Du har et valg

Du har et valgDu har altid et valg

Det kan være svært at tage valg som har store konsekvenser, eller som blot indebærer en konflikt som man ikke orker eller ikke lige kan overskue, men hvad er alternativet?

Der er de små ting og de store ting, men alt hvad du vælger at gøre eller undlader at tage stilling til, bliver også en del af dig og din personlighed.

Forskellen er om man er bevidst om at man faktisk altid har et valg og at de valg man træffer er ens eget ansvar og ikke noget som andre får os til.

Naturligvis kan man føle sig presset ud i at tage et valg, på den måde, at man ville ønske at situationen ikke var opstået, sådan at man skulle træffe dette valg, men ved ikke at tage valget, så har man alligevel truffet et valg.

Vi kan gøre os selv den store tjeneste udfra en given situation at finde frem til hvad vi ønsker og hvilke valgmuligheder vi har for at nå dertil, og handle ud fra dette

- i stedet for at bevæge os væk fra det vi ønsker os inderst inde, og måske endda gå så meget på kompromis med vores selvrespekt og primære værdier at vi udover at bevæge os væk fra det vi ønsker også slår revner i vores personlige integritet.

“Det er muligt at vælge, men det er ikke muligt at lade være med at vælge. Jeg kan altid vælge, men jeg må vide, at hvis jeg ikke vælger, så vælger jeg alligevel” / Jean Poul Sartre

I forlængelse af sidste indlæg “Står du i vejen for dig selv?“ hvor jeg bl.a. skrev om det her med at ville ændre kontra udvikle hinanden til at være den bedste udgave af sig selv, der skrev jeg også, at vi reelt ikke kan få andre mennesker til at ændre eller udvikle sig, hvis de ikke selv vil, så det eneste vi kan gøre er at udvikle os selv og derigennem påvirke og inspirere til en ændring eller udvikling.

Udfordringen er så, at finde ud af at sortere i de ting, som virkelig er vigtige for os og de som man bør kunne smile af eller sige pyt til, for vi skal jo heller ikke være på nakken af hinanden og kræve det perfekte ud over det perfekte, men i stedet være rummelig og give plads til hinanden samtidig med at vi skal have respekteret vores grænser og værdier.

Vi kan altså ikke ændre andre, der ikke selv vil ændre sig – men vi kan søge på en respektfuld måde, at holde hinanden fast på en ansvarlig kurs, hvor vi hver især har vores personlige integritet i behold, det er ikke nedvurderende, det er støttende.

Når vi påvirker hinanden, så bør det ikke være igennem bebrejdelser, kritik og nedladenhed, men nærmere igennem respekt, venlighed, hensyn og kærlighed.

Det er absolut ikke ensbetydende med, at man skal lægge sig ned som et gulvtæppe og blive trådt på, for så er respekten væk, men nærmere at igennem anerkendelse, så giver vi hinanden større motivation for at være den bedste udgave af os selv.

“Nothing changes, until  you change. Everything changes, once you change” / ukendt

Vi mennesker kan bruge rigtig meget tid på at finde på undskyldninger og begrundelser for at vi handler som vi gør, det kan være lige fra vores gener, vores opdragelse til andres handlinger eller mangel på samme der ”får os til” at gøre som vi gør.

På den måde, så sætter vi os selv i offer rollen og begrænser vores handlemuligheder, fordi vi bruger ydre omstændigheder som vi ikke selv er herre over, som forklaring på at vi gør som vi gør.

“Hvis du ikke havde været så fraværende, så havde jeg bestemt ikke gjort det, så det er din skyld, at jeg har gjort som jeg har gjort”. good for making excuses...

Dermed handler vi som et reaktivt menneske, et menneske som tager udgangspunkt i at andre mennesker og udefrakommende situationer styrer vores handlinger, til forskel fra et proaktivt menneske, som selv tager ansvar for sit liv og handler på det som vedkommende selv har indflydelse på

– et proaktivt menneske har fokus på de ting som han/hun selv kan gøre noget ved og lader ikke det som personen ikke har indflydelse på, styre og kontrollere en.

