Dit liv – dit ansvar

Frit valg på alle hylder dit liv dit ansvar

Du kan helt selv vælge hvem du vil være og her tænker jeg ikke på om du vil være slagter, pilot, frisør eller bogholder, nej jeg tænker på hvem du er som person og hvad du står for. Er det ikke fantastisk?

Vi behøver slet ikke at være slave af vores fortid, af vores gener, af alle de mennesker der sikkert velmenende igennem livet har fortalt os hvem vi er, hvad vi skal føle og mene.

Vi har alle en masse i bagagen som er med til at gøre os til den person som vi er i dag, men vi har samtidig også et valg, for hvad af det der ligger i den bagage, som vi vil lade følge os og hvad vi gerne vil arkivere lodret i fortiden, eller måske endda destruere totalt.

“Du er enten en del af løsningen eller en del af problemet” / Eldridge Cleaver

Kender du udtrykket ”Tag mig som jeg er”?

Hvis man glider med strømmen og ikke tager ansvar for sig selv, sit liv og for at være den bedste udgave af sig selv, så dækker udtrykket over, at vi lægger ansvaret hos vores partner, kolleger og familie for at acceptere os.

På den måde fralægger vi os ansvaret, for faktisk også at være en person som andre kan og vil respektere og dermed i stedet udtrykker: ”Hvis du ikke tager mig som jeg er, så er det dit problem”.

Men den indstilling kan med stor sandsynlighed indebære, at det er en selv der står med problemet, for den accept og respekt man måske søger, den er bare ikke til stede, fordi man ikke tager ansvar for at være den bedste udgave af sig selv.

Det skal ikke være en rolle man spiller, for ingen kan bære en maske for evig tid og på den måde vil man jo heller ikke blive elsket, værdsat eller respekteret for den person man er, men blot for den person man udgiver sig for at være, og lidt efter lidt vil overfladen krakelere og så står man pludselig også med et troværdighedsproblem.

Alle de karakteregenskaber som du har og ønsker at have, de kan trænes, så du bliver den bedste udgave af dig selv og dermed opnår respekt, selvrespekt og selvværd.

Men det er noget som du selv må og skal tage ansvar for.

Vi mennesker har rigtig mange dybder og har generelt de samme karakteregenskaber i vores redskabsskur, forskellen er blot, hvilke redskaber vi igennem livet har vænnet os til at bruge og hvilke vi har glemt.

Det kan være redskaber/egenskaber som  f.eks. selverkendelse, accept, ærlighed, tillid, mod, åbenhed, ydmyghed, tålmodighed, tolerance, ansvarlighed, retfærdighed, loyalitet, respekt, åndelighed osv.

Udgangspunktet for at kunne gøre brug af de her karakteregenskaber eller personlige kompetencer om man vil, det er en evne og en vilje til selverkendelse.

Er man selvhøjtidelig, så kan det være ekstra svært at træne sin selverkendelse, for det kan gøre, at man har endnu sværere ved at erkende, når der er noget, som man faktisk kan gøre bedre.

Selvhøjtidelige mennesker kan også have svært ved at tage imod kritik eller blot gode råd, særligt hvis de omhandler ens person og de valg man har truffet.

Jeg kender til nogen, som godt kan lide, at sammenligne med noget og nogen der er værre, Personlig udviklingmen jeg har aldrig kunnet se pointen i det.

For hvordan kan vi eller den situation vi sidder i blive bedre, hvis vi er tilfredse med noget eller os selv, blot fordi at der er noget eller nogen der er værre, hvis udgangspunktet ikke er tilfredsstillende for os selv og det vi ønsker i vores liv?

Den kan være ganske svær for mange, det at skulle bruge sin selverkendelse, for det er ikke nemt eller særligt rart at skulle erkende, at det er én selv, der står i vejen for et godt kærlighedsforhold, eller for at opnå den karriere eller andet, som man går og drømmer om.

Hvis man tvært imod holder fast i de uhensigtsmæssige vaner, handlemønstre og personlige kompetencer der ikke giver tryghed og tillid til en som person, hvis man overskrider sin partners grænse eller hvis man handler eller agerer så ens leder ikke har tiltro til at man kan varetage den stilling som man higer efter, så er man sin egen værste fjende.

