Bag LoveRoad.dk

Jeg tror på… Jannie Nielsen Hansen

Livet, kærligheden og troværdigheden med respekt for det enkelte menneske. 

______________________________________

Troværdigheden har ikke alene stor betydning for vores selvværd og menneskers indbyrdes relationer

– den styrker også kærligheden og trygheden, som netop gør, at vi kan bestige bjerge og billedligt talt springe ud fra de højeste tinder.

Prøv at forestille dig hvordan verden ville se ud, hvis vi alle var og søgte mod at have personlig integritet, at være autentiske troværdige mennesker, og hvor meget bedre vilkår vi mennesker dermed ville have i livet som i kærligheden.

Det er blandt andet derfor, at jeg gerne vil inspirere og støtte dig, som bevidst ønsker at vælge troværdigheden for dig selv, så det kan sprede sig som ringe i vandet og vi dermed kan inspirere hinanden, til at tage det valg for os selv hver især.

Jeg er autodidakt og har på flere plan selv været lige dér, hvor det gør mest ondt, har selv lavet mine fejltagelser og oplevet andres på nært hold, jeg har ganske længe læst, studeret, afprøvet og sparret omkring parforhold og personlig udvikling med mange kloge mennesker.

Jeg kalder mig hverken for terapeut eller coach, men vil meget gerne være din inspirations-fe og sparringspartner i livet og kærligheden.

Det at være lykkelig er ikke ydre faktorer og noget som vi kan hænge op på andre, lykke starter inden i os selv, når vi selv tager ansvar for vores liv, for kærligheden og ikke mindst for hinanden

– Helt ærligt!

Baggrund for LoveRoad.dk

Mine tanker om siden her startede egentlig maj 2011, da jeg var blevet opmærksom på utro-datingsiden Victoria Milan, der opfordrede til utroskab. De tanker som dette satte i gang hos mig, sammen med min glæde ved at skrive og formidle gjorde, at jeg havde fundet mig min niche, med noget som jeg brænder afsindigt for, nemlig troværdigheden.

Det, at der var og er et marked for utroskab, og at der dermed åbenbart tages så let på troværdigheden for ganske mange, det satte virkelig nogle tanker igang hos mig, og det kan du læse mere om i indlægget Utro(lig) kærlighedDet er ikke selve utroskaben jeg reagerer på, selvom jeg synes den er trist nok, det er nærmere alt det, der ligger bag, følger med og det, som man på den måde vælger til sin personlighed.

At arbejde med LoveRoad.dk og høre fra alle jer, som jeg har hjulpet og som har kunnet bruge mine ord, min sparring og støtte, det beriger mig og gør mig simpelthen så glad i låget og varm om hjertet, og du skal vide, at alle, som har søgt min sparring og støtte tænker jeg på i ny og næ, sender en varm tanke og håber det bedste for hver og en.

Jeg er oprigtigt interesseret i og ønsker det bedste for andre mennesker, men mener så også, at lige så fint det er med en skulder at læne sig op af, lige så vigtigt er det altså, at man ikke skal blive hængende dér, men selv må tage ansvar for at komme videre.

Jeg har selv en del i min egen bagage, har prøvet og oplevet lidt af hvert, der dermed gjorde at min egen kuffert på et tidspunkt var fyldt vel rigeligt op med knock-outs, udfordringer, erfaringer og fejltagelser, mine som andres. Og en dag besluttede jeg mig så for, at nu skulle det være slut med at føle mig magtesløs i mit eget følelsesliv.

“If it is important to you, you will find a way, if not, you will find an excuse” / unknown

Det, at jeg bevidst valgte at tage ansvar for mig selv, gjorde en kæmpe forskel, og det var jo ikke fordi, at jeg slet ikke tog ansvar for mig selv før, forskellen var blot at nu gjorde jeg det bevidst, og den rejse og de erfaringer, som jeg har været igennem for at blive et helt menneske, dem vil jeg meget gerne give videre.

Der er ikke nogle nemme løsninger, ingen quick-guides eller vupti how-to-do-it-in-a-fast-smart-way metoder. Det tager tid, er hårdt arbejde og kræver en indædt beslutsomhed og en kæmpe indsat, intet mindre. Men da jeg selv har været igennem processen og stadig er på vej, så har jeg fundet frem til hvad der virkede og virker for mig, derfor vil jeg kunne spare dig for rigtig mange omveje.

“I may not be there yet, but i’m closer than I was yesterday” / unknown

Du vil kunne hente rigtig meget inspiration, ved at læse min hjemmeside og alle mine blogindlæg eller min e-bog “Helt ærligt!” som jeg sælger gennem saxo.com.

Du kan også købe mit online kursus “Dit liv – dit valg” som guider dig til at finde ind til dig selv for at du kan finde din vej i livet ud fra dine værdier og dit livsmål for hvad der giver dig livskvalitet som et autentisk troværdigt menneske.

