billeder op af naturlige kvindebryster, og en flok unge mænd stod og grinte og spurgte hvad det var, og til deres overraskelse var det så naturlige bryster i al deres forskellighed.

De havde en opfattelse af, at alle bryster (kvinder) var ens, som dem de så i diverse pornofilm og dermed var den naturlige forskellighed blevet skævt og grimt, ja – lige til at grine af. Unge kvinder fortæller, at de føler sig presset til at barbere sig all-over, fordi de unge mænd oplever det naturlige som grimt, utiltrækkende og ligefrem frastødende, bare ikke når det kommer til dem selv og hvor har de mon det fra … (retorisk spørgsmål).

Personligt har jeg engang haft et forhold til en mand, hvor jeg oplevede, at han havde en indre porno-instruktør der skulle leves ud. En instruktør som fulgte et manuskript, som han havde kørende inde i hovedet, et manuskript der tog udgangspunkt i alle de pornofilm, som han havde set i tidens løb og ve den der ikke fulgte manuskriptet, om det så var ham selv. Jeg har oplevet sex, som taget ud af et porno-klip, jeg oplever mennesker der tror at sex ikke er andet end bryster, røv og penis i en kropsåbning.

Naturligvis er alle ikke sådan, og flere mennesker kan godt skelne mellem porno og virkelighed, men uanset om vi vil være ved det eller ej, så bliver vi påvirket af det vi fylder os selv med og det vi bliver fyldt med. Reklameindustrien ville jo heller ikke bruge så mange penge på at søge at påvirke os, hvis det ingen effekt havde.

“Set med ”par-briller” er det min fornemmelse, at også mange par ligger under for problematikker vedrørende porno; at når tingene begynder at køre skævt, så kaster manden sig over porno som belønning. Og det kan synes uskyldigt i starten. Lidt surfing på nettet og en spiller i ny og næ, kan vel ikke gøre så meget skade. Men det tager om sig, især hvis pornoforbruget er en emotionel flugt væk fra det irriterende, uudholdelige skænderi med konen. Så det er som at tisse i bukserne en kold vinterdag, og det bliver efterhånden bakket solidt op af videnskaben” / Jimmy Hansen

Når vi mennesker bliver præsenteret for noget i en lind strøm, og dermed ser det hele tiden, så opfattes det ofte ubevidst som ok og så bliver det normen. De færreste evner – eller ønsker desværre ikke – at stille spørgsmålstegn ved den industri og de menneskelige konsekvenser den har, som de selv støtter igennem deres forbrug.

Jeg hverken kan eller vil støtte den industri for det mindretal af mennesker, der er der frivilligt for at udleve en sexfantasi eller andet, når det betyder, at jeg så samtidig støtter at holde flertallet fast i en situation, som de ikke trives i eller er der frivilligt i, med de store menneskelige konsekvenser, som der er for disse mennesker, for vores samfund og for kærligheden.

For når en krop kan købes adgang til om det er fysisk eller online og når man opfatter dette som ok at gøre, så oplever jeg, at man bevidst eller ubevidst også har opfattelsen af at kroppen, en andens krop, er en ting, som skal og kan bruges ud fra ens egne behov. Det er for mig at se, et dybt uligeværdigt forhold og et ganske ubehageligt menneskesyn.

“The quantity of and access to pornography has grown exponentially since the 1980’s alongside the growth of the video cassette/DVD and then the Internet industries, while the content has become increasingly violent, degrading, and harmful to participants and viewers. Moreover, sex trafficking, which is closely related to pornography, is now widely acknowledged as a significant international problem. One cannot understand the dynamics of demand without careful attention to both prostitution and pornography. Activists must confront pornography and prostitution in any effort to attack sex trafficking.” / David E. Guinn

Og nej, jeg mener bestemt ikke at det på nogen måde kan sammenlignes med andre erhverv, hvor man køber andre menneskers styrke, ekspertise etc. Bare det, at mange af disse mennesker dulmer og sløver dem selv for at kunne være i det, samt at der er brug for støttende exit-ordninger for de der gerne vil ud af sexindustrien, det siger det hele.

Mange af de argumenter der kommer fra mennesker der netop selv benytter sig af denne industri, oplever jeg som brug af herskerteknikker og gaslighting, på den måde at disse bliver personlige og nedladende i mangel af argumenter for deres holdninger som jo skal bekræfte dem selv i, at de som brugere ikke er undertrykkere eller lignende.