Vi mennesker har rigtig nemt ved at give andre, mennesker som omstændigheder, skylden for det vi siger og det vi gør, ”hvis du ikke sagde eller gjorde sådan, så havde jeg jo aldrig handlet eller udtalt mig sådan, så du kan vel nok se, at det er din skyld, at jeg gjorde som jeg gjorde”.

Men det er blot endnu en måde, at fralægge sig ansvaret for sig selv på.

Hvis du ikke har nogen ambitioner for dig selv, så er det også ligegyldigt hvad du foretager dig.

Men hvis det ikke er ligegyldigt for dig, så skulle du måske se, om du kan få afklaret hvilke forventninger, ambitioner og ønsker du har for dig selv og dit liv og tage ansvar for at opnå det.

”Undskyld, kan du ikke sige mig hvilken vej, jeg skal gå”, spurgte Alice. ”Det afhænger en hel del af, hvor du vil hen”, svarede katten. ”Det er lige meget”, sagde Alice. ”Så kan det også være lige meget, hvilken vej du går”, sagde katten” / Lewis Carroll (Alice i Eventyrland)

Så for at ændre dig eller blot udvikle de bedste sider af dig selv, så kræver det noget af netop dig selv, og det kan gøres stepvis.

  1. Selverkendelse (tag ansvar for det du siger og det du gør)
  2. Visdom (bliv bevidst om hvad du ønsker at ændre og hvorfor)
  3. Tag handling (ord, visioner, hensigter og mål uden handling er intet værd)

Ofte er det sådan, at før vi når dertil, hvor vi ønsker at udvikle os som menneske, så skal vi først stå i en krise der ryster os så voldsomt, at vi nærmest bliver tvangsindlagt til at ændre os, for at komme ud af den og for alt i verden ikke havne i den igen.

Selvudvikling bliver dermed en ren overlevelsesstrategi.

Når vi er i en udviklingsproces, så kan vi ind imellem måske godt miste modet eller gå i stå, det er derfor meget vigtigt, at vi husker, hvorfor det egentlig var, at vi overhovedet gik i gang med det, husker på hvad det var vi ville opnå eller væk fra, for det er lige akkurat det, der vil motivere os til at fortsætte.

 ”When you don’t know why you do, what you do – just remember why you startet” / unknown

Men hvorfor dog ikke udvikle os, inden vi står i de her kriser, hvis vi først vælger at udvikle os når vi står midt i krisen, så står vi med to udfordringer, udover at skulle hele os selv, så har vi også den her personlige kamp med os selv.

Tænk hvis vi kunne have udviklet os inden vi havnede i krisen og dermed kunne komme nemmere og mindre sårbar igennem den…

Kriser giver selvindsigt, hvis vi altså vælger at lære fra dem, der er også de der blot lukker øjnene, bider tænderne sammen og lader tiden gå uden at tage ved lære.

Som du nok har lagt mærke til, så taler jeg rigtig meget, varmt og insisterende for det at være autentisk som menneske og have personlig integritet, det er min absolut bedste overbevisning, at det er det sikreste og stærkeste fundament som vi mennesker kan bygges på.

Det betyder ikke, at man har alle de perfekte karakteregenskaber på forhånd, det betyder blot, at man vælger at være bevidst om det man siger og gør, for at kunne stå inde for sig selv og sine værdier.

Det betyder også, at man tager ansvar for sig selv og sin egen udvikling, for at nå de mål man har sat sig i livet, om det er, at man vil have et godt kærlighedsforhold, en karriere eller andet der giver en værdi. At have integritet og være troværdig, vil altid være noget af det der står stærkest, ikke blot for ens selvværd, men også for at andre har tillid til og respekt for en, om det er privat eller i arbejdslivet.

Du kan her læse om det at være troværdig som virksomhed i indlægget At være eller ikke være autentiskJannieNielsenHansen.dk

Man kan træne sine karakteregenskaber så de i højere grad understøtter ens personlige integritet og troværdighed.