Man kan ikke begrunde sine valg, det man gør og det man siger, med sit køn, med at man er en bestemt nationalitet osv. for uanset hvad man har af gener etc. så har man stadig et valg for om man vil lade det styre en, bruge det som undskyldning for sig selv, i stedet for selv at tage ansvar.

Vi har alle noget i bagagen, som påvirker os i forhold til hvordan vi som første indskydelse kan handle i en given situation, men samtidig har vi også en valgmulighed om vi vil lade det styre os, eller om vi i stedet vil blive bevidst om os selv og vores handlinger så de understøtter den person vi er og gerne vil være.

“Every time you are tempted to react in the same old way, ask if you want to be a prisoner of the past or a pioneer of the future” / ukendt

Bruger du jævnligt udtryk som; ”Sådan er jeg bare”, “Sådan er mænd/kvinder”, ”Jeg kan ikke gøre for det”, ”Jeg må hellere” eller ”Han gør mig xxx” som begrundelse for din handling eller for at du undlader at handle?

“Jeg kan ikke gøre for det, det er fordi jeg er en mand”, betyder det så, at fordi man er en mand, så har man ikke en valgmulighed med hensyn til hvilken type mand, som man så vil være?

“Det er også fordi du gør mig så vred, hvis du ikke havde gjort det, så havde jeg naturligvis aldrig handlet sådan, så du kan bare lade være med at være så dum, så havde jeg aldrig gjort det” Betyder det så at vedkommende ikke havde andre valgmuligheder?

Nej, det mener jeg bestemt ikke – og det gælder naturligvis både for mænd og kvinder.

Kan du genkende dig selv i noget af ovenstående, så handler du med stor sandsynlighed jævnligt som et reaktivt menneske og kan have rigtig stor glæde af, i stedet at lære at handle som et proaktivt menneske.

Et proaktivt menneske bruger oftere udtryk som; ”Jeg kan”, ”Jeg vil”, ”Jeg vælger” eller ”Jeg foretrækker”.

Forskellen er, at man som et proaktivt menneske er bevidst om, at man har et valg og at de valg som man træffer, netop er ens eget valg, ens eget ansvar samt konsekvenserne af disse valg.

Når man er proaktiv, så har man samtidig respekt for andre mennesker, man træder ikke henover nogen og tager ansvar for sine fejltagelser, ved at rette op på dem lige med det samme og vælge en anden kurs.

Det du foretager dig som sårer eller krænker andre, f.eks. din partner, det er også dit valg, du har også valget at lade være med at gøre disse ting, om det er det du gør eller det du tænker, om du gør det åbenlyst eller i skjul, så gør det ingen forskel, netop fordi du fortsætter med at gøre noget som du ved vil såre eller krænke din partner uanset om han/hun ved noget om det eller ej.

Det er det at du ikke respekterer din partners tanker og følelser eller måske endda din egen integritet og dermed troværdighed, det er også et valg, og det valg er hverken din partner eller jeres forhold.

“You can never make the same mistake twice, because the second time you make it, it’s no longer a mistake, it’s a choice” / ukendt

Hvis man ikke erkender sine fejltagelser, retter og lærer af dem, særligt de fejl som går ud over andre i en eller anden forstand, så er det ikke længere blot en fejl i sig selv.

Fejlen bliver dermed en del af noget større, nemlig hvem du er som person og det skader langt mere, end den enkelte fejl havde gjort, hvis du blot havde rettet den og lært af den med det samme.

Det er ofte sådan, at de mennesker der opfører sig skidt overfor andre mennesker, træder henover andre, svigter deres nærmestes tillid eller krænker dem på en eller anden måde – uanset om de gør det bevidst eller ubevidst, så har vi ikke særlig stor respekt for disse mennesker.