– og altid med udgangspunkt i troværdighed og ligeværd i livet som i kærligheden, for det er jo netop lige dét, der ligger mig mest på sinde.

Baggrund

Jeg er født januar -67 og har tre børn, hvoraf de to store fra -92 og -94 er fra et tidligere forhold, jeg er lykkeligt gift og vi har en søn fra 2003.

Jeg har tilegnet mig en stor mængde viden, blandt andet igennem mine egne og andres personlige erfaringer og ved at jeg bevidst har taget ansvar for min egen personlige udvikling med udgangspunkt i mine værdier.

Mange mennesker har vist mig den tillid, at åbne sig og fortælle som skrive til mig om deres liv, kriser, glæder og sorger. Disse mennesker har så også på denne måde hjulpet mig til en endnu større indsigt i erfaringer, mennesker, i livet og kærligheden.

Da jeg gik igang med min proces omkring min egen personlige udvikling, begyndte jeg at læse et uendeligt antal selvhjælps-og fagbøger, artikler og brevkasser og har støvsuget nettet tyndt for informationer, skidt og kanel, har reflekteret, vurderet, analyseret, prøvet en masse af og opsøgte, som blev opsøgt, af en masse forskellige mennesker for sparring med udveksling af tanker, ideér og erfaringer.

Udover alt det, som jeg har i min bagage, i kraft af mine selvstudier samt egne og andres erfaringer, så har jeg også taget flere kurser som fx.:

Assertion I og II som er et kommunikations-værktøj til at lære at stå ved sig selv og håndtere følelser som kommunikation konstruktivt med afklaring af styrker.

NLP som er en psykologi, der er velegnet til at frigøre de nødvendige ressourcer i det enkelte menneske og indeholder en lang række af teknikker inden for kommunikation, forhandling, målsætning og motivation for personligt forandrings-arbejde.

Kommunikation og personlig udvikling hos Rebound Management, der tog udgangspunkt i at være autentisk, fra karriereafklaring til værktøjer indenfor formidling og pædagogik.

Kommunikationskurser fra Forhandlings- og præsentationsteknik til Effektiv kommunikation og Få dit budskab igennem og alt derimellem. Fælles for dem alle er, at de står for den mundtlige og skriftlige kommunikation og bevidsthed om at ens budskab er mere end det der blot udtrykkes med ord.

Filosofi studiegruppe på amatørbasis  med viden og indsigt der skaber klarhed om begreber, definitioner og udsagn samt deres indbyrdes relationer og relationerne til virkeligheden. Filosofien har et analytisk og kritisk potentiale der udnyttes i forhold til fordomme og selvfølgeligheder.

Projektledelse på Niels Brock, som bl.a. også omhandler kommunikation med motivation, engagement og fremdrift samt  problembehandlings-processer.

De 7 gode vaner hos StephenCovey, som giver indsigt i personlige handlemønstre og værktøjer for at kunne bryde med ineffektiv adfærd og dårlige vaner, kunne skabe et højt niveau af tillid, samhørighed og synergi, kunne udvikle stærke relationer der bygger på gensidighed, at tage initiativ og ansvar og fokusere på det mest væsentlige samt opbygge win-win relationer, kommunikere effektivt og opnå en bedre balance i hverdagen.

De 5 valg hos StephenCovey, som giver indsigt i samt værktøjer til at kunne træffe det rigtige valg for os hver især, de valg som betyder mest i vores professionelle som private liv. Sådan at vi ikke blot reagerer på andres handlinger og diverse stimuli, men i stedet er bevidste omkring de valg, som vi hver især træffer og derigennem bliver mere selektive og slagfaste, og dermed investerer os selv bedst muligt i forhold til tid, energi samt mål, arbejdsmæssigt som privat.

Så netværker jeg også løbende for at inspirere og blive inspireret, det gør jeg ved at deltage i mange foredrag, workshops, kurser, grupper, forums og debatter og har ligeledes sparret med flere personer, som f.eks. akademikere og praktikere, terapeuter, psykologer, coaches, læger og alternative behandlere.

Jeg har en erhvervsbaggrund i salgsvirksomheder, hvor jeg de sidste mange år har arbejdet med kommunikation og udvikling med opgaver som ansvarlig for udformning af skriftligt materiale samt deltaget i udvikling fra personale og materialer til processer og områder.

Sideløbende med min egen geshæft her med LoveRoad.dk og at skrive på mine bøger, så underviser jeg også i bl.a. kommunikation og personlig udvikling på Niels Brock på erhvervsuddannelserne.

Jeg engagerer mig i sager der vedrører ligeværd og retfærdighed med udgangspunkt i respekten for det enkelte menneske.