Noget af det, som jeg oplever i mange af disse debatter, er også at særligt mænd – og nej, ikke alle mænd – men de der er for sexindustrien, det er, at de ikke kan – eller vil – genkende sig selv i de beskrivelser der kommer af eksempelvis prostitutionskunder fra de prostituerede.

Måske derfor de insisterer på, at kalde brug af sugarbabes for dating, insisterer på at de kvinder, der er i sexindustrien, er der af fuldstændig fri vilje og selv har valgt det samt insisterer på, at den prostituerede skal agere kæreste for at kunne fastholde deres illusion om at de har et ligeværdigt forhold, om end det så kun drejer sig om en halv time.

Mon ikke. at det bunder i. at hvis de skal anerkende dette, så indebærer det, at de også skal se på sig selv og så er det ligegodt nemmere, at insistere på, at kvinder har ret til deres egen krop, underforstået at så har de også ret til at gøre brug af disse, og helt se bort fra alle de facts der er omkring konsekvenser og livsvilkår for ganske mange af de kvinder der er i sexindustrien.

“These people are a totally fucked up, dysfunctional bunch of people. Very few of them have any soul left. It’s very sad but it’s what they are” / Bestyrer af Tysklands største bordelkæde Paradise om sine ansatte

Dette er et kæmpe område at afdække, men du kan oplyse dig selv omkring maskulinitetskulturen, ved at læse/høre Michael Kimmel, Robert Jensen, Kennet Reinicke, Jackson Katz, Joe Ehrmann, Tony Porter, Bill Pozzobon, Ran Gavrili med flere. Du kan også vælge at se filmen The Mask You Live In.

En kvinde havde på et tidspunkt spurgt nogle mænd, om de bevidst som ubevidst vurderede og bedømte kvinder – fysisk som online – efter en fuck- og like-able skala. Til dette svarede de mænd der gjorde dette – der var nemlig også nogle der ikke gjorde – ”Ja, det gør jeg, fordi jeg er en rigtig mand” samt ”Det er det samme, som når kvinder ser på sko”.

Det fortæller mig, at nogle mænd (flere mænd) har et misforstået billede af hvad det vil sige at være en rigtig mand ,og jeg bliver bekræftet i, at maskulinitetskulturen trænger til en moderne redefinition, da den er skadelig for mænd, kvinder og vores indbyrdes relationer.

“Når jeg hører folk tale om at prostitution skal legaliseres og under ‘ordnede forhold’ af hensyn til den prostituterede, så plejer jeg at foreslå et obligatorisk sexkøberkort, uden hvilket man ikke kan handle hos en prostitueret. Det skal være med fingeraftryk, foto og plads til stempler fra lægen, som hver måned tjekker at kortholderen ikke spreder ækle sygdomme til de hårdtarbejdende prostituerede. Alle køb skal ske med kortet så de kan spores tilbage til køber for det tilfældes skyld at vedkommende har været ubehagelig, alligevel har overført smitte eller lign. – Se dét ville være ‘ordnede forhold’. Men det er ALDRIG dét de mener, dem der taler for ‘legalisering og ordnede forhold af hensyn til den prostituerede” / anonym

Jeg kan sagtens forstå baggrunden for, at disse mænd har dette billede af det at skulle være en såkaldt rigtig mand, fordi det er dette de bliver præsenteret for i en lind strøm igennem vores sprog, igennem den måde mænd som kvinder vises på i reklamer som film, herunder pornofilm, og det at vi lærer at boys will be boys og dermed gør vi mænd til lem med reptilhjerner – og dette gør ikke noget godt for nogen.

Disse mænd opfatter bevidst/ubevidst kvinder som ting, som brugsgenstande (sammenligningen med sko), og det er jeg ligeledes blevet bekræftet i, ved at læse med på en side hvor mænd anbefaler eller rettere kommenterer på de prostituerede, som de har været hos, og det er mildt sagt ikke rar læsning.

De påtaler bl.a. hvis de prostituerede ikke har være flotte nok, frække nok og særligt hvis de prostituerede ikke har været dygtige nok til at lade som om, at de havde lyst til at være sammen med personen, og derfor ikke havde kærestekysset, krammet, set dybt i øjnene etc.

