Hverdagens psykopater

Kender du én

- eller er du måske selv en hverdags psykopat? You can learn great things...

Vi har vel alle en lille grad af psykopat i os, i en eller anden forstand, men det betyder så ikke, at vi lader den del af os udvikle sig og have overtaget

- den del af os, der går efter den øjeblikkelige tilfredsstillelse af et behov eller en impuls uden respekt eller omtanke.

Men så er der de der i højere grad kan kaldes for “hverdagens psykopater”. Det er et rigtig godt udtryk. for man behøver jo ikke at være morder eller andet ekstremt for at være psykopat, eller for at have psykopatiske træk/egenskaber.

At kalde andre for en psykopat, kan du faktisk få en bøde for, hvis det opfattes som injurier, men hvis vi oplever, at et andet menneske har psykopatiske træk, så gør det jo hverken til eller fra, i vores oplevelse af den person, om vi først skal bevise det, for at kunne bruge udtrykket om vedkommende offentligt.

- det kan også være svært at bevise det, men er det egentlig ikke også lige meget, for hvad skal vi bruge beviser til. Når vi har lært at spotte en hverdags-psykopat, så kan vi bruge det til at passe på os selv, ved at vælge disse mennesker fra i vores liv.

Nogle af psykopatens træk kan være:

 • Er optaget af at tilfredsstille egne behov uden eller med ringe hensynstagen til omgivelserne
 • Handler ofte på baggrund af impulser og ikke fornuft
 • Omgår ofte sandheden
 • Tager aldrig eller meget sjældent ansvar for sig selv, men giver andre skylden for sine handlinger
 • Ringe eller manglende forståelse og respekt for andres følelser og behov
 • Er manipulerende igennem tale, handlinger, humør, vold eller trusler om vold og meget andet

Der skulle efter sigende være 200.000 psykopater i Danmark, hvoraf 1% er kvinder og 2-4% er mænd.

Da jeg første gang stødte på det her med ”hverdagens psykopater” for en hel del år siden, da fik jeg mig noget af et wake-up call, for da jeg læste om de her karaktertræk eller den her adfærd, blev jeg opmærksom på, at for at være psykopat, så behøver man slet ikke at være morder eller andet lige så grumt.

Det at være hverdags-psykopat opleves slemt nok, for de nærmeste, uden at det behøver at være ude i de absolutte ekstremer.

“De omskiftelser, som kan iagttages på menneskelivets overflade, betyder ikke, at der så sker forandringer nede i dybet” / Pär Langerkvist

De her træk, er vi sikkert rigtig mange, der har været eller måske endda er i nærkontakt med, for hvor mange af os, har ikke oplevet at være ven/veninde eller kæreste med en der har alle eller flere af disse træk, eller måske have en forældre, der kan høre ind under den kategori – det er skræmmende mange.

Hvis de her 200.000 psykopater, hver har haft 5 kærester i deres liv, så gang lige det her med 200.000, det vil sige at minimum 1 million mennesker – og så har vi ikke tænkt på de, der er vokset op med en forældre der er psykopat – er blevet påvirket af en psykopat

- og hvad gør det egentlig ved en?

“Mennesket er det eneste dyr, som ler og græder, for det er det eneste dyr, som føler sig truffet af forskellen mellem forholdene, som de er, og som de burde være” / William Hazlitt

De der har levet i forhold, med et menneske, der var meget svingende humør-mæssigt og manipulerede ved at hæve stemme eller blive vred, for at påvirke og opnå sin vilje, disse har ofte påtaget sig ansvaret for ”den gode stemning” i hjemmet, har glattet ud, påtaget sig et happy-face og har udviklet en nerve der vibrerer hver gang, at der er ændringer i humøret hos vedkommende, for at kunne forsøge at tage det up-front – man er måske så blevet til en pleaser.

De, der så har levet i forhold med masser af løgne, hvor partneren ikke har taget ansvar for sig selv og sine handlinger, men det vedkommende har foretaget sig, har været alle andres skyld, ved at fx at sige “at hvis du ikke havde gjort det, så havde jeg jo heller ikke gjort det og derfor kan du vel godt se, at det er din egen skyld at jeg gør det eller det”. Disse mennesker vil kæmpe meget med deres selvværd og udvikle en 6. sans omkring løgne, hemmeligheder og noget der søges skjult – man er blevet super sensitiv.

Disse er blot to beskrivelser, men der kan være mange flere, for vi mennesker reagerer jo forskelligt og lærer af disse oplevelser i hvert vores tempo og på hver vores måde.

“A man is the product of his thoughts – what he thinks, he becomes” / Mahatma Gandhi

At du så en enkelt gang lyver, eller en anden gang søger at krybe udenom, for ikke at tage ansvar for dine fejltagelser, gør dig jo ikke til en psykopat.