Alt dette tilsammen har givet mig en kæmpe indsigt og erfaring, som jeg gerne vil dele ud af – og kan jeg inspirere dig og få dig til at reflektere samt handle mod troværdigheden og måske endda give dig ups- og ahaoplevelser med smil på. Ja, så vil det glæde mig rigtig meget.

Mit udgangspunkt er, at vi skal være tro mod os selv og tage ansvar for os selv og vores eget liv, hver især, med respekt for andre mennesker, på en sådan måde, at vi tager ansvar for at være deres tillid og kærlighed værd, fuldt ud.

Mine styrker mit liv en cykeltur

Jeg er en humanistisk, humoristisk, idealistisk som feministisk kvinde med hang til stilletter og en god latter, med en tro på at smil og venlighed smitter, og så kan jeg lide tanken om at engle virkelig findes, og tror på det gode i mennesker, uden at være naiv.

Jeg er meget optaget af troværdigheden samt mennesker og relationer i livet og kærligheden samt det billede der skabes i medierne af hvad kærlighed og sex er, udfra et for mig at se skævt menneske(-kvinde)- og kærlighedssyn.

– Og så hjælper jeg gerne hvor jeg kan, og befinder mig på flere netværk for at inspirere og blive inspireret, og har været skribent på Kvindetid.dk samt blogger på flere medier f.eks. F-Frekvensen.dk, og gør kun dette nu når jeg kan finde tid til det.

Jeg arbejder også frivilligt for Kræftens Bekæmpelse samt er medlem af den danske afdeling af Everyday Sexism Project (ESPD) samt Feministisk Forandring, som begge arbejder for ligeværd dog på hver sin måde.

Min styrke er også, at jeg ikke blot er empatisk, handlings- og løsningsorienteret men også er i besiddelse af en god intuition og en evne for at se verden fra flere vinkler, og at kunne undersøge og afdække det der ligger under overfladen

– Og så er jeg i besiddelse af en stor retfærdighedssans, er loyal, nysgerrig og idealistisk med evne for at hjælpe andre mennesker med afklaring af sager, værdier og identitet og brænder for at skrive og formidle.

Jeg er af den overbevisning at livet bliver meget sjovere og mere interessant, når vi engagerer os fuldt ud i de valg vi nu end foretager os, om det er i kærligheden, på vores arbejdsplads, når vi er på kursus eller hvad vi nu end har sagt ja til.

Når vi går helhjertet ind i det, som vi nu har sagt ja til, så får vi dermed også det absolut bedste udbytte, og hvis vi ikke vil dette, så får vi og andre meget mere ud af, at vi i stedet vælger det fra, for vi kan ikke forvente den fulde gevinst, hvis vi kun køber et ottendedels lod, og det gælder i livet som i kærligheden.

Der kan ligge en stor frihed i at forpligte sig helt. For hvis du altid holder en bagdør åben – eller bare på klem – vil du aldrig mærke den frihed, der kommer af at have sagt ja til noget af hele sit hjerte” / Sofia Manning

Det har nok ikke gået din næse forbi at jeg er ganske vild med citater o.lign. Jeg har derfor også en citatside med mine absolut favoritcitater, dem kan du finde på Citatfreak.dk

Læs også: Dit liv – dit ansvar

Jannie Nielsen Hansen
Kommunikations- og udviklingskonsulent

– LoveRoad.dk
– JannieNielsenHansen.dk
– Citatfreak.dk
– 2BeTrue.dk

– / –

Kontakt mig her

Jeg vil gerne opfordre dig til at følge min Blog, hvor jeg skriver om alt der lige optager mig, undrer mig, provokerer og glæder mig om livet og kærligheden – jeg skriver altid med udgangspunkt i troværdigheden – i at være et autentisk menneske.

– / –

PS! Tjek ind på Facebook og tryk “Synes godt om” på LoveRoad.dk, så vil du kunne holde dig orienteret om nye indlæg her på siden, samt få kloge citater, indlæg fra andre samt stof til eftertanke om livet og kærligheden  – Helt ærligt!

Læs også på hjemmesiden om:

Menuoversigt:

 1. Forside
 2. Blog
 3. Personlig udvikling – Selvindsigt – Vaner og mønstre – Intuition
 4. Kærlighed – Forelsket
 5. Utroskab – Er du utro? – Når din partner er utro… – Jalousi – Åbent forhold – Skilsmisse
 6. Sex – Lidenskab
 7. Links
 8. LoveRoad produkter
 9. Brevkasse – Åbne breve
 10. Bag LoveRoad
 11. Kontakt

Du er også meget velkommen til at besøge mine andre hjemmesider/blogs:

Citatfreak.dk – Mine favoritcitater, de sjove, de kloge og dem om kærligheden

JannieNielsenHansen.dk – Kommunikations- og udviklingskonsulent

2BeTrue.dk – Mit lille forlag