Vi oplever dem som uautentiske og kan måske endda opleve dem som ganske sølle, eller andet der ikke er særligt positivt for personens omdømme.

Men hvis et sådant menneske, tager ansvar for sig selv og sine fejltagelser, retter op på dem, lærer af dem og for alt i verden ikke laver samme eller lignende fejltagelse igen, så kan vi igen få respekt for sådan en person – det giver håb.

Når du er proaktiv er du også bevidst om, at du udover ansvaret også har initiativet, på den måde at du også skal handle, så det ikke blot er ord.

Du er også bevidst om at dine handlinger ikke er andres skyld eller andres ansvar, de kan have en indflydelse på de valg du træffer, men det er stadig dit valg ud fra de valgmuligheder som du selv sætter op.

Så hvis du foretager dig noget som gør, at du ikke er tro mod dig selv og dine værdier, måske endda noget som gør, at du svigter dine nærmeste eller andet, som du ikke kan eller vil stå ved, uanset om det er noget som du tror er hemmeligt eller ej, så er det et valg du har truffet omkring den person du er, uanset om du har gjort det bevidst eller ej.

Når du står i en situation, som du gerne vil ud af, væk fra eller blot kan se mulighederne for at blive bedre, så kan du se på, hvad du selv kan gøre, på en sådan måde, at du ser bort fra ting som er afhængige af andre og dernæst ser på, hvad du af disse muligheder så også reelt vil handle på.

Hvis du er bevidst omkring dig selv, hvad du gør og hvad du siger, og som det mindste tager ansvar for dine fejltagelser, retter op på dem og skifter kurs, på den måde vil du altid kunne stå ved dig selv og lettere vil kunne tage ansvar for dig selv og dit liv, som et menneske med personlig integritet.

“You’ll never change your life, until  you change your choices” / ukendt

En anden mand fortalte mig engang, at han som udgangspunkt så sig selv som monogam, men hvis hans kone i en periode ikke var nærværende, eller andet der gjorde, at han ville føle sig for lidt set, så mente han, at fordi udgangspunktet var ændret, så var han i sin ret til at ændre på de værdier, som han overfor sin kone havde givet udtryk for at have, sagt med andre ord, så var det hendes skyld, at han alligevel ikke efterlevede det at være monogam, at være tro.

Lad os lige se på den her situation oppe fra helikopteren.

For mig at se, er hans handlinger og denne udtalelse meget reaktiv, han giver konen skylden for, at han gør som han gør, han siger at det er situationen der ændrer sig og kommer ikke ind på hvilke valgmuligheder han selv har og hvad han selv vil gøre for at forbedre situationen og samtidig er han ikke tro mod de værdier, som han giver udtryk for at have.

Hvad kunne han så gøre?

 1. Han kunne tage en god snak med konen og fortælle hende at han savnede hende og at de sammen skulle finde en løsning så de ikke gled fra hinanden.
 2. Han kunne gøre en ekstra indsats for selv at være en god ægtemand og måske endda arrangere noget for dem sammen, så han fik dækket sit behov om at blive set og få nærhed/nærvær.
 3. Han kunne fortælle sin kone at han ikke ville leve sådan og at han havde besluttet sig for at gøre det forbi.

Der er sikkert også flere muligheder, men disse er lidt oplagte, hvis man vil bevare sin integritet, være tro mod de værdier og handle som et proaktivt menneske.

“Man kan ikke gøre ondt mod andre uden derved at skade sig selv” / Desmahis

I bogen ”7 gode vaner” fortæller Stephen R. Covey blandt andet en lille historie, om at en kollega eller lignende kom til ham en gang og fortalte, at han var bekymret, fordi han oplevede at kærligheden var blevet væk i hans ægteskab og hvad så med deres tre børn.

Ifølge Stephen så er kærlighed et verbum, en handling som man selv har en form for kontrol over, på den måde at kærlighed er frugten af det ”at elske”, så hvis man vil have kærligheden i forholdet, så skal man ville elske.