Men hvis du ikke lærer af dine fejltagelser, så disse træk i stedet bliver til en dårlig vane og dermed en del af din personlighed, så er det, at du skal være obs på, om det er sådan en person, som du har lyst til at være, om det virkelig er sådan du er.

Vi ved, hvad det gør ved os i situationen, at leve med sådan et menneske, men har ikke begreb om hvad det kan gøre ved os på sigt, når vedkommende ikke ændrer adfærd, men fortsat overskrider vores grænse.

Og det nytter absolut intet, at tale med sådan en person, om at ens grænse bliver overskredet, enten vil personen give én skylden, for at han/hun gør som der gøres, eller også vil personen ikke kunne huske noget som helst, af det der ikke harmonerer med den opfattelse, som vedkommende har af sig selv, derfor vil det altid være ord mod ord.

Hvis man så flytter fra vedkommende en tid og derefter flytter hjem igen, så kan alt opleves bedre – men det varer som oftest blot max 14 dage og så er alt ved det gamle.

Alle disse træk som en hverdagens psykopat kan have, er alt det modsatte af, at være et autentisk menneske med personlig integritet. Personen lyver og bedrager, respekterer ikke andres følelser og grænser, og tager ikke ansvar for sig selv, sit liv og for hinandens tryghed.

- og alligevel har flere af disse psykopater en evne til at fremstå særligt intelligent, dominerende eller charmerende og dette kan mange gange gøre, at andre i første omgang, får et helt andet førstehåndsindtryk end hvad virkeligheden er.

“Koncentrer dig mere om din karakter end dit rygte. Din karakter er den du virkelig er, mens dit rygte er baseret på, hvad andre mener du er” / John Wooden

Mange af hverdagens psykopater evner også at optræde ’normalt” overfor omverdenen, også fordi det kan have stor betydning for dem, hvordan de tror, at andre mennesker opfatter dem.

Men de nærmeste i vedkommendes liv, har så en helt anden oplevelse af personen og derfor kan det være svært, at skulle sætte ord på overfor andre, hvordan det er er leve med denne person, netop fordi deres billede af vedkommende er så meget anderledes.

Og alligevel ved vi, at det er sådan, at det virkelig sker at et menneske ikke er hvad vi troede det var. Bare se den sidste sag her i USA, hvor tre unge kvinder blev holdt fangen i 10 år og alle venner, naboer etc. udtalte at manden var så sød og rar og de havde, i første omgang, så svært ved at se, at det virkelig kunne være rigtigt, selvom beviserne var til stede.

Denne mand var/er så også meget ekstreme i sin psykopati (det er min egen totalt ufaglige og usaglige diagnose) og derfor har deres påvirkning af disse kvinder også været ekstrem, men ikke desto mindre, skal vi så ikke tro, at ”hverdagens psykopater” så er mere ok, for der er ikke noget, der i denne retning er ok, når man overskrider andres grænser i den grad.

Når vedkommende ikke tager ansvar for sig selv og dermed behandler andre mennesker med så ringe respekt og omsorg, at det kun gives, når de selv ser et formål med det, for at opnå det de selv gerne vil, om det er hvordan de fremstår udad til, eller for at bruge det til at manipulere med.

Fordi noget er værre, betyder det absolut ikke, at det eksisterende er godt.

Det kan være rigtig svært, at bryde ud af sådan et forhold, især hvis du har været sammen med vedkommende i mange år.

Netop fordi din grænse, lidt efter lidt, er blevet overtrådt, stykke for stykke, så du til sidst slet ikke kan finde dig selv mere.

Kender du den her historie med frøen, som bliver puttet ned i en gryde med kogende vand, og forskrækket springer op og væk, lige med det samme? Hvis du i stedet putter frøen ned i en gryde med let tempereret vand, og derefter skruer en lille bid op for varmen, lidt efter lidt, så vænner frøen sig til sidst, til at få overskredet sin grænse, og dør i gryden.

Det kan føles akkurat sådan for mennesker, der lever i et forhold, hvor de lidt efter lidt får overskredet deres grænse mere og mere.

Dit selvværd kan have fået et knæk, du kan måske være bange for din partner, og det at bryde ud af et forhold, hvor der måske også er børn, det kræver en stor styrke og et overskud, som kan være svært at finde i en hverdag, hvor al styrken og overskuddet går til at børnene, eller andre ikke skal opdage hvor slemt det egentlig står til.

Men hvad er det så, at du giver videre til dine børn, du giver dem jeres forhold som rollemodel for hvordan et ægteskab skal være.

Du viser dem, at det er ok at få sine grænser overskredet for husfredens skyld, du viser dem, at det er vigtigere hvad andre tænker, end hvordan man selv har det, du giver dem et billede af et kærlighedsforhold, som du ikke selv er enig i – og er det egentlig det du vil?

Det er en rigtig god idé, at lære disse psykopatiske træk at kende, så du fremover kan reagere og vælge vedkommende fra i dit liv, hvis det ikke er en adfærd der ændres.