Mange af disse mænd, forventede – og forventer – en kæresteoplevelse med en ganske fremmed kvinde, som har været sammen med mange andre, måske endda samme dag, og som de betalte penge for at gøre det, som de havde aftalt, tal lige om modsætninger her.

En mand fortæller, at han var sur på den prostituerede kvinde, fordi hun ikke havde set ud, som om hun nød at give ham blowjob, så da han tog hende bagfra, gjorde han det lige ekstra voldsomt og nød at hun ømmede sig, for så kunne hun lære det.

“Tak, det var dejligt, er der sikkert flere kunder der siger. Det gør de helt klart, mange af dem. Specielt hvis den prostituerede har slugt deres sæd og set dem kærligt ind i øjnene imens. Og jo. Så vil mændene også gerne kysses på munden og udvises ømhed og omsorg i sexsualiteten. Synes du det er sødt? Jeg synes det er et ublu forlangende på mange niveauer. Herunder at det må involvere at prostitutionskunderne efter bedste evne presser de prostituerede til at afgive noget af deres professionelle distance, der ganske vist er psykisk skadelig (dissociation), men dog har til hensigt at forbeholde et indre område uantastet af prostitutionen” / Jette Anne-Marie Hansen

Jeg er ikke ude efter disse mænd personligt, jeg er ude efter at få ændret på de omstændigheder, der gør, at mænd som disse, kan have en sådan opfattelse af kvinder.

Nogle af de argumentationer, som jeg også har hørt for prostitution har været, at hvis der ikke findes prostituerede, så ville der være flere voldtægter eller et andet argument; Hvad så med de handicappede?

I øvrigt så har Sytter Kristensen fra LEV frabedt sig at handicappede bliver taget som gidsler i debatten om købesex. Hun skriver også: “Mennesker med handicap udgør en forsvindende lille andel af de mange tusind købesex-kunder, og den grundlæggende ligestilling af mennesker med handicap skal ikke tages som gidsel, fordi politikere og meningsdannere ikke tør kaste sig ud i et generelt forbud mod købesex.”

“If you want to stop trafficiking, you must stop prostitution” / Melissa Farley

Voldtægter har så lidt med sex at gøre – hvis vi altså kan blive enige om at sex med andre er gensidigt – det har derfor mere med at udøve magt at gøre, at opleve en berettigelse ift. egne behov på bekostning af andre, og generelt så sker voldtægter imellem mennesker der i forvejen kender hinanden og mange prostituerede oplever ligeledes at blive voldtaget.

Udover at tanken omkring dette så også er, at mænd skulle være styret af deres seksualitet og kvinder skal føje sig, for at disse mænd ikke skal påtvinge sig adgang til dem, det skurrer gevaldigt i mine ører.

Jeg mener så heller ikke, at mennesker har ret til sex med andre, de kan have al den sex med sig selv som de vil, men at inddrage andre i sin seksualitet skal være gensidigt og i et lige magtforhold. Når der er penge imellem, så vil det altid være et ulige magtforhold.

Min oplevelse er, at sexindustriens fremlæggelse af denne taler ned til ikke blot kvinder men også til mænd.

“Vi får ofta frågan om vad männen som vi griper har för förklaringar till varför de köper sex. Svaret på den frågan är intressant men också skrämmande. Prostitutionsgruppen har genom åren gripit hundratals sexköpare. 

Sammanfattningsvis vill jag påstå att män som köper sex inte tänker på någon annan än sig själva. Allt handlar om att tillfredsställa sina egna sexuella begär och genom att betala för sex så degraderar man en människa till att bli en vara som kan köpas och säljas. Funderar man igenom detta så är det inte lika svårt att förstå varför Sverige inkluderar prostitution i begreppet mäns våld mot kvinnor” / Simon Häggström, svensk prostitutionspolitienhed

Efter at jeg i flere år har fulgt bl.a. porno- og prostitutions-debatten, er jeg blevet bekendt med nogle mennesker, som virkelig har sat sig ind i dette store emne og jeg kan ikke sige tingene bedre end dem, så jeg vil anbefale dig at lytte og læse med og selv opsøge viden før du tager stilling og jeg vil klart anbefale dig at få taget stilling.

