Konflikter der dræner eller udvikler

Konfliktsky? A relationship is more than just finding the right person. It’s more about being the right person

Mange mennesker bryder sig ikke om konflikter, vi vil allerhelst bare have det rart og det er som oftest ikke rart at være uenige og særligt ikke med de vi holder af.

Mange er også opdraget til, at skulle sørge for den gode stemning, og dermed lærer man at sno sig uden om konflikter.

Og så er der de, der har så svært ved at se på sig selv, at de bagetaliserer og negliserer de konflikter, som primært er opstået af ens egen ageren, uanset at det går ud over den person som de er i relation med. De sætter dermed sig selv bevidst eller ubevidst før relationen. De vil både blæse og have mel i munden, billedligt talt.

Above all, don’t lie to yourself. The man who lies to himself and listens to his own lie comes to a point that he cannot distinguish the truth within him, or around him, and so loses all respect for himself and for others. And having no respect he ceases to love”
/ Fyodor Dostoyevsky

Men konflikter der ikke behandles, de optrappes, uanset hvad grunden end er.

Jeg var på kursus i går i konflikthåndtering for at få nogle nye værktøjer og indgangsvinkler til dette emne, som jeg i forvejen ved en del om og jeg gik heldigvis ikke forgæves så jeg vil gerne dele noget af dette med dig.

En konflikt bygger primært på en uoverensstemmelse som måske kun den ene er klar over, hvis man ikke har fået meldt ud at man har fået overskredet sine grænser, føler sig svigtet, ikke lyttet til etc. Eller hvis den anden part ikke gør en indsats for at sætte sig ind i hvordan den første part har det.

En definition på en konflikt kan være; ”to individer, et individ og en eller flere grupper er i konflikt, når den ene part oplever den anden som en hindring eller som en kilde til frustration”.

Problemer kendetegnes ofte som:

  • Problemer som ingen har taget sig ordentligt af
  • Problemer som ikke er blevet løst over tid

Som oftest har den ene part gjort opmærksom på dette, måske af flere omgange og på flere måder, uden at det har resulteret i anden ændring end at den anden part måske bare søger at skjule mere, lyve bedre etc. og det er i højere grad en eskalering af konflikten og dermed bygges konflikten op over længere tid.

Hvis man så samtidig ikke kan have en åben og ærlig dialog omkring det, så bliver det umuligt at finde en løsning. Og dermed bliver resultatet enten at man går fra hinanden eller at den ene part bider så meget i sig, at vedkommende til sidst mister sig selv – og dette ender så ofte også i at man går fra hinanden.

Der er forskellige former for konflikttyper:

Den instrumentelle
Denne handler om konkrete mål, midler, metoder, strukturer og procedurer.

Håndtering af denne skal ske gennem problemløsning eller forhandling.

Resultatet skal være et ønske om at blive enige.

Værdikonflikten
Denne handler om personlige eller kulturelle værdier som man vil slås for, altså værdier som har en personlig betydning.

Håndtering af denne skal ske gennem en åben og ærlig kommunikation og dialog.

Resultatet skal være et ønske om gensidig forståelse.

Interessekonflikten
Denne handler om fordeling af ressourcer som penge, arbejdsopgaver, plads, tid, ting etc.

Håndtering af denne skal ske ved mægling eller forhandling.

Resultatet er et ønsket om at indgå en aftale.

Den personlige konflikt
Denne handler om tillidsbrud, afvisning, loyalitet, selvværd og identitet.

Håndtering af denne skal ske gennem en åben og ærlig kommunikation og dialog.

Resultatet af denne skal være et ønske om en gensidig forståelse og afhængig af hvad konflikten omhandler også indgåelse af en aftale.

Løsning af en konflikt indebærer kommunikation

Som du kan se herover omkring håndtering så indebærer en løsning altid en kommunikation, så hvis den ene part lukker af for at kommunikere, evt. forsøger at fortsætte som om der ikke foreligger en konflikt i håb om at den anden nok glemmer det, så vil konflikten altid ligge og ulme i forholdet og højest sandsynligt også optrappes yderligere over tid.

Der findes forskellige konfliktoptrappende som konfliktnedtrappende adfærd og retorik, som er værd at sætte sig ind i, dette vil jeg måske komme nærmere ind på i et andet indlæg. Her vil jeg holde det på et mere overordnet plan, som gerne skulle få dig til at tænke nærmere over om du flygter eller går i dialog og hvorfor du gør det ene eller det andet, og ikke mindst hvordan du kan forholde dig til den anden parts flugt eller dialog.

Hvis man står i en situation, hvor man forgæves har forsøgt denne dialog, måske endda flere gange, så er det ganske naturligt til sidst at give op. Man har måske en erfaring med at der lukkes af og ikke kan tales om det, at det ikke bliver til en åben og ærlig dialig eller måske endda at den anden part bliver ubehagelig og nedladende.