Så hans råd var, at manden skulle begynde at elske hende, lytte til hende, være venlig, støtte hende og alt det der indebærer at elske et andet menneske, og var han villig til at handle på det der indebar “at elske”, så valgte han også kærligheden i forholdet.

I tilfældet som jeg beskrev herover, med manden der gav konen/situationen skylden for hans handlinger, så kunne han i stedet vælge kærligheden, vælge at elske sin kone, i stedet for at vælge handlinger der flyttede ham selv endnu mere fra hende og ikke mindst skubbede hende endnu længere væk fra ham.

For hvad ønsker han sig inderst inde?

Ønsker han sig et godt kærlighedsliv, eller ønsker han, at de skal flytte sig yderligere fra hinanden, med den konsekvens at han ikke har et kærlighedsliv.

Han skulle have fundet ud af, hvad det var han virkelig ønskede på den lange bane og handle på det. I stedet handlede han på et akut behov, som ikke var hensigtsmæssig for sin egen personlige integritet og for kærligheden i forholdet og måske endda det som han ønskede på den lange bane.

Det som han ønsker, det er det valg han skal have fokus på og handle mod med udgangspunkt i de ting som han selv kan og vil gøre.

Naturligvis kan man ikke bare elske et andet menneske, men min overbevisning er, at hvis kærligheden har været der og hvis personen man forelskede sig i, med de samme værdier etc. stadig er derinde et sted, så er det absolut muligt at blive forelsket i den samme igen og igen og bevare samt udvikle kærligheden.

Det er et valg man skal træffe og det kan ikke træffes af andre, man skal vælge at ville elske, man kan ikke vælge at få kærlighed, men man kan vælge at give og derigennem vælge kærligheden.

At vælge at “ville elske” er en handling, det er noget man skal handle på og for, det gør ikke nogen forskel at ønske sig det uden at ville tage ansvar for det og handle på det.

Lever man med et menneske, der ikke har den personlige modenhed der gør, at vedkommende vil udvikle sig som menneske og blive den bedste udgave af sig selv, men tværtimod holder sig selv fast i rollen som offer, som et reaktivt menneske, der ikke tager ansvar for sig selv og sit liv, så kan det opleves ganske svært og måske endda umuligt.

Måske føler man at man ikke kender hinanden mere, fordi de værdier etc. som vedkommende gav udtryk for at have og stå for, ikke opleves som at de efterleves i den virkelige verden og dermed kan man stå med valget imellem at gå fra hinanden eller lære hinanden at kende på ny.

Det er et valg og du kan ikke gøre andet end at søge at være den bedste udgave af dig selv og handle ud fra de situationer du står i, det er dit valg.

Vi kan ikke bestemme over andre men vi kan bestemme hvordan vi vil handle ud fra andres handlinger og hvordan vi vil lade det påvirke os.

Det er ikke nemt, og det er ganske menneskeligt pludselig at føle sig helt handlingslammet fordi man bliver overvældet af utryghed, sorg, smerte eller andet der gør at vi har svært ved at hive os op i helikopteren og få en distance til hvad det gør ved os og i stedet se på hvor vi i stedet gerne vil hen og handle mod det.

Det er noget der kan læres, det kræver øvelse igen og igen og kan opnås igennem selv indsigt og selv bevidsthed.

“The only person you should try to be better than, is the person you were yesterday” / ukendt

Jeg er godt klar over, at det er nemt og ganske menneskeligt at tænke ”hvis bare”, men det kan man blot ikke bruge til noget som helst, du kan ikke handle på “hvis bare”, du kan ikke gå og vente på “hvis bare”, du er nødsaget til at forholde dig til “lige nu og her” og handle på det.

Det er i orden at have drømme og visioner, men de drømme der virkelig betyder noget for en, det skal også være nogen, som man selv både kan og vil gøre en indsats for at opnå.

