Et ok-menneske

“Politisk korrekthed” er en trylleformular man siger når man vil
forklare hvorfor god opførsel og hensynstagen er en dårlig ting” /  Stefan Holm

Du betragter sikkert dig selv som et knowledge and changeordentligt menneske eller i hvert fald et ok-menneske.

Men har du tænkt på, at det ikke er nok at have nogle holdninger, hvis disse ikke også bygger på viden og det er heller ikke nok at have/give udtryk for nogle værdier, hvis du ikke selv søger at leve efter dem.

Det er heller ikke nok at pege ud af og kunne fortælle hvad alle andre gør galt, hvis man ikke samtidig kan se på sig selv.

Ens automatreaktioner er også værd at se nærmere på, for ofte så er disse et udtryk for egne begrænsninger, hæmninger, fordomme etc. og er disse automat-reaktioner nogle som ikke gør noget godt hverken for de relationer man indgår i eller for samfundet i et større billede, så skal der nye vaner til.

“Utroligt, som det åbenbart er mere ‘komfortabelt’ at finde sig i ubehageligheder og risikere krænkelser end at udholde den dårlige stemning der opstår, når man ‘formaster’ sig til at påpege åbenlys sexisme for fuld udblæsning… Tankevækkende!” / anonym

Det er faktisk ret komplekst og alligevel så enkelt at være eller søge at være et ordentligt menneske, men det kræver også mod, fordi når du finder den viden der skal udfordre og understøtte dine holdninger, når du bliver opmærksom på dine værdier og hvordan du selv agerer i forhold til dem, ja, så skal du turde se på dig selv og denne nye indsigt indebærer forandring.

Mange vælger bevidst som ubevidst kun at læse og se det der understøtter og dermed ikke forstyrrer deres verdens- og selvbillede og når vi taler udvikling, så bibringer det absolut intet, nærmere tvært imod.

Og med dette mener jeg ikke at man skal læse alt, men man skal læse så meget, at man lærer at vurdere hvad der er værd at læse ikke fordi det giver tryghed, men fordi man bliver mere bevidst i sine valg og tør blive udfordret.

Hvis man ikke tør denne nye indsigt, så kommer der ikke den forandring og dermed vil man være en del af problemet og ikke en del af løsningen, for sig selv, i sine relationer og i samfundet som man er en del af.

“Det er via viden, man kan skabe forandringer, og omvendt så giver forandringer ny viden og nye erkendelser” / Videnskabsteori af Ulf Brinkkjær og Marianne Høyen

Jeg oplever at vores samfund bliver mere og mere neoliberalistisk og ganske forenklet så er det et filosofisk menneskesyn, der har vægt på den personlige individuelle frihed med fokus på friheden til at handle og udtrykke sig. Denne vil ligeledes minimere staten og maksimere den individuelle frihed. Det lyder jo meget godt, og som det står her, så vil de færreste vel være uenige i dette.

Men hvis vi ser på dette ud fra et filosofisk menneskesyn, så lægger dette sig meget op af det eksistentielle menneskesyn, der ser på mennesket som et væsen i vækst, der bevidst kan vælge at forholde sig til sin skæbne og sin fremtid og dette indebærer et ansvar for egne handlinger.

Dette kan vi vel heller ikke være uenige om, men her er det så væsentligt at se på hvad det ikke indebærer, for her ser jeg problematikken i forhold til hvilket menneske man er også i forhold til hvordan man opfatter og behandler andre mennesker.

“Når vi som mænd – op gennem vores ungdomsår og tidlige voksenår – afskrækkes fra at udtrykke følelser, så kommer det til at betyde for mange af os, at vi klippefast afviser at udtrykke nogen som helst form for fortrydelse, når vi ser nogen, der såres af vores handlinger” / Yashar Ali

Jeg vil lige nævne den dialektiske opfattelse, den siger nemlig at et menneske og det sociale fællesskab det tilhører må ses under et. Mennesket påvirkes af sine omgivelser, men er også selv med til at forme omgivelserne.

I det første menneskesyn er mennesket ikke en del af et fællesskab og bliver ikke påvirket af den historie, opvækst, kultur, normer, opdragelse det enkelte menneske har i bagagen, ej heller har det betydning hvilke rammer der er eller ikke er samt den kontekst man befinder sig i.

Ligeledes i det første menneskesyn, der er udgangspunktet at mennesket tager ansvar for sine handlinger og at mennesket derfor selv opsøger den viden der skal til for at kunne handle ansvarligt, etisk etc. men det er ikke alle mennesker der gør dette, og den viden der opsøges er ikke en der giver ny indsigt.

Og bid mærke i ordet ”kan” i dette menneskesyn, for det kan godt være, at man som individ kan noget, men hvis rammerne eller situationen ikke er til det, så vil dette ”kan” ikke være meget værd, hvis man ikke får muligheden.

Det er først hvis alle mennesker som udgangspunkt har lige muligheder og opfattes samt behandles ligeværdigt, at dette “kan” giver mening.

Mennesket er et socialt væsen og derfor betyder det noget, hvordan vi ser os selv, andre, samfundet og agerer i forhold til andre. Vi kan ikke have et værdifuldt socialt fællesskab eller gode tætte relationer, hvis vi ikke er bevidst om og agerer efter at være et menneske som man selv har det godt med også indeni, samt at være et menneske som andre har lyst til at være sammen med og ens nære relationer har tillid til og er tryg ved.

“Hvis vi havde opnået ligeværd for alle, så ville humanisme være nok, men da vi stadig oplever sexisme, racisme, homofobi og en masse fordomme mennesker imellem, så har vi brug for feminismen, der netop anerkender, at vi stadig har disse udfordringer, dette anerkender humanismen ikke” / Jannie Nielsen Hansen

Så uanset at dette er ret så komplekst, så er det også ganske enkelt og det første du kan gøre er at være bevidst om ovenstående, blive bevidst om dine værdier og hvordan du vil efterleve dem, bevidst om hvad der er vigtigt i dit liv og hvordan du selv agerer i forhold til dette.

Det indebærer så også at du tager et medansvar for hvilket samfund du gerne vil leve i og efterlade til de næste generationer og at du bliver noget mere modig, tør undre dig, tør udstille din uvidenhed, tør læse, se og høre det der ryster dit selv- og verdensbillede og begynder at lytte og opsøge indsigt.

Du kan her læse noget om min vej til større indsigt i indlægget Ligeværd.

Læs også:

Jannie Nielsen Hansen
LoveRoad.dk

Ønsker du at læse mere omkring livet og kærligheden og få indspark til at finde ind til dine egne værdier, etik og moral og er du ikke bange for at blive provokeret og blive prikket til, så vil jeg opfordre dig til at købe e-bogen ”Helt ærligt!” på saxo.com.

Vil du holde øje med indlæg på bloggen eller blot følge lidt med i mine betragtninger om værdier, livet og kærligheden, så er du velkommen til at trykke “synes godt om” på LoveRoad.dk facebookside. Her vil du også få link til andre artikler, samt citater og hvad der lige optager mig.