Connecting the dots

Connecting the dots! 

For en del år siden fandt ud af, at der var noget der hed hverdagssexisme – da jeg så daværende forkvinde for Everyday Sexism Project Danmark (ESPD), Irene Manteufel, i et tv-program oplyse om dette.

Dér blev jeg opmærksom på, at alt det som jeg fra jeg var ca. ti år havde oplevet, det havde et navn og at det var noget, som jeg ikke var alene om. Laura Bates startede dette project op i Storbritannien og har bl.a. lavet en TED-talk, hvori hun fortæller baggrunden for at hun opstartede projektet Everyday Sexism Project.

ESPD var dermed medvirkende til, at jeg for alvor gik i gang med at undersøge hvad sexisme og dermed feminisme er, og jeg fandt ud af, at jeg – naturligvis – er feminist.

ESPD er sat i verden med det formål at dokumentere oplevelser og beretninger, der vidner om en ubalance mellem kønnene i enhver henseende. Som vores moderprojekt der startede i England i 2012 fokuserer det danske projekt på sexisme rettet mod piger og kvinder. Det betyder ikke at andre køn ikke kan opleve diskrimination, men dette er vores fokus. Fra tilråb på gaden til seksuelle overgreb, fra kønsstereotyper i børnehaven til seksualisering i medierne og forskelsbehandling på arbejdspladsen. Fra de mindre hændelser til de mest graverende. For at vise omverdenen hvor alvorligt problemet er, og hvor mange kvinder, der bliver påvirket af det dagligt” / ESPD

ESPD har ligeledes en facebook side, hvis du vil følge med, støtte eller blive klogere på hverdagssexisme, samt hjemmesiden Everyday Sexisme Project Danmark, hvor man anonymt kan dele sine oplevelser om hverdagssexisme. Disse bliver registreret i en database, som bl.a. bruges til at registrere omfang og typer af sexisme som piger og kvinder oplever. ESPD samarbejder med politikere, journalister m.fl. for at dokumentere og oplyse om hverdagssexismen i Danmark.

Jeg opsøgte derfra mere viden og blev klogere på strukturer, på kultur og samfund og på hele spektret af sexisme og den undertrykkelse den kommer til udtryk i – jeg blev ligeledes klogere på hvilke konsekvenser det har for den enkelte, uanset køn, og dermed for vores indbyrdes relationer og vores samfund. Jeg støtter derfor ESPD sådan at vi kan få mere oplysning og mere fokus på hverdagssexisme, og dermed få påvirket medier, foreninger, organisationer, politikere etc. så vi kan få gjort noget ved dette.

Det ledte mig videre til at sætte mig ind i prostitution og tage stilling for et forbud for køb af seksuelle ydelser, altså at gå ind for Den Nordiske Model, hvor det er sexkøberen der kriminaliseres og ikke den prostituerede. Det er et komplekst emne, som jeg ikke vil komme ind på her, det har jeg også tidligere skrevet om f.eks. kan du finde indlægget Fra Sexisme til Sexindustrien i menulinjen under Ligeværd.

Prostitution er en af de yderste konsekvenser af sexisme og er vold mod kvinder. Jeg støtter derfor op om 8. marts initiativet, hvor jeg har været aktiv. Mænd mod sexkøb og Forbyd sexkøb, der netop arbejder for mindre prostitution i Danmark og at få kriminaliseret sexkøberne og ikke de prostituerede. (8. marts initiativet er lukket ned og arbejdet for den nordiske model er lagt op til politikere, meningsdannere og menigmand/-kvinde)

“Udviklingen i sexindustrien med den stigende globalisering og deraf følgende kvindehandel kræver, at vi tør tænke nyt ved at fjerne retten til at købe sex. Fordi konsekvenserne af mænds sexkøb er så ødelæggende – på det konkrete plan for de prostituerede, og på det strukturelle plan for samfundets syn på kvinder. Prostitution hindrer kvinders mulighed for at opnå reel ligestilling” / 8. marts initiativet

Da jeg blev klogere på prostitutionsområdet ledte det mig til sexindustrien generelt og jeg så en tråd fra strip, til porno og til prostitution. Jeg blev noget overrasket over, at der også er f.eks. trafficking indenfor porno og at der er så mange lighedstræk mellem pornoskuespillere og prostituerede både når det gælder indgangen til industrien men også de konsekvenser der er.

Lige så længe at der kan købes adgang til at udnytte kvinder og vores sexualitet er kapitaliseret, lige så længe vil vi ikke opnå fuld ligestilling herunder ligeværd. Kvinder bliver derigennem opfattet som objekter og ikke subjekter, vi er kvinder før vi er mennesker, til forskel fra mænd, som er menneske før deres køn.

Porno er filmet prostitution og jeg støtter Porno og Samfund (har skiftet navn til Mediesundhed for børn og unge) i arbejdet for større oplysning om porno, sådan at det ikke skal være tilgængeligt for børn og unge samt skal vælges til mere bevidst af voksne på et oplyst grundlag og ikke som det er nu, hvor det bliver eksponeret uanset om der er bedt om det eller ej.

“Vi er kritiske overfor det menneskesyn, som præsenteres i pornoen. Sex reduceres til en fysisk handling uden intimitet og følelser. Det er en forenkling og tingsliggørelse af sexualiteten med et undertrykkende og begrænsende menneskesyn.

