Ligeværd på dagsordenen

Godt nytår, 2016

http://www.dreamstime.com/-image15712736

Jeg har igennem nogle år været på en såkaldt
dannelsesrejse, det er i hvert fald sådan jeg har oplevet det.

Det er kærligheden, mennesker og relationer der optager mig, og igennem min søgen efter viden og indsigt, så har jeg fundet ud af, at jeg ikke kan komme udenom at forholde mig til begrebet ligeværd.

Det jeg har oplevet – og stadig oplever – er at ganske mange mennesker går fejl af hinanden, de kan ikke finde ud af at kommunikere med hinanden, de har forud-opfattelser af hinanden og det ødelægger ganske meget for den enkelte relation, som kunne være så meget bedre.

Ligeværd er ganske mange ting, det er en oplevelse samt en opfattelse af, at man er lige meget værd, en oplevelse af at være ok og mene at andre også er ok.

Det er også at nogle ikke er mere værd end andre, bliver lyttet mere til end andre, bliver taget seriøst og ikke får negligeret sine tanker, følelser og holdninger. Det er respekt for det enkelte menneske og det kan vi ikke komme udenom heller når vi taler livet og kærligheden, netop for at disse skal have de bedste betingelser.

Jeg søger derfor, at gøre en indsats for netop ligeværd, ved at sætte fokus på hvad det indebærer samt hvor vi halter efter og kan gøre det bedre.

For mig er feminisme lig med en humanisme, der samtidig anerkender at vi endnu ikke har opnået dette ligeværd, fordi sexisme, racisme, homo-/transfobi samt masser af fordomme stadig er en del af vores kultur.

Ligestilling, ligeværd, feminisme etc. er ikke en kamp mellem mænd og kvinder. Det handler om at begge parter opfattes som og oplever sig som ligeværdige. Dette begreb ligger der ganske meget i og det har taget mig flere år at finde ud af dette. Det er heller ikke sådan, at hvis nogen får samme respekt som andre, så går der respekt fra de der har og havde den i forvejen, det er ikke sådan det fungerer.

”Jeg er også feminist. Både fordi det er en vigtig og aktuel kamp for konkrete menneskers liv, sikkerhed og levned for hele verden, men også fordi det er en kamp for at skabe mening og kulturel udvikling og berigelse for alle. Og hvad angår mig selv, er det en kamp for min egen frihed også som mand til at tænke, handle og udtrykke mig, som jeg vil, når jeg vil det” / Jorgo Kapow

Her lige op til jul, fik jeg en idé til at sprede et budskab ud, om hvor bred feminismen er og hvor mange mennesker der faktisk – og heldigvis for det – går ind for feminisme, altså går ind for at alle mennesker skal opfattes og behandles som ligeværdige og derigennem helt generelt have de samme muligheder.

Den 26. december satte jeg sammen med Lærke en kampagne i gang under hashtagget #JegErOgsåFeminist samt #FeminismForAll. Vi havde i løbet af ganske få dage flere end 1500 mennesker der tilmeldte sig denne kampagne med at synliggøre feminismen, få den sat mere på dagsordenen, at den er for alle der ønsker og går op i ligeværd og ikke mindst vise, at en der er feminist eller pro-feminisme er vores nabo, ven, kollega, læge, lærer eller den der holder døren for os næste gang – uanset køn.

For mere end hundrede år siden, dér gav det god mening at feminismen kæmpede for kvinders rettigheder, da kvinder på daværende tidspunkt ikke reelt havde nogle. Men feminismen er ikke fastlåst, da den også er afhængig af konteksten og den tid vi lever i, derfor udvikler den sig også.

Jeg var selv ganske længe om at kalde mig selv for feminist, jeg havde svært ved at forholde mig til ordet og til sammenligningen med at være en rødstrømpe, og da jeg går ind for ligeværd for alle og netop gerne vil se på udfordringer som sexisme, racisme, homofobi og de her stereotyper af at være “rigtig” og de konsekvenser disse har, så kunne jeg længe ikke finde ud af, at feminisme rent faktisk også inkluderer dette.

If we, here, us, the 1% in a global perspective accepts the injustice, if we shut up and stop fighting for things we can actually change (in our vicinity and while we can)… we betray the others” / Andrea Hejlskov

Jeg ser, at vi har en masse udfordringer for os, hver især, uanset køn, etnicitet, baggrund etc. Igennem vores kultur, normer og opdragelse sætter vi hinanden fast i kasser og det at være en såkaldt ”rigtig mand” og ”rigtig kvinde”, og det bevirker, at vi begrænser hinanden som mennesker samt at vi ikke rigtig gør os den ulejlighed at lære hinanden at kende som et individ.

Mennesker er forskellige, og hvis vi ser bort fra det anatomiske, så er mennesker mere forskellige inden for den enkelte køns-kategori end kønnene imellem. Så hvis vi på forhånd definerer hinanden ud fra vores køn, så vil vi ikke kunne leve op til disse definitioner ganske mange af os, nogle vil naturligvis, men rigtig mange vil kun i nogen grad og mange slet ikke.

Jeg vil godt slå et slag for, at vi gør en indsats for at lære hinanden bedre at kende også inden for det enkelte parforhold, for mange føler sig ensomme i deres forhold, de oplever ikke at partneren interesserer sig for hvad de foretager sig, hvad de interesserer sig for, hvad de tænker, mener og føler om noget som giver mening for dem og mange par går også fejl af hinanden i deres kommunikation eller mangel på samme.

Jeg vil også insistere på, at vi som mennesker, bliver mere rummelige og ej så fordømmende, at vi gør en langt større indsats for at oplyse os selv i stedet for at holde fast i fordomme, at vi løfter blikket fra vores egen navle og ser os selv i sammenhæng med andre mennesker.

Derfor vil jeg i det nye år sætte ligeværd mere på dagsordenen for livet og kærlighedens skyld og jeg vil opfordre dig til at opsøge viden og indsigt, at læse, reflektere samt spørge ind med et åbent sind og derigennem tage ansvar for din egen dannelsesrejse.

Denne er ikke klaret i løbet af 14 dage, der er ikke nogle nemme løsninger her, det kræver vilje, målrettethed, åbenhed, nysgerrighed, at kunne reflektere, at kunne se sammenhænge samt mod til at smide skyklapperne.

Jeg ønsker dig et rigtig godt, lykkebringende og indsigtsfuldt nytår samt at du må tage det første skridt og det næste og næste igen mod det liv du ønsker dig, med respekt for dig selv som for andre.

Bedste hilsner Jannie

Læs også:

Jannie Nielsen Hansen
LoveRoad.dk

Ønsker du at læse mere omkring livet og kærligheden og få indspark til at finde ind til dine egne værdier, etik og moral og er du ikke bange for at blive provokeret og blive prikket til, så vil jeg opfordre dig til at købe e-bogen ”Helt ærligt!” på saxo.com.

Vil du holde øje med indlæg på bloggen eller blot følge lidt med i mine betragtninger om værdier, livet og kærligheden, så er du velkommen til at trykke “synes godt om” på LoveRoad.dk facebookside. Her vil du også få link til andre artikler, samt citater og hvad der lige optager mig.

Dette indlæg blev udgivet i Blog. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.