Som nævnt, så er det et kæmpe område, og de forskellige områder kan ikke tages uafhængigt af hinanden, da de tager udgangspunkt i vores kultur og de strukturer som vi lever under og efter.  Det tager tid, lang tid, at sætte sig ind i og ikke mindst lære at se bagom samt lære at se hvad der er i det, for de mennesker der argumenterer for som imod.

Jeg oplever det som et strukturelt problem som udmønter sig i vores sprog, i vores kultur, igennem opdragelse og medier og der er en flydende overgang fra den sexisme der er i vores sprog igennem jokes, fordomme etc. til grænseoverskridelser, vold etc.

Det er min overbevisning, at sexindustrien er den yderste konsekvens af sexisme. Dette tager jeg ikke ud af den blå luft, men har jeg fra tidligere prostituerede, der har udtalt, at de oplevede det som psykisk og fysisk vold.

Vold er ikke kun en næve i ansigtet eller at blive revet rundt ved håret, vold er også at få overskredet sine personlige grænser, mentale som fysiske.

Jeg oplever, at de der råber højest og bliver meget truende og personlige i diverse debatter, er oftest de personer, som er bange for at miste deres privilegier, deres såkaldte ret til samt mulighed for at kunne benytte sig af andre mennesker (læs kvinder).

Men det er på tide, at der nu i højere grad bliver råbt op på vegne af de der ikke har overskuddet, på vegne af de der er kommet ud af industrien med psykiske skader, på vegne af vores sex- og kærlighedsliv, på vegne af vores menneskesyn.

Det er på tide, at der kommer fokus på forbrugerne af sexindustrien og på den sexisme der er i vores hverdag..

“Men vold er mere end spark og slag og kan derfor være svær at gennemskue. Den kommer til udtryk gennem fysisk, psykisk, seksuel, økonomisk og materiel vold. Den viser sig gennem grove verbale angreb og nedladende ord. Når han prutter om prisen på ens krop, og laver elevatorblik, der skal understrege, at man ifølge ham, ikke er prisen værd” / Tanja Rahm

Jette Anne-Marie Hansen: Ydmygelse og nedværdigelse af kvinder (offentlig post på facebook):

Noam Chomsky om pornografi: “Pornografi er ydmygelse og nedværdigelse af kvinder. (…)

Intervieweren: Men har modellerne ikke selv valgt at gøre arbejdet og få deres betaling?

Chomsky: Det forhold at folk har sagt ja og lader sig betale er omtrent lige så overbevisende som hvis vi skulle gå ind for sweatshops i Kina, hvor kvinder bliver spærret inde på en fabrik i 15 timer om dagen – og så brænder fabrikken ned og alle mister livet. Ja, det er da også rigtigt: De blev betalt og de havde indvilliget. Men det får mig ikke til at gå ind for sweatshops. (…)

Intervieweren: Hvordan kunne man forbedre produktionsforholdene i pornografi?

Chomsky: Ved at afskaffe nedværdigelsen af kvinder. Det ville hjælpe. Ligesom med børnemishandling. Det drejer sig jo ikke om at finde frem til en god børnemishandling, men om at stoppe børnemishandling.

Lad os antage, at der var et sultende barn i et slumkvarter og man sagde til det, “Her, jeg vil give dig noget mad, hvis jeg til gengæld må mishandle dig”. Forestil dig, hvis nogen kom og argumenterede, “det drejer sig trods alt om et barn, der ellers må sulte. Hvis du forbyder børnemishandling, fjerner du sådanne børns mulighed for at få noget at spise”.

Er det virkelig et argument?

Svaret er at ændre på de forhold, der betinger at børn sulter. Det samme gælder her. Man må ændre på de forhold, der gør at kvinder ikke kan finde anstændige jobs. Ikke tillade at de udsættes for misbrug og destruktive handlinger”.

(Jette Anne-Marie Hansens oversættelse fra indlægget; ”Augh, I hurt all over”)

PS! Der har været mange forslag til et andet ord end sexkøb, fordi det ikke opfattes som sex for ganske mange af de prostituerede. Forslag har været: “Overgrebskøb”, “Købe sig adgang til at onanere i et andet menneske” samt “Prostitutionskunder”, altså at komme væk fra ordene sex og arbejde samt at holde fokus på de der køber og ikke de der sælger.