En klog kvinde ”Dorte Peary” sagde engang, at alle kan lave fejltagelser en gang, og samme fejltagelse kan måske laves to gange, men ved en tredje gang, så er det ikke længere en fejltagelse, men et mønster.

“You can learn great things from your mistakes when you aren’t busy denying them” / unknown

Er du selv en af dem som lyver, har hemmeligheder, ikke tager ansvar, men giver alt og alle andre skylden for dine handlinger, manipulerer og styrer andre ved dit humør, det du gør og det du siger, eller har ingen eller ringe respekt eller forståelse for andres følelser og behov, og du kan eller vil måske ikke tilsidesætte dine egne impulser eller behov, for at sikre andres tryghed?

Så bør du måske lige se indad engang, har du det godt, er det sådan et liv du ønsker og hvad med konsekvenserne af sådan et liv, er det virkelig det du ønsker? Hvis ikke – så se at blive bevidst om dig selv, og hvad du foretager dig, så du fremover kan og vil stå inde for dig selv uanset hvad.

Jeg tror ikke at en psykopat der er blevet diagnosticeret som psykopat, evner at se sig selv og slet ikke at kunne tage ansvar for sig selv og handle derefter. Jeg tror at vedkommende til sidst selv tror på sine forklaringer og løgne, der fratager vedkommende for alt ansvar.

Det at være psykopat kan sidestilles med en sygdom, det kan være arveligt eller noget med generne, det skal jeg ikke gøre mig alt for klog på.

Men det at være en ”hverdags psykopat” er i min optik, ikke altid en sygdom, det kan absolut være det

- men det kan også “blot” være gamle/dårlige handlemønstre, som vedkommende ikke har taget ansvar for at komme ud af, det kan også være dårligt selvværd, der gør, at man ikke kan eller vil stå ved sig selv, og derfor kommer ind i en dårlig spiral, hvor man kører i ring med at gøre ting, som man ikke vil stå ved, som man så lyver omkring og dermed kommer ud i at gøre flere ting, som man ikke vil stå ved, og så kører den bare derud af.

Vaner som handlemønstre kan du altid komme ud af, hvis du vil, det kræver blot, at du har en evne for at kunne se dig selv, som du er, helt uden filter.

For først når du kan se dine egne fejltagelser, så kan du handle på dem, sådan at du dermed vælger de situationer fra, som gør, at du vil lyve eller andet, som du vil ud af og væk fra.

“It’s easier to act your way into a new way of thinking, than think your way into a new way of acting” / Jerry Sternin

Hvis du altid handler så du både kan og vil stå inde for dig selv, uanset om andre skulle vide noget om det eller ej, så vil du aldrig have behov for at skulle lyve, have hemmeligheder, slette spor og skjule dine handlinger.

Det er et valg vi alle kan tage for os selv – hvis vi evner at ville det…

Læs også på LoveRoad.dk:

Jannie Nielsen Hansen / LoveRoad.dk

Andre links:

Hverdagens psykopater på Psykiatrifonden

Psykopat – kender du en? Fra Lisegaarden

Pas på hverdags-psykopaten fra Kristeligt Dagblad

- / -

Vil du holde øje med indlæg til bloggen eller blot følge lidt med i mine betragtninger om værdier, livet og kærligheden, så er du velkommen til at trykke “synes godt om” på LoveRoad.dk facebookside.

Her vil du også få link til andre artikler, samt citater og hvad der lige optager mig om mennesker, livet, værdier, troværdighed og kærligheden – Helt ærligt!

Om Jannie Nielsen Hansen

Kommunikator og inspirations-fe som brænder for at skrive og formidle om livet og kærligheden med udgangspunkt i troværdigheden...
Dette indlæg blev udgivet i Selvindsigt. Bogmærk permalinket.

6 kommentarer til Hverdagens psykopater

 1. Tina skriver:

  Citatet af Gandhi er godt…, men han har det vist fra en lidt ældre kilde nemlig Bibelen. Ordsprogene 4, 23: Pas på dine tanker og motiver, for det er dem der former dit liv. Eller på engelsk: Above all else guard your Heart, for everything you do flows from it. Men sandt er det jo alt sammen:)

  • Ja, det skulle da ikke undre mig hvis selv Gandhi blev inspireret fra andre.

   Men jeg synes også at det er rigtig rammende, for “det er det vi fylder vores tanker med som styrer vores handlinger og for at kunne styre vores handlinger må vi styre vores tanker” (citat: mig) og sådan bliver vi alle inspireret af hinanden til at sige det samme på hver vores egen måde….

   Men stærkt at du lige vidste at det stammede fra Bibelen :)

 2. Julie Jørgensen skriver:

  Du skriver, at der er 200.000 psykopater i DK, og at 1% af dem er kvinder, mens 2-4% er mænd… hvad er de resterende 95-97% af psykopaterne?????

Skriv et svar