3 valgmuligheder

Er du utilfreds?

– med din partner, dit arbejde, uretfærdigheden i verden eller andet… 

Foto: Benny Severin Hansen

Foto: Benny Severin Hansen

Den situation som jeg vælger ud i indlægget her, er hvis vi er utilfreds i vores forhold, med vores partner, med noget som han/hun har sagt eller gjort.

Dog vil jeg lige først kort berøre en anden form for utilfredshed, hvor vi har et medmenneskeligt ansvar.

Vi mennesker kan være rigtig gode til at gå og brokke os over alt det, som vi er utilfredse med.

Som f.eks. alle de mennesker der ikke lige opfører sig eller ser ud, som vi personligt finder rigtigt og meget mere.

Jeg vil lige slå en ting fast; alt det vi kan brokke os over, som ikke involverer os direkte eller er grænseoverskridende som respektløst overfor andre, det er spild af tid og faktisk også ganske uinteressant.

Dækker vores utilfredshed over at andre mennesker faktisk bliver behandlet skidt, respektløst etc., så er det ikke nok at brokke os, så skal og bør der også handling til.

“Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we’ve been waiting for. We are the change that we seek” / Barack Obama

Vi skal støtte de der bliver skidt behandlet og vi skal sige fra på andres vegne, for ellers samtykker vi, hvis andres dårlige opførsel får lov til at stå/være uimodsagt.

Hvis det er på nettet, behøver vi ikke at gå ind i en diskussion med vedkommende, nogle mennesker kan ikke nås, men vi kan sige fra i tråden, så det store tavse flertal der læser med, får en anden vinkel end den de ellers får præsenteret.

Vi kan også melde os ind i grupper og foreninger og mere aktivt være med til at gøre en forskel. Helt basalt, så kan vi rent faktisk selv gøre en forskel, ved at være opmærksom på vores egen adfærd.

“With every choice you create the life you’ll live; with every decision you design it”  / Mollie Marti

Men så er der også det andet, det der vedrører os personligt og det som dette indlæg vedrører.

Det kan være, at vi er i et forhold hvor vi ikke trives, vores partner kan opføre sig illoyalt og respektløst overfor os eller vi kan have det skidt på arbejdet.

Her kan jeg kun se tre muligheder, og lad os bare tage udgangspunkt i, at vi ikke trives med vores partner.

Det kan være noget som han/hun har sagt eller gjort (du kan sagtens overføre det til arbejdet eller andet du måske ikke trives i eller med) og hvad kan vi så gøre…

  1. Du kan fjerne dig fra situationen

Med fjerne sig, dér mener jeg, at du skal gøre forholdet forbi, hverken mere eller mindre.

  1. Du kan søge at ændre situationen

Det er her vigtigt, at du fortæller din partner klart og tydeligt, at sådan vil du ikke leve og at du f.eks. er klar til at gøre forholdet forbi, hvis det ikke ændrer sig lige med det samme.

Det betyder, at du skal være absolut klar på at tage den konsekvens som du sætter op, for ikke at miste din egen selvrespekt samt din partners respekt for det du giver udtryk for.

Du skal derfor ikke sige, at du vil gøre det forbi, hvis du ikke er klar til dette, men finde på en anden konsekvens, hvis det da ikke er nok for din partner, at du ikke har det godt, med det som han/hun foretager sig (tænk lige nærmere over det…).

“Livskvalitet er at vælge at tage konsekvenserne af sine valg. Vi vælger ikke altid, hvad der rammer os, men vi vælger selv, hvordan vi reagerer på det, der rammer os” / Fernando Savater

Alle mennesker udvikler sig og dermed udvikler alle forhold sig, det kan simpelthen ikke undgås. Nogle dog mere end andre.

Du er sikkert ikke den samme som 50-årig som du var som 20-årig, og heldigvis for det. For tænk hvis du havde samme håb, drømme, behov etc. som 50-årig, som 20-årig, så er du jo ikke kommet et eneste skridt videre.

“De mennesker der tager afstand fra selvudvikling – og ikke selv mener de har brug for det – er som regel dem der trænger aller mest” / Jesper Bergstrøm

I vores udvikling, vil vi have rigtig godt af at lære at kommunikere med hinanden, for at kunne sige til og fra, for at kunne udvikle os selv og forholdet.