Og så er der faktisk ikke andet tilbage, end at se på fakta. Mens man måske håber på et mirakel, et mirakel som man ikke længere kan sætte sin lid til.

Hvad er det der tilbydes i forholdet og ønsker man at leve sådan?

“Life is too precious to live it feeling bad about your choices, so be sure to take the right ones” / Mary Jo Rapini

Det er en lang proces og kan derfor tage ganske lang tid at blive afklaret omkring, for man er jo også i forholdet, fordi der er flere gode ting, og man holder af vedkommende, man har sikkert også et fællesskab herunder fælles minder og måske endda børn sammen, som også er med til at binde en sammen.

Man har måske også nogle drømme sammen, og har set sig selv som par om fem, ti og tyve år og den drøm kan også være svær at slippe.

For at kunne løse en konflikt, skal vi forstå hvad der er på spil og derfor er det godt lige at træde et skridt tilbage og prøve at analysere den, hvad omhandler konflikten? Hvor mange lag er der i den? Hvad er der på spil for en selv som for den anden? Hvor vigtigt er relationen for en selv?

Vi har også hver især forskellige konfliktstile, det vil sige handlemåder som vi bevidst som ubevidst indtager når vi er en del af en konflikt.

Ifølge Thomas Kilmann så har vi mennesker præference for en særligt konflikthåndteringsstil ud af fem.

Der er Den kæmpende, Den problemløsende, Den undvigende, Den imødekommende og Den kompromissøgende.

Alle konfliktstile har sine styrker og svagheder, afhængig af hvilken konflikt der skal løses. Når vi taler konflikter i en relation, så afhænger det af hvilken type konflikt om det er omkring uenighed om arbejdsfordeling eller om det er overskridelse af grænser som værdier.

Jeg ser ofte at det er den der f.eks. har fået overskredet sine grænser eller andet, der går i gang med at udvikle sig selv, for at løsrive sig selv fra den person – der opleves som en der ikke var mere værd end at blive behandlet sådan – den person vil man ikke være mere.

Man går sikkert også i gang med den udvikling, i håb om at den anden følger med og derved får ændret på nogle dårlige vaner eller andet som virker konfliktoptrappende.

Men man kan ikke løse en konflikt alene, der skal mindst to til at løse den og det er de aktører der er en del af denne konflikt.

Og hvorfor vil den ene part måske så ikke dialogen, den dialog der indebærer en løsning og en udvikling af ikke blot relationen men også af en selv som menneske, som partner?

“Oh yes, the past can hurt. But the way I see it, you can either run from it or you can learn from it” / unknown

Det kan være svært at vide, men kender man den anden part godt, så kan man måske gisne. Dog skal man være bevidst om, at ens gisninger og tolkninger er igennem ens eget verdensbillede og måske kan det ramme tæt på, men det bliver aldrig spot on. Dog kan det give en et billede af hvad man er oppe i mod og om det er det værd.

Det som den anden part måske ikke er opmærksom på, det er at ens opførsel der ledte til konflikten, samtidig med ens manglende vilje og ansvarstagen i forhold til at få løst konflikten, er med til at deautorisere en selv. Det vil sige, at man mister væsentligt af sin autoritet, på den måde at autoritet er det at fremstå troværdig og med integritet sådan at andre har og bevarer respekten som tilliden til en. Og det i sig selv er også konfliktoptrappende.

Så udover at der er relationen på spil, så er der også begge parters selvværd samt ens egen integritet.

“You can’t keep hurting a person and expect them to keep loving you” / unknown

Som vores underviser Pia Frisch fra firmaet HumanAct også sagde: ”Vores adfærd er ikke gratis, den har konsekvenser for de relationer vi indgår i og dermed også for os selv”.

Afslutningsvis vil jeg nævne at konflikter ikke er en dårlig ting, hvis man løbende behandler de konflikter der opstår, så er konflikter faktisk en kilde til udvikling. Det er derimod de konflikter der ikke behandles der dræner og er ødelæggende for mere end blot relationen.

Læs også:

Jannie Nielsen Hansen
LoveRoad.dk

Ønsker du at læse mere omkring livet og kærligheden og få indspark til at finde ind til dine egne værdier, etik og moral og er du ikke bange for at blive provokeret og blive prikket til, så vil jeg opfordre dig til at købe e-bogen ”Helt ærligt!” på saxo.com.

Vil du holde øje med indlæg på bloggen eller blot følge lidt med i mine betragtninger om værdier, livet og kærligheden, så er du velkommen til at trykke “synes godt om” på LoveRoad.dk facebookside. Her vil du også få link til andre artikler, samt citater og hvad der lige optager mig.

Dette indlæg blev udgivet i Blog. Bogmærk permalinket.

2 kommentarer til Konflikter der dræner eller udvikler

  1. Pingback: Ved du eller tror du blot? |

  2. Pingback: Ansvar i forholdet |

Der er lukket for kommentarer.