Glædelig jul og godt nytår – 2018

Jeg ønsker dig en rigtig glædelig jul
samt et godt og lykkebringende nytår

Mit ønske for det nye år er, at der kommer et langt større fokus på dannelse samt at vi bliver mere modige, ift. at kræve nogle højere etiske og moralske standarder af os selv og hinanden.

Dette i håb om, at vi får et mere lige samfund med bedre muligheder for alle, det gælder for os selv hver især og i vores indbyrdes relationer, arbejdsmæssigt, privat og ikke mindst digitalt.

Mon ikke det er på tide, at vi får en samfundsmæssig og politisk debat omkring hvad dannelse er, hvad indebærer det at være et dannet menneske? Og her tænker jeg ikke i første omgang på diverse Kanoner, disse er intet værd uden handlingsplaner som også igangsættes.

Jeg er ikke sikker på, at vi kan lovgive omkring dannelse i sig selv. Men måske skal vores Grundlov alligevel have et eftersyn, ikke blot i indhold, men særligt i forhold til i hvor høj grad vi efterlever den – for dernæst at få det implementeret politisk og privat, for når vi taler dannelse, så er det private også politisk.

Vi har haft mere end 2000 år til at lære dannelse og hvordan vi bør omgå hinanden, vi har indført love der skal sikre dette bedst muligt, det kan være igennem straf og/eller for at sikre en holdningsændring som en mere langsigtet strategi for et bedre samfund.

Emma Gad har ikke levet forgæves, vi er nogenlunde enige om hvad almindelig pli og høflighed indebærer, måske fordi det gør livet meget lettere og behageligere for alle parter. Vi har så ikke haft så mange år igen, til at lære digitalt pli og jeg oplever at dette efterhånden er hårdt tiltrængt

Dette fordi. vi også er blevet digitale mennesker og ikke mindst fordi vores digitale rum smitter af, sådan at det vi fylder os selv med og hvad vi bruger nettet til samt måden vi agerer på nettet, ikke kan ses i et vakuum. Det påvirker det vi tænker, føler og mener og dette har indflydelse på hvordan vi omgår hinanden i det private, faglige og offentlige rum.

Herunder er der nogle forslag til hvad dannelse kunne indebære.

”Ifølge nyhumanismen er dannelse et fokus på at danne harmoniske mennesker, som ser sig selv i en kontekst, altså ikke en encyklopædisk og fagspecifik dannelse, men en mere alsidig og harmonisk fordring, hvor ens anlæg skal udfoldes. Opgaven er ikke at uddanne den enkelte til noget bestemt, men at være igangsætter for en dannelsesproces, hvor individet formes til et harmonisk og indsigtsfuldt menneske” / Thue Kjærhus (kilde: https://videnskab.dk/kultur-samfund/grundtvig-vs-nyhumanismen-hvad-er-dannelse)

”Løgstrup beskrev i artiklen “Skolens formål” fra 1981 den side af begrebet dannelse, som netop nu vinder frem. Nemlig dannelsen som udtryk for en selvbesindelse. En erkendelse af, at mennesket indgår i en større helhed, og at dannelse ikke er at lære bestemte fakta eller manerer, men evnen til at kunne forholde sig til andre. ” / Morten Mikkelsen, Kristeligt Dagblad (Kilde: https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/dannelse-vender-tilbage-i-skolen)

”Digital dannelse opnås ved at indgå i trygge og værdiskabende samspil med andre mennesker i den virtuelle verden. Dette gøres ved at forholde sig positiv, men også kritisk til andre brugere. Og nøje overveje egne og andres intentioner, handlinger og udtryksformer i den virtuelle virkelighed. Udover at have digitale færdigheder så indebærer digital dannelse også digitale kompetencer som evner til at bruge sine færdigheder etisk og lovligt forsvarligligt uden at såre eller gøre livet unødvendigt besværligt for andre. Man har opnået digital kompetence, når man forstår både at bruge sine digitale færdigheder, så man indgår i værdiskabende sammenhænge med andre og samtidig udviser digital dannelse i sin ageren på internettet.

Digital dannelse er en del af at være digital kompetent. Sat på en ligning kan det udtrykkes således: Digital dannelse + digital færdigheder = digital kompetence” / Kilde: https://digitaldannelse.org/vidensbase/hvad-betyder-digital-dannelse/

Jeg vil påstå, at det højeste man kan opnå som menneske, er at være et ordentligt menneske, og her mener jeg så, at for at være et ordentligt menneske, skal man også være et dannet menneske, eller som minimum bevidst søge mod at være dette.

For mig personligt, er det at være et dannet menneske, et ordentligt menneske, også at have nogle værdier som jeg søger at efterleve, nogle værdier som understøtter og ikke modarbejder.

 • Integrity (Personlig integritet)
 • Decency (Ordentlighed)
 • Equality (Ligeværdighed)

Det er min oplevelse, at vi har behov for at se nærmere på FNs Verdenserklæring om menneskerettigheder, som vi jo også som nation har skrevet under på – det slår mig, at vi ikke har sat os ind i disse, ikke tager dem alvorligt nok og måske endda ikke har gjort os klart hvad det kræver af os som nation og som borger at leve op til denne.

Fokusområder i FN’s konvention:

 • Borgerlige og politiske rettigheder
 • Økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder
 • Afskaffelse af alle former for racediskrimination
 • Afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder
 • Mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf
 • Barnets rettigheder
 • Vandrende arbejdstageres rettigheder
 • Rettigheder for personer med handicap

Mon ikke det, at tage disse punkter meget mere seriøst kan hjælpe os til at sætte nogle højere etiske og moralske standarder, for hvordan vi ønsker at omgå hinanden samt  hvilket samfund vi ønsker at leve i samt efterlade til de næste generationer.

Jannie Nielsen Hansen 

Læs også gerne:

Dette indlæg blev udgivet i Blog og tagget , , , , , , , , , . Bogmærk permalinket.