Det er noget med at man skal blive bevidst om hvilke karakteregenskaber, som man gerne vil udvikle og man skal også gøre sig helt klart, hvad de enkelte egenskaber indeholder og hvad der er deres modsætning.

Det kræver, at man også bliver bevidst om sig selv, på den måde, at det man siger og det man gør, skal understøtte de egenskaber, som man vil udvikle hos sig selv og ved at vide hvad egenskaberne indeholder og hvad deres modsætning er, så har man gjort det mere klart for sig selv, hvilken vej man vil gå.

“Happiness is when what you think, say and do are in harmony” / Mohandas Gandhi

Vi har alle nogle vaner og karakteregenskaber, som vi er mindre tilfredse med eller stolte af, eller nogle som vi måske ikke er bevidste om, men som andre ikke er trygge ved eller glade for. Vi kan også have nogle vaner, som vi som udgangspunkt, ikke opfatter som at have nogen større betydning, men hvis de betyder noget for andre og det ikke er positivt, så vil det alligevel have en betydning for os, om vi vil det eller ej.

Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi kigger lidt nærmere på de her vaner, tilbøjeligheder, egenskaber, for ellers vil de gang på gang ramme os som en boomerang lige i ansigtet.

Er det så nogle egenskaber/vaner der er vigtige for os, eller har de mindre betydning?

Hvis de er vigtige og ikke kan erstattes af andet der kan give os samme selvfølelse, selvværd, energi eller hvad det nu giver os, så bør vi være synlige omkring dem og stå ved dem, så andre kan vælge os til eller fra på det rigtige grundlag.

Og så må vi med oprejst pande tage imod de smæk det giver os, fordi det er vores eget valg, og vi har vurderet, at det som det giver os, er den eventuelle modgang og de konsekvenser værd som vi møder på vores vej.

Og finder vi ud af, at det er vigtigt for os, men at det står i vejen for noget der er endnu vigtigere for os, så er det også noget, som vi bør se nærmere på og finde en hensigtsmæssig erstatning for, som gør at vi ikke selv står i vejen for os selv, ved at ødelægge vores muligheder, netop fordi vi holder fast i noget der ikke er hensigtsmæssigt.

Men finder vi tvært imod ud af, at de her uhensigtsmæssige vaner, egenskaber etc. ikke har den helt store betydning for os at fortsætte med, så er det her at selverkendelsen samt viljen til at handle på det kommer ind.

“You don’t always get what you wish for, you get what you work for” / ukendt

Man kan godt selv gøre en rigtig stor indsats for at ændre de vaner og egenskaber, som man ikke ønsker for sig selv, men det kan også være en rigtig god idé, at få en mentor eller coach udefra til at guide en på vej.

Dorte Peary er executive change coach og vil kunne hjælpe dig med denne proces, så du opnår en selvindsigt og får nogle værktøjer til at handle mod dit mål om det er personligt, for en karriere eller en kombination.

Da jeg selv har været igennem processen vil jeg også kunne guide dig via mail-sparring som du kan læse mere om under menupunktet produkter og priser og ellers kan du glæde dig til min bog “Helt ærligt!” som prikker til dig for at få dig til at tage stilling til hvem du er, hvad du står for og hvem du gerne vil være og dernæst mit kursus “Dit liv – dit valg” som er klar på produkthylden primo 2014.

Du er den absolut bedste til at være dig, hvorfor så ikke vælge at være den bedste udgave af dig selv hele vejen rundt, en person som andre med rette også har tillid til og respekt for, om det er privat eller arbejdsmæssigt, så hænger det oftest sammen, da vi er hele mennesker – du er et helt menneske.

Du har altid et valg.

Læs også:

Jannie Nielsen Hansen – / – PS! Tjek ind på Facebook og tryk “Synes godt om” på LoveRoad.dk, så vil du kunne holde dig orienteret om nye indlæg her på siden, samt få kloge citater, indlæg fra andre samt stof til eftertanke om livet og kærligheden  - Helt ærligt!

Om Jannie Nielsen Hansen

Kommunikator og inspirations-fe som brænder for at skrive og formidle om livet og kærligheden med udgangspunkt i troværdigheden...
Dette indlæg blev udgivet i Selvindsigt. Bogmærk permalinket.