For at kunne kommunikere, så skal vi lære at lytte og vi skal lære at tage udgangspunkt i os selv, når vi giver udtryk for ting/situationer/personer, som vi ikke trives i og med.

“En mand, der begår en fejl og ikke retter den, begår endnu en fejl” / Konfutse

Du tror måske at du er god til at lytte, jeg vil æde min bøllehat på, at det er du ikke. Det er de absolut færreste mennesker, der er rigtig gode til at lytte, virkelig lytte.

Når vi lytter, så hører vi rent faktisk efter hvad der bliver sagt og efter hvad vi ser af kropssprog, mimik, stemmeføring etc. Vi søger også at forstå, vi spørger ind uden at flytte fokus på det som fortælleren giver udtryk for, uden at rykke fokus til os selv og vores tanker, behov og følelser.

Vi anerkender også den andens tanker, følelser, behov uden at negligere eller bagatellisere vores partner og det som han/hun giver udtryk for, uden at gå til angreb eller i forsvarsposition, så lytter vi til vedkommende er helt færdig med at fortælle, vi giver også plads til pauser, sådan at vedkommende kan få mulighed for at komme på mere at sige.

Vi lytter altså for at søge at forstå og ikke for at forberede hvad vi selv vil sige.

“Få mennesker har visdommen til at foretrække den kritik, der ville gøre dem godt, frem for den ros der bedrager dem” / Francois De La Roche

Først når vores partner er færdig og klar til at høre vores tanker omkring situationen, så er det vores tur til at fortælle, hvis det overhovedet giver nogen mening, for mange gange har vi blot brug for at blive lyttet til, brug for at vores tanker og følelser bliver anerkendt og imødekommet, at vi bliver set, hørt og respekteret uden at blive bedømt og vurderet.

Det vi føler, det er rigtigt for os, og skal derfor ikke vurderes af andre, om det kan være rigtigt eller ej, det er vores opfattelse og vores følelser og derfor er de rigtige.

Så er det op til vores partner om vores følelser, vores forhold er vigtigst eller om det som han/hun foretager sig der sårer os er vigtigst. Og dér må vores partner så melde ud så vi kan lave en aftale som begge kan leve med. Sådan at vi kan vælge hinanden til og fra på et ærligt grundlag.

Det, som vi også har godt af at lære er at tage udgangspunkt i os selv, når vi fortæller.

Hvis du ikke kender til Giraf-sprog, så vil jeg anbefale at lære dig selv grundelementerne i dette, fordi det er en måde at kommunikere på, der er konflikt-nedtrappende og ikke anklagende/fordømmende.

Du fortæller hvad du oplever, hvordan du har det med det og hvad du vil foreslå for at det bliver bedre, du kan også tilknytte en konsekvens, men den er ofte ikke nødvendig (i første omgang).

For at noget kan ændre sig, så indebærer det at vi selv skal ændre os. Vi skal gøre noget som vi ikke plejer at gøre.

Hvis vi altid trækker os, går til angreb eller negligerer vores partners følelser omkring vores handlinger, så bliver intet anderledes, hvis vi ikke vælger at reagere anderledes.

Plejer vi at lukke i, så skal vi i stedet vælge at lukke op og begynde at kommunikere. Plejer vi at gå når det bliver svært, så skal vi i stedet vælge at blive – vi skal rent ud sagt vokse med opgaven.

Jeg anerkender helt bestemt, at det kan være voldsomt svært, at skulle tage konsekvenserne af, at den man elsker, ikke respekterer en ved at opføre sig loyalt og troværdigt og blot gentager sine svigt af vores tillid i flere forklædninger.

Men så må vi til at spørge os selv, om det er sådan et forhold, som vi ønsker, om det er hvad kærlighed er for os.

“Der er intet galt med at lave fejl, blot det ikke er gentagelser, for disse er kendetegnende for din manglende bevidsthed” / Dave Sim

Vi skal naturligvis give plads til hinandens fejltagelser, så vi får mulighed for at vokse og udvikle os, men der må også være en grænse og den har vi godt af hver især, at blive bevidst omkring.