“At indføre en lov der forbyder andres menneskers ret til at kunne købe sig til seksuel adgang til andre fattigere og mere udsatte kvinders kroppe er på linje med forbuddet mod at du kan købe min nyre, mine hornhinder eller leje min livmoder. At tingsliggøre kvinder og sidestille dem med hvilken som helst anden vare, er hele tiden at skyde en ligestilling kønnene imellem langt ud i horisonten. Så længe vi lever med “alle kvinder er til salg – det er bare et spørgsmål om pris” ligeså længe er ligestilling en fjern drøm” / Dorit Otzen

Jeg har nu igennem en del år deltaget i diverse debatter omkring dette emne, og desværre så oplever jeg ikke at debatten rykker sig nævneværdigt. Det er de samme tomme floskler der skal argumenteres imod og med tomme floskler, der mener jeg påstande som ikke bygger på hverken indsigt eller viden og det er ganske trættende.

Så dette er ment som en appetitvækker til at oplyse dig selv, om din hensigt så er at ville søge at modbevise det jeg skriver, så vil jeg insistere på at flere må og skal tage ansvar for at oplyse sig selv, for vores samfunds skyld.

Kun viden kan skabe forandring, for den nye indsigt man opnår, må man enten lukke øjnene for eller ændre sig efter.

Anbefaling for videre oplysning:

Følg disse på Facebook:

Læs også: Porno er uncool

“Desværre kan et højt forbrug af porno være direkte skadeligt for vores evne til at være i ordentligt til stede i vores kærlighedsforhold. Var vi virkeligt så seksuelt frigjorte, ville vi være mere optaget af at nyde hinanden og eksperimentere end af at stirre på pornofilm. Vi ville lege mere. Folk ville vove at overføre fysisk læring fra krop til krop, fordi det rent faktisk er meget nemmere at forstå og opleve seksuelle nuancer hands on end ved at læse om det” / Sara Skaarup

Læs gerne disse tråde samt artikler, videoer etc.:

– / –

“And hey, don’t get me wrong: Orgasms are great! It’s not a particularly bold stand to come out as pro-orgasm; it is, however, generally frowned upon to say that any amount of orgasms can justify wide-scale sexual violence and woman-hating. And in the end, that’s what these folks have to argue in order to salvage their commitment to porn. When you take someone on a tour through the endless parade of dead-eyed cruelty that is the modern pornography industry, and their first response is to criticize you for only focusing on the bad parts and ignoring the good parts, what they’re really saying is simply, Yeah, that’s true, but maybe her rape was worth it” / Jonah Mix

– / –

“Det kan det være en måde at retfærdiggøre besøget på. En legitimering af handlingen. De vil ikke bare være horekunder og lægger derfor vægt på, at de respekterer kvinderne og tænker over, om de får noget ud af det.«
Flertallet af kunder fortæller også, at de ikke vil kunne finde på at besøge piger, som ikke prostituerer sig af egen fri vilje – eksempelvis udenlandske piger, der er handlede eller danske narkotikaafhængige: »Jeg har problematiseret, hvor vidt kunderne er i stand til at vurdere, om kvinden sælger sex frivilligt, eller om hun er handlet. Flere af kvinderne er nok også gode skuespillere. At de ligefrem skulle få noget ud af det otte gange om dagen, er nok tvivlsomt” / Claus Lautrup

– / –

“Mange er også analfabeter. De kommer oftest fra meget fattige egne i Østeuropa, mange er romaer og er sendt af sted af familien. Nogle har børn og har nu fået opgaven med at forsørge både deres barn, men også en større familie. Det er denne type kvinder, vi langt overvejende har nu. De fleste gør det ikke frivilligt, men gør det for at slippe for fattigdommen” / Günther Schönborn, Tyskland

– / – 

“Vi har rent faktisk mulighed for at bekæmpe volden, men det giver vi afkald på for at bevare det verdenssyn, vi er trygge ved. I stedet kræver vi, at ofrene giver afkald på deres frihed og tilpasser deres opførsel, så vi ikke behøver rokke ved status quo. Hvis vi i stedet anerkendte de gennemgribende uligheder, der motiverer seksuelle overgreb, ville vi være tvunget til at genoverveje hele samfundets struktur – og det ville være ubelejligt, ikke?” / ukendt (PS! Her kan vold/voldtægt udskiftes med sexisme, porno og prostitution)

– / –

Tilbage til forsiden