Hvis man kun taler om det, så er det kun ord, det er først når der er handling bag, at der kan ske en forvandling.

”Der er to måder til at have kontrollen over vores liv:

Vi kan forpligte os og holde vort løfte samt sætte os et mål og arbejde mod at nå det.

Efterhånden som vi stiller os og overholder disse forpligtelser uanset hvor små de er, så opbygger vi en indre styrke, som giver os selvkontrol, mod og styrke til at acceptere et større ansvar for vores liv.

”Ved at forpligte os og overholde disse løfter til os selv og andre, bliver vores æresbegreber af større betydning end vores skiftende sindsstemninger” / Stephen R. Covey.

“I choose… to live by choise, not by chance. To make changes, not excuses. To be motivated not manipulated. To be useful not used. To excel not compete. I choos self-esteem not self pity. i choose to listen to my inner voice not the random opinion of others” / ukendt

Vil du vide omkring dette så vil jeg anbefale dig at læse bogen 7 gode vaner af Stephen R. Covey og kunne du tænke dig sparring f.eks. omkring din egen personlige udvikling, så tilbyder jeg mail-sparring som du kan læse mere om under menupunktet produkter og priser

- og ellers kan du glæde dig til min bog “Helt ærligt!” som prikker til dig for at få dig til at tage stilling til hvem du er, hvad du står for og hvem du gerne vil være og dernæst mit kursus “Dit liv – dit valg” som er klar på produkthylden primo 2014

Læs også:

Jannie Nielsen Hansen / LoveRoad.dk

- / -

PS! Tjek ind på Facebook og tryk “Synes godt om” på LoveRoad.dk, så vil du kunne holde dig orienteret om nye indlæg her på siden, samt få kloge citater, indlæg fra andre samt stof til eftertanke om livet og kærligheden  - Helt ærligt!

 

 

 

Om Jannie Nielsen Hansen

Kommunikator og inspirations-fe som brænder for at skrive og formidle om livet og kærligheden med udgangspunkt i troværdigheden...
Dette indlæg blev udgivet i Blog. Bogmærk permalinket.

16 kommentarer til Du har et valg

 1. Pingback: Kommunikation og evolution |

 2. Pingback: Kan du være noget halvt og stadig opfatte dig selv som hel? |

 3. Pingback: Klare aftaler i forholdet |

 4. Pingback: Hvorfor dog være autentisk? | Compell - Online forretningsudvikling

 5. Pingback: Er du monogam? |

 6. Pingback: Det kræver mod at vælge ærligheden | Compell - Online forretningsudvikling

 7. Pingback: Er du eller kender du en "hverdags psykopat"? |

 8. Pingback: Er din kæreste din bedste ven? |

 9. Pingback: Miste for at lære at værdsætte? |

 10. Pingback: Skal den gamle udskiftes eller er du på udkig efter den nye store kærlighed? |

 11. Pingback: tilgivelse hvordan, hvornår og hvorfor egentlig? |

 12. Pingback: Kvinder er kvinder værst |

 13. Tina Hindsgaul Hansen skriver:

  Jeg har måttet lære mig selv at sige, sådan er jeg. Dermed kan jeg lettere acceptere andre. :)

  • JannieNH skriver:

   Hej Tina
   Dejligt at høre Tina, at du er nået dertil. for det er godt at kunne acceptere sig selv og ikke mindst andre – og hvis man handler så man kan stå inde for sig selv og er tro mod sine primære værdier, så er det også meget nemmere at acceptere sig selv og dermed kunne rumme andre.
   Det er oftere når vi ikke er tro mod os selv at vi mennesker kan have problemer med at acceptere os selv, og det er vel fair nok, for så er det et vink med en vognstang om at der er noget, som vi skal rette op på og måske endda ændre kurs for at kunne acceptere os selv.
   Bh Jannie

 14. Pingback: Personlig udvikling grunlæggende |

 15. Pingback: Dit liv - dit ansvar |

Skriv et svar