Alt det svære i vores liv, kan vi gøre os selv den store tjeneste at bruge til at udvikle os, til at være en meget mere moden og autentisk som troværdig udgave af os selv, hvor vi tager styringen over vores eget liv og handler sådan, at vi er tro mod den person, som vi ønsker at være, samt tro mod de valg vi tager i livet og kærligheden.

Vi kan vælge at vokse og udvikle os, eller vi kan vælge, at gøre og være som altid og dermed vil intet ændre sig, andet end hvis andre tager konsekvensen af vores fastlåshed ved at vælge os fra, og så er vi pludselig tvunget ud i en ændring, som vi måske ikke havde ønsket.

“Vi kan ikke leve bedre end i en søgen efter at blive bedre” / Sokrates

Jeg afholder kursus/workshop i personlig kommunikation og oplever, at bare det at lytte rigtigt og at kommunikere ud fra sig selv, er en øjenåbner for ganske mange. Og selvom jeg selv underviser i dette og kender til principperne, så falder jeg også i vandet igen og igen.

Men jeg bliver bedre, et skridt af gangen, for det kræver øvelse og det kræver noget andet, som er meget vigtigt udover viljen, nemlig at vi får os nogle gode vaner omkring dette. Vi skal have gjort det at lytte og at tale med udgangspunkt i os selv, til en god vane i vores kommunikation med andre mennesker og særligt i vores nære relationer.

“You never fail until you stop trying” / Albert Einstein

Så vælger du denne løsning, så skal du først og fremmest tage udgangspunkt i dig selv og gøre noget som du ikke plejer, f.eks. at sige fra eller åbne op og fortælle om dine tanker, følelser og behov.

  1. Du kan acceptere

Hvis du ikke vil handle på det du er utilfreds med, så har du kun en sidste mulighed og det er at acceptere situationen, uden forbehold og uden ønske om at ville ændre på den.

Du skal faktisk lære dig selv at trives med noget, som du ikke befinder dig godt med. For det holder ikke, at du siger at du har accepteret, og så alligevel går og brokker dig, er ked af det, bliver vred etc., for på den måde, så har du valgt, at ville være i dine følelsers magt uden at noget skal blive bedre.

“Our thoughts create our reality – where we put our focus is the direction we tend to go” / Peter McWilliams

Så for at du kan trives med den sidste valgmulighed, så skal du have ændret dit fokus.

Vi mennesker kan være rigtig gode til at have fokus på alt det vi ikke synes om og alt det der irriterer os. Men når vores fokus er på det negative, så bliver alt det negative forstærket, og alt det positive bliver svært at få øje på.

Omvendt, hvis vi i stedet har fokus på alt det vi rent faktisk synes om, så får vi meget nemmere ved at få øje på endnu mere vi har det godt med og det er den gode spiral, som vi skal ind i, og det kan vi kun gøre ved at kontrollere vores tankespor.

Men inden du vælger den sidste valgmulighed her, så skal du gøre dig det helt klart, hvad du reagerer på, for hvis din grænse er blevet overskredet, hvis du har fået svigtet din tillid og/eller du er gået på kompromis med dine primære værdier, så er det uholdbart at tro, at du kan lære at trives med fortsat at få dine grænser overskredet, få svigtet din tillid eller gå på kompromis med dine primære værdier – og så er der kun valgmulighed 1. og 2. tilbage.

Vil du læse mere omkring livet og kærligheden med indspark til at finde ind til dine egne værdier, etik og moral og er du ikke bange for at blive provokeret og blive prikket til, så kan du købe e-bogen ”Helt ærligt!” på saxo.com.

Læs også:

Jannie Nielsen Hansen
LoveRoad.dk

– / –

Vil du holde øje med indlæg på bloggen eller blot følge lidt med i mine betragtninger om værdier, livet og kærligheden, så er du velkommen til at trykke “synes godt om” på LoveRoad.dk facebookside.

Her vil du også få link til andre artikler, samt citater og hvad der lige optager mig om mennesker, livet, værdier, troværdighed og kærligheden – Helt ærligt!

Dette indlæg blev udgivet i Blog. Bogmærk permalinket.

4 kommentarer til 3 valgmuligheder

  1. Pingback: Hjertet må banke for nogen og for noget også i 2015 |

  2. Pingback: Med-, mod- eller samspil |

  3. Pingback: Køn forskelligehed - er vi nu så forskellige? |

  4. Pingback: Skattekisten |

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.