Børn og unge er meget modtagelige over for mediernes påvirkning. Børn skal ikke tvangskonfronteres med porno, men i stedet have mulighed for at udforske deres seksualitet i deres eget tempo. Pornoens ensidige og kønsdiskriminerende fremstilling af sex risikerer at blive opfattet som normen. Fagfolk har udtrykt bekymring for den massive udbredelse af porno i børnehøjde, på nettet, i TV mv. Også vi er bekymrede” / Porno og Samfund

For at nå til dette, så har jeg ligeledes undersøgt pornoindustrien både i forhold til de der er i industrien og til de konsekvenser det har for den enkelte og de relationer som vedkommende har.

Og jeg er blevet mere og mere overbevist om at sexindustrien er løbet løbsk og den totale frie adgang til dette har alvorlige og fatale konsekvenser. Jeg vil sige som Gail Dines, at vores sexualitet er blevet highjacked af pornoindustrien.

”And you have to believe that people want to do the right thing and want to live in a society with respect and dignity and not in the kind of world that the pornographers want us to live in. Because that’s not going to be pleasant for anybody. If they continue to hijack the culture, then it’s going to make everyone’s life increasingly difficult. It’s going to make relationships very difficult. It’s going to make bringing up children very difficult” / Gail Dines

Som du forhåbentlig kan se – eller hvis du selv undersøger det nærmere, så vil det stå ganske klart – så hænger alt dette sammen og har stor betydning for vores selvværd, menneskesyn, relationer, ligeværd/ligestilling og dermed for vores samfund. Vi kan ikke se på de forskellige dele enkeltvist, da de understøtter og forstærker hinanden, og derfor har vi brug for en indsats der sætter ind flere steder.

Derfor støtter jeg også Feministisk Forandring, hvor jeg ligeledes er aktiv og pt. suppleant i bestyrelsen. Feministisk Forandring arbejder for at oplyse og skabe dialog ud fra et feministisk værdisæt og derigennem opnå en samfundsmæssig indflydelse på alle niveauer, der skaber forandring. Min aktivisme her har primært været omkring prostitutions-politikken.

.Jeg har fornylig meldt mig ind i partiet SF (dette afsnit er tilføjet den 17.12.17), bl.a. fordi det er et feministisk og grønt parti og efter min oplevelse, er det eneste parti der tager ligestilling alvorligt, ved at have udmeldt at gå ind for Den Nordiske Model. Her er jeg så småt ved at engagere mig i forhold til feminisme og ligeværd, hvor jeg også gerne vil medvirke til at sikre det feministiske fokus i partiet og i politikken, i den anledning er jeg blevet forkvinde for SF Feministisk Netværk.

Det er efter min overbevisning ganske væsentligt, at vi har nogle kritiske værdiorienterede røster i vores samfund og det er jeg glad for at være en del af.

Der er lavet flere undersøgelser af økonomiske vismænd-/kvinder samt skrevet flere artikler og indlæg, som netop har tydeliggjort samt synliggjort at jo mere ligestilling et samfund har, jo større økonomisk gevinst har dette samfund også.

”Rapporten leverer over 150 sider en dybtgående analyse af ligestillingens tilstand, globalt og på regionale/nationale niveauer. Derudover det økonomiske potentiale der ligger, hvis vi formå at skabe en mere ligestillet verden mellem mænd og kvinder. Således kommer rapporten med bud på, hvordan vi kan skabe verdens næste bølge af ”inclusive growth”, hvor ligestilling er løftestangen for en ny inkluderende vækst i verden” / Marianne Egelund Siig, Berlingske Business Blog, ’Derfor er mangel på ligestilling dyrt for Danmark’.

Så kan du måske tænke, ’jamen vi har jo ligestilling i Danmark’ og så er det min påstand, at dette har vi kun i teorien men ikke i praksis og dette belyser bevægelsen #MeToo jo også ganske tydeligt.

Det er et meget komplekst emne, og det har taget mig indtil flere år, at opnå den viden, som jeg har i dag – og der er meget mere viden at hente, så jeg er ikke færdig endnu.

Så ja, jeg er feminist – helt basic feminist – som arbejder aktivt for ligeværd, herunder ligestilling mellem kønnene, ikke at kvinder og mænd skal være ens, men at vi kan være så forskellige vi ønsker at være også indenfor det enkelte køn.

“Feminism is The teory of the political, economic and social equality of the sexes”

Jeg ønsker, at vi finder frem til en ligeværdig måde at være vores køn på, hvor vi ikke begrænser hinanden eller har stereotype fordomme som forventninger – herunder krav – til hvordan vi skal være vores køn på.

Vil du være med?

Så kan du støtte på mange måder, du kan melde dig ind i foreningerne, løbende støtte med et bidrag, blive aktiv og involvere dig eller du kan være med til at sprede budskaber omkring ligeværd og helt basic kan du sige til og fra i din hverdag, når du oplever sexisme.

Tak!

Jannie Nielsen Hansen

Læs også:

samt:

Dette indlæg blev udgivet i Blog og tagget , , , , , , . Bogmærk permalinket.

3 kommentarer til Connecting the dots

  1. Pingback: #MeToo |

  2. Pingback: Du skal ikke moralisere … eller bør du? |

  3. Pingback: Splittelse indenfor feminismen |

Der er lukket